Skip to main content
Cha Arturo Sosa, S.J. (GC36 via Flickr)

Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên: Satan là có thật, nó muốn chúng ta khước từ Thiên Chúa

Vatican (MAS) – Bề trên tổng quyền Dòng Tên đã nói với các phóng viên vào Thứ Ba là ma quỷ là có thật, sau khi tạo những dòng tít trên truyền thông vào Tháng 8 bằng việc nói Satan là một biểu tượng, không phải là một nhân vị.

Satan “là một kẻ đứng giữa kế hoạch của Thiên Chúa và công trình cứu độ của Ngài đạt được nơi Đức Kitô, vì nó thực hiện một quyết định tự do và bất khả vãn hồi, và nó muốn kéo người khác để khước từ Thiên Chúa thương xót, Đấng muốn ban sự sống của Ngài để cứu hơn là lên án”, Cha Arturo Sosa, S.J., đã nói trong buổi gặp gỡ ngày 2/12 với các phóng viên, theo một bài báo từ Vida Neuva.

Cha Sosa nói thêm rằng “sức mạnh của ma quỷ…rõ ràng là vẫn tồn tại như là một thế lực nố lực để huỷ diệt những nỗ lực của chúng ta”.

Những nhận định của Cha Sosa xuất hiện giữa những lời nhận xét mà Ngài thực hiện về 6 vị Dòng Tên và hai nhân sự bị giết hại vào Tháng 11/1989 bởi những người lính Salvadore tại Đại Học Trung Mỹ ở San Salvador.

Vào ngày 21/8, Cha Sosa đã nói với tạp chí Ý là ma quỷ “tồn tại như là việc nhân vị hoá của sự dữ dưới nhiều cấu trúc khác nhau, chứ không phải là nơi con người, vì nó không phải là một nhân vị, mà là một cách thế sự dữ hành động. Nó không phải là một nhân vị như con người. Đó là một cách thế ma quỷ hiện diện nơi cuộc sống con người”.

“Sự thiện và sự ác ở trong một cuộc chiến vĩnh viễn nơi lương tâm con người và chúng ta có những cách thế để chỉ ra chúng. Chúng ta nhìn nhận Thiên Chúa là tốt lành, hoàn toàn tốt lành. Các biểu tượng là một phần của thực tại, và ma quỷ tồn tại như là một thực tại mang tính biểu tượng, chứ không phải một thực tại mang tính con người”, Ngài nói thêm vào Tháng 8.

Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo dạy rằng “Satan trước hết là một thiên thần tốt lành, được Thiên Chúa tạo dựng: ‘Ma quỷ và những thứ quỷkhacs thực ra được tạo ra về bản chất là tốt lành bởi Thiên Chúa, nhưng chúng trở nên sự dữ bởi cách hành động riêng của nó”.

Các thiên thần, Giáo Lý dạy, là “những thực thể thiêng liêng, không có thân xác”.

Cha Sosa, 71 tuổi, đã được bầu làm bề trên tổng quyền Dòng Tên vào năm 2016. Một người Venezuela, Ngài có bằng học viện giáo hoàng về triết học và tiến sĩ về khoa học chính trị. Ngài phục vụ trong vai trò bề trên tỉnh dòng tên tại Venezuela từ năm 1996 đến 2004, và vào năm 2014 đã bắt đầu vai trò quản trị tại tổng công nghị của Dòng Tên ở Rôma.

Cha Sosa đã thực hiện những nhận định gây tranh cãi về Satan trong quá khứ. Vào năm 2017, Ngài nói với El Mundo là “chúng ta đã tạo ra những hình tượng mang tính biểu tượng như là Ma Quỷ để diễn tả sự dữ”.

Sau khi lời nhận định năm 2017 gây nên sự tranh cãi, một phát ngôn viên của Cha Sosa đã nói với Catholic Herald rằng “giống như hết mọi người Công Giáo, Cha Sosa tuyên xưng và dạy điều Giáo Hội tuyên xưng và giảng dạy. Ngài không có một hệ thống các niềm tin tách ra khỏi điều đã được chứa đựng nơi giáo lý của Giáo Hội Công Giáo”.

Đan Sĩ (CNA)