Skip to main content

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Một nhà truyền giáo không được ngăn cản công việc sáng tạo của Thiên Chúa

Vatican (MAS) – Khởi điểm của bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là kinh nghiệm của Thánh Phêrô trong Sách Công Vụ Tông Đồ, đoạn Ngài có thị kiến về một tấm khăn trải bàn khổng lồ cột bốn góc có các loại động vật, bò sát và chim đang ngự từ trên cao xuống và một tiếng nói mời gọi Ngài ăn bữa ăn này.

Thượng Hội Đồng Amazon ngày 8: Dành không gian cho sự tuôn trào dồi dào ơn Chúa Thánh Thần

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tham dự Phiên Họp Chung lần thứ 12 và sau cùng của Thượng Hội Đồng Giám Mục vào chiều thứ Ba. Có 173 Nghị Phụ hiện diện. Vào sáng Thứ Tư, các tham dự viên Thượng Hội Đồng sẽ trở về với việc hoạt động theo các nhóm ngôn ngữ nhỏ.

Thượng Hội Đồng Amazon: Sự cần thiết một tổ chức thường trú đối với Vùng Amazon Mở Rộng

Vatican (MAS) – Phiên Họp Toàn Thể Thứ 11 của Thượng Hội Đồng Đặc Biệt về Vùng Amazon với chủ đề: “Amazon: Những Nẻo Đường Mới Đối Với Giáo Hội và đối với Một Nền Sinh Thái Toàn Diện” đã diễn ra tại Vatican vào Thứ Ba với 180 Nghị Phụ và trong sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Thượng Hội Đồng Amazon ngày 7: Trân trọng đặc sủng giáo dân, tự tách Giáo Hội ra khỏi chủ nghĩa giáo sĩ

Vatican (MAS) – Nghĩ lại việc mục vụ trong Giáo Hội dưới ánh sáng của những thước đo của tính thượng hội đồng để Giáo Hội có thể ngày càng được hình thành hơn bởi Lời Thiên Chúa đã được xác định là một trong những thách đố của Giáo Hội tại Vùng Amazon.

Thượng Hội Đồng Amazon Ngày 6: Niềm tin là Thần Khí thì mạnh hơn là sự sợ hãi phạm sai lỗi

Vatican (MAS) – Một trong các chủ đề được đề cập trong Phiên Họp Toàn Thể thứ 8 của Thượng Hội Đồng Amazon vào chiều Thứ Bảy là tính trọng tâm của Đức Kitô trong sứ mạng của Giáo Hội. “Có bao nhiêu người biết Tin Mừng?”, một trong các tham dự viện thượng hội đồng đặt câu hỏi. Ngoài ra, mọi người cũng xác nhận rằng Tin Mừng phải được loan báo không chỉ tại Amazon, mà còn trên toàn thế giới.

Thượng Hội Đồng Amazon: Những đề xuất cho sứ vụ giáo dân nữ

Vatican (MAS) – Sức khoẻ toàn diện của vùng Amazon là một trong những sự quan tâm được nêu lên vào sáng nay (09/10) tại hội trường Thượng Hội Đồng. Khuôn mẫu phát triển đã được cổ võ bởi chủ nghĩa tư bản vốn đang phá huỷ; những vụ cháy đang phá huỷ khu vực; sự tham nhũng; sự sói mòn; và việc làm nông trái pháp luật – tất cả những điều này đang đe doạ sức khoẻ của người dân, lãnh thổ, và toàn bộ hành tinh.

Thượng Hội Đồng Amazon: Sự hiện diện của Giáo Hội và các hình thức mục vụ mới

Vatican (MAS) – Trong phiên họp báo sau phiên họp buổi sáng của Thượng Hội Đồng Amazon, Tiến Sĩ Paolo Ruffini đã nhấn mạnh một vài điểm quan trọng của các bài tham luận, gồm sự hoán cải sinh thái sâu sắc, sự cần thiết đối với Giáo Hội để hiện diện với người dân Amazon, và tầm quan trọng của việc thực hiện những thay đổi đối với lối sống của chúng ta.

Thượng Hội Đồng Amazon: Bảo vệ các dân tộc thiểu số

Vatican (MAS) – Trong số các chủ để mà Tiến Sĩ Ruffini nhấn mạnh là sự cần thiết của người dân tộc đối với các bí tích, tầm quan trọng của việc đào luyện các thừa tác viên mục vụ, việc phá huỷ được tạo ra bởi những lợi ích mang tính khai thác, và sự hội nhập văn hoá trong Giáo Hội.

Thượng Hội Đồng Amazon: Người Trẻ, các nhân vật chính của nền sinh thái toàn diện

Vatican (MAS) – Phiên họp buổi chiều cho thấy việc bầu chọn, bởi một sự đa số tuyệt đối, về bốn thành viên của Uỷ Ban soạn thảo Văn Kiện Sau Cùng của Thượng Hội Đồng. Các thành viên đó là: Đức Giám Mục Mario Antonio Da Silva, Giáo Phận Roraima của Brazil; Đức Tổng Giám Mục Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.

Đức Giáo Hoàng khai mạc Thượng Hội Đồng Amazon, kêu gọi lòng trung thành với sự mới mẻ của Chúa Thánh Thần

Vatican (MAS) – Chính tại Giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 15/10/2017 mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lần đầu tiên công bố Ngài sẽ triệu tập Một Hội Đồng Giám Mục Đặc Biệt để “xác định những nẻo đường mới cho Giáo Hội và cho một nền sinh thái toàn diện”.

Subscribe to Bản Tin