Cách viết một Hồ Sơ Nghề Nghiệp hiệu quả

Một bản hồ sơ nghề nghiệp (Professional Profile) – hay còn gọi là hồ sơ lý lịch trích ngang – làm một công cụ để xem xét khi xây dựng một bản lý lịch của bạn. Đó là một bản mô tả nhấn mạnh các kĩ năng và chuyên môn của bạn, và nó sẽ cho nhà tuyển dụng thấy điều sẽ đánh gía bạn sẽ dẫn đến bạn với vai trò mà bạn đang nộp hồ sơ. Bạn có thể xem xét thêm một phần hồ sơ nghề nghiệp vào trong bản lý lịch của bạn để nhà tuyển dụng có thể thấy ngay bạn có thể mang lại lợi ích cho công ty của họ thế nào. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn viết một hồ sơ nghề nghiệp chuyên nghiệp và sẽ cho bạn những ví dụ để bạn có thể bắt đầu.

Một hồ sơ nghề nghiệp là một phần giới thiệu trên sơ yếu lí lịch của bạn (Resume) sẽ nhấn mạnh về các phẩm chất và kĩ năng phù hợp của bạn. Khi bao gồm một hồ sơ nghề nghiệp sẽ có thể mang lại một vài lợi ích nhất định. Thứ nhất, hồ sơ của bạn sẽ làm rõ những nét đặc thù kĩ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn theo một cách thế cuốn hút sự chú ý của nhà tuyển dụng. Nhà tuyền dụng nhất định sẽ lướt qua các bản lý lịch khác nhau và không dành nhiều thời gian để xem hết từng bản. Vì điều này, hồ sơ nghề nghiệp của bạn có thể là một cách hiệu quả để nhanh chóng thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy bạn sẽ là một tài sản quí cho vị trí mà bạn đang dự tuyển thế nào.

Một lợi ích khác của việc gồm phần hồ sơ nghề nghiệp là bạn có thể nhấn mạnh những kĩ năng và chuyên môn cụ thể mà nhà tuyển dụng yêu cầu cho một vị trí cụ thể. Chẳng hạn, một hồ sơ sự nghiệp của nhà giáo dục cần nhấn mạnh đến việc quản trị lớp học, việc triển khai giáo án và các kĩ năng giảng dạy khi tìm kiếm một vị trí dạy học ở một trường tiểu học.

Cách tạo một hồ sơ nghề nghiệp cho Resume của bạn

Hãy xem các bước sau để soạn thảo một hồ sơ nghề nghiệp sẽ làm cho bản lý lịch (Resume) của bạn trở nên nổi bật:

1. Làm cho hồ sơ của bạn thật ngắn và xúc tích

Hồ sơ nghề nghiệp của bạn cần phải không được dài hơn bốn câu ngắn gọn. Bạn có thể viết một hồ sơ dưới dạng gặch đầu hàng hoặc một đoạn văn ngắn. Hãy gồm cả vị trí việc của bạn và những năm làm việc hoặc kinh nghiệm đào tạo của bạn. Nhấn mạnh những điểm mạnh nghề nghiệp của bạn cho vai trò.

2. Hãy gồm cả các kĩ năng phù hợp với công việc mà bạn đang ứng tuyển

Chỉ bao gồm vào những kĩ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp phù hợp với công việc mà bạn nhắm đến. Điều này đặc biệt hữu ích nếu các kĩ năng và lịch sử công việc của bạn khác với mục tiêu nghề nghiệp hiện tại của bạn vì nó sẽ giúp bạn thể hiện chuyên môn có liên quan mà các giám đốc tuyển dụng đang tìm kiếm.

3. Hãy gồm bất cứ thành tựu nào phù hợp cho lãnh vực nghề nghiệp

Nếu bạn có những thành tựu ngoại thường – như việc cải thiện kết quả kinh doanh cách ngoạn mục trong vị trí mới nhất của bạn – hãy bao gồm những điều này trong hồ sơ sự nghiệp của bạn. Những thành tựu đo lường được sẽ cho nhà tuyển dụng thấy bạn có thể đóng góp thế nào cho sự phát triển công ty họ nếu họ tuyển dụng bạn cho vị trí. Chẳng hạn, “gia tăng tỷ lệ các chiến dịch trực tuyến 17% trong 1 năm” sẽ cho nhà tuyển dụng thấy nhiều hơn về khả năng của bạn so với câu “gia tăng tỷ lệ mở cho các chiến dịch trực tuyến”.

4. Đặt để hồ sơ của bạn nơi dễ thấy nhất

Hãy xem xét việc đặt để hồ sơ nghề nghiệp của bạn ở trên đầu của bản lý lịch (Resume), trên công việc và lịch sử giáo dục của bạn. Các nhà tuyển dụng và các giám đốc chắc chắn sẽ lướt qua những phần đầu của bản lý lịch trước.

Nhà tuyển dụng xem qua Resume
Nhà tuyển dụng xem qua Resume (AARP)

Mẹo để viết một hồ sơ nghề nghiệp hiệu quả: 

Dưới đây là một vài mẹo thêm cần xem xét khi bạn viết hồ sơ của mình:

  • Hãy bao gồm những kết quả đo lường được cho thấy cách mà bạn thực thi các nhiệm vụ công việc. Chẳng hạn, “đã phát triển khai và áp dụng các hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu vốn mang lại 20% hiệu quả cho phần mềm tấn công mạng của công ty XYZ” thì hiệu quả hơn là viết “đã triển khai và áp dụng các hệ thống sao lưu và khôi phục dữ liệu cho Công ty XYZ”.

  • Hãy chọn từ ngữ của bạn thật cẩn trọng. Hãy luôn viết từ đơn giản và tránh từ ngữ trừu tượng, những lối ẩn dụ và kiểu ngôn từ mơ hồ khác.

  • Hãy là chính bạn trong hồ sơ. Nếu một từ không thật sự đúng để sử dụng cho việc mô tả về bản thân bạn, thì hãy dùng từ khác vốn sẽ bao gồm cả các giá trị và kĩ năng nghề nghiệp của bạn.

Joseph C. Pham (Theo Indeed)