Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (ANSA)

ĐGH Phanxicô - Niềm tin nguội lạnh biến đời sống chúng ta thành nghĩa trang

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Thánh Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta vào Thứ Năm khi mời gọi người tín hữu đừng hài lòng bản thân họ với một kiểu bình an nội tâm giả tạo vốn không sinh hoa trái.

Khi suy tư về bài đọc từ Sách Haggai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói về việc Thiên Chúa đã kêu gọi dân của Ngài suy tư về hành vi của họ và thay đổi nó thế nào bằng cách làm việc để tái thiết lại Nhà Thiên Chúa.

Trì hoãn sự hoán cải

Ngôn sứ Haggai, Đức Giáo Hoàng giải thích, đã nỗ lực để gỡ bỏ trái tim của người lười biếng là những người đã tự đầu hàng chính bản thân họ cho một cuộc đời bại trận. Đền Thờ đã bị phá huỷ bởi kẻ thù, tất cả đều ở trong đống tro tàn, nhưng những người này đã để cho năm tháng trôi qua mà không thực hiện bất cứ hành động nào.

Do đó, Ngài nói, Chúa đã sai ngôn sứ đến để “tái thiết lại Đền Thờ”, nhưng tâm hồn của những người này lại đắng cay và họ đã không muốn chịu rủi ro và làm việc.

Những người này, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, “đã không muốn nhấc mình lên, khởi đầu lại. Họ không để cho Thiên Chúa giúp họ làm thế”, và lời biện minh cuả họ là là thời gian chưa đến.

Ngài nói tiếp, đây chính là cùng một bi kịch mà quá nhiều người Kitô Hữu nguội lạnh là những người sẽ nói, “Vâng, vâng, lạy Chúa, điều đó tốt..nhưng từ từ, từ từ, hãy để việc ấy thể này…Con sẽ làm vào ngày mai!”

Linh đạo nguội lạnh sẽ dẫn đến “một thứ bình an như nghĩa trang”

Niềm tin nguội lạnh, Đức Giáo Hoàng nói, dẫn quá nhiều người tìm kiếm những lời biện minh vào sự không chắc chắn và nuôi dưỡng khuynh hướng trì hoãn.

Nó tạo ra quá nhiều người lãng phí cuộc đời của họ và mang lấy kết cục là “nó rách nát vì họ đã chẳng làm gì ngoài việc nuôi dưỡng những cảm giác bình an và bình thản trong chính họ”. Nhưng, Đức Giáo Hoàng nói, “đó là sự bình an của các nghĩa trang”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cảnh báo người tín hữu rằng khi chúng ta trở nên “nguội lạnh về tinh thần”, thì chúng ta sẽ trở thành các Kitô Hữu nửa vời, không có chất. Thay vào đó, Ngài nói, Chúa muốn sự hoán cải, ngay hôm nay.

Ngài mô tả một nền linh đạo hâm hẩm như một điều biến đời sống của chúng ta thành một nghĩa trang: một nơi không có sự sống.

Chúng ta hãy xin Thiên Chúa ban cho ân sủng để không rơi vào tinh thần “Kitô Hữu nửa vời đó vốn làm cho chúng ta thành những Kitô Hữu không có chất – “Những Kitô Hữu nước hoa hồng” như có người nói – Đức Giáo Hoàng nói, các Kitô Hữu là những người có lẽ “gieo nhiều mà lại gặt rất ít, đời sống hứa quá nhiều mà cuối cùng lại chẳng làm gì”.

Xin Thiên Chúa giúp chúng ta, để “thức tỉnh từ tinh thần hâm hẩm” và chiến đấu “chống lại chứng an tử êm dịu đời sống thiêng liêng này”

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)