Đội ngũ Moneyval kết thúc chuyến thăm đánh giá Toà Thánh Vatican

Vatican (MAS) – Một đội các chuyên gia Moneyval đã kết thúc điều đã được mô tả là một chuyến thăm thực địa mang tính tích cực và cộng tác đến Vatican vào thứ Ba.

Một thông cáo do Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh đã cho biết các cuộc gặp gỡ, đã diễn ra trong chuyến thăm đánh giá, “được tổ chức trong một bầu khí mang tính xây dựng và hợp tác”.

Moneyval

Được biết đến là ‘Moneyval’, Uỷ Ban này là một cơ quan giám sát thường trú của Hội Đồng Châu Âu được giao nhiệm vụ đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực nguyên tắc quốc tế để ngăn chặn việc rửa tiền và cung cấp tài chính cho chủ nghĩa khủng bố. Tổ chức này cũng đưa ra những đề xuất cho các giới chức trong sự tôn trọng trước những cải thiện cần thiết cho các hệ thống của họ. 

Chuyến thăm này là để đánh giá lại tính hiệu quả của các biện pháp pháp lý và tổ chức mà pháp lý Toà Thánh áp dụng trong những năm qua trong bối cảnh này. Chuyến thăm này được thực hiện như là một phần của một việc đánh giá theo thông lệ quanh hệ thống được thiết lập năm 2019.

Một bước quan trọng

Thông cáo Toà Thánh cho biết là chuyến thăm đánh giá vừa mới kết thúc đại diện cho “một bước quan trọng xa hơn nữa của tiến trình đánh giá về tính hiệu quả của hệ thống đối với việc ngăn chặn và chống lại việc rửa tiền và tài trợ tài chính cho khủng bố của Toà Thánh và Nhà Nước Thành Vatican, vốn sẽ kết thúc với việc áp dụng Báo Cáo Đánh Giá Chung trong Phiên Họp Toàn Thể được lên kế hoạch vào mùa xuân 2021, nhất quán với các thủ tục nội bọ của Uỷ Ban Moneyval”.

Bản thông cáo kết thúc khi nhấn mạnh rằng “các giới chức Toà Thánh gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc đến đội ngũ nhân sự đánh giá và đến các thành viên của Uỷ Ban Moneyval”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đón tiếp đội ngũ Moneyval vào Thứ Năm khi nhấn mạnh sự cần thiết về tài chính sạch trong việc phục vụ con người và vì một hệ thông không áp bức người yếu thế nhất và những người đang cần giúp đỡ nhất.

Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã đón tiếp đội đánh giá Moneyval khi họ đến Vatican vao ngày 30/9, khi nhắc lại sự cam kết và sự cộng tác của Toà Thánh và Nhà Nước Thành Vatican để chống lại việc rửa tiền và tài trợ tiền cho chủ nghĩa khủng bố.

Đan Sĩ (Vatican News)