Các khoản đầu tư trực tiếp toàn cầu giảm trong 6 tháng đầu năm 2020: Liên Hiệp Quốc

Geneva (MAS) – Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giảm khoảng 49% trong nửa đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm ngoái và đang trong giai đoạn giảm tới 40% trong cả năm, trước những nỗi sợ về sự suy thoái sâu, Liên Hiệp Quốc cho biết vào Thứ Ba.

Dòng FDI cho các nền kinh tế Châu Âu đã chuyển sang tiêu cực lần đầu tiên, rớt tới -7 tỷ USD từ 202 tỷ USD, trong khi dòng FDI vào Hoa Kỳ giảm 61% tương đương 51 tỷ USD, Ban Thương Mại và Phát Triển của LHQ cho biết trong một báo cáo.

FDI Toàn Cầu giảm khi các công ty đa quốc gia hoãn lại các khoản đầu tư để duy trì tiền mặt, LHQ cho biết.

“Các dòng FDI Toàn Cầu cho nửa đầu năm nay đã giảm đi xấp xỉ một nửa…Điều đó tồi tệ hơn là chúng tôi mong đợi cho cả năm”, ông James Zhan, giám đốc của ban đầu tư và doanh nghiệp UNCTAD, đã nói trong một cuộc họp báo.

Các dòng đầu tư được mong đợi là sẽ giảm khoảng 30-40% năm nay và “khiêm tốn” vào năm 2021, khoảng 5-10%, ông Zhan cho biết.

Các con số nói về các mục mua bán sáp nhập xuyên biên giới, những dự án đầu tư vào các nước chưa phát triển và các thương vụ tài chính.

Các nước công nghiệp hoá, mà bình thường chiếm 80% các giao dịch toàn cầu, đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với các dòng tiền giảm 98 tỷ USD – một mức đã xuất hiện năm 1994, báo cáo cho biết.

Trong số những nơi tiếp nhận FDI vào năm 2019, dòng đầu tư giảm mạnh nhất tại Ý, Hoa Kỳ, Brazil và Úc.

Trung Quốc đang chống lại xu thế, ông Zhan cho biết.

“Dòng FDI của họ vẫn ở mức khá ổn. Trong nửa đầu năm mức giảm thật sự khiêm tốn và thực ra là theo số liệu mới nhất, thì trong 9 tháng đầu năm nay FDI vào Trung Quốc tăng 2.5%”, ông cho biết.

Việc đầu tư FDI nhiều nhất vào Trung Quốc là trong các lãnh vực dịch vụ thương mại điện tử, các dịch vụ công nghệ chuyên môn hoá, và nghiên cứu và phát triển, ông Zhan cho biết.

Âu Dương Duy (Reuters)