Skip to main content

Đức Giáo Hoàng tại Đền Thờ Thánh Lateran: Không có tâm hồn nào mà Thiên Chúa không thể làm cho sống lại

Vatican (MAS) - Ở mặt tiền của Đền Thờ Thánh John Lateran là câu khắc tiếng Latinh xác định Đền Thờ là “Mẹ và là Đầu của mọi Nhà Thờ tại Rôma và trên thế giới”. Đó là Nhà Thờ Chính Toà của Đức Giáo Hoàng, trong tư cách là Giám Mục Rôma, và là Đền Thờ cổ xưa nhất trong thế giới Phương Tây.

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Luôn xây dựng những chiếc cầu, đừng gây hấn

Vatican (MAS) – Xây dựng những chiếc cầu với những người không tin hay với những người có niềm tin khác với chúng ta. “Luôn xây dựng những chiếc cầu, luôn đi ra, không gây hấn”. Đó là lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung hàng tuần của Ngài vào Thứ Tư khi Ngài tiếp tục Bài Giáo Lý của Ngài về Sách Công Vụ Tông Đồ.

Đức Giáo Hoàng nói với các Đại Học Công Giáo: Giáo dục sinh viên có trách nhiệm xã hội và quan hệ

Rôma (MAS) – “Những Trận Tuyến Mới đối với các Nhà Lãnh Đạo Đại Học: Tương Lai về Sức Khoẻ và Hệ Sinh Thái Đại Học”. Đây là chủ đề của một diễn đàn được tổ chức tại Rôma, được dành cho các chủ đề và thách đố hiện đang lèo lái sự biến đổi đại học.

Đức Giáo Hoàng: Đừng coi người khác như kẻ thù, mà là một phẩm giá

Vatican (MAS) -  Khi chào các tham dự viên của khoá đào luyện tuần này – có chủ đề “Sự Mất Quyền Tự Do Cá Nhân trong Bối Cảnh Mâu Thuẫn Vũ Trang: Sứ Mạng của Người Tuyên Uý Quân Đội” – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu bằng việc nhắc lại sự cần thiết phải “bác bỏ cơn cám dỗ coi người khác thuần tuý là kẻ thù cần phải huỷ diệt, chứ không phải như con người được phú ban phẩm giá bản năn, được tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa”.

Các nhà lãnh đạo Công Giáo, Do Thái Giáo, và Hồi Giáo ký tuyên bố chống lại an tử và trợ tử

Vatican (MAS) – Các nhà lãnh đạo của Kitô Giáo, Do Thái Giáo, và Hồi Giáo đã giới thiệu một tuyên bố chung đã ký cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô thể hiện sự hoàn toàn chống lại việc an tử của họ và bất cứ hình thức tự sát trợ tử nào, cũng như lên tiếng ủng hộ việc chăm sóc giảm đau về cuối đời.

Subscribe to Bản Tin