Skip to main content
Phần Thưởng + Giấc Ngủ Ngắn = Cải thiện trí nhớ và việc học (Getty)

[Bí Quyết] Phần Thưởng + Giấc Ngủ Ngắn = Cải thiện trí nhớ và việc học

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng khi trong quá trình học tập mà được đi kèm củng cố tích cực và một giấc ngủ ngắn, thì có thể giúp cải thiện trí nhớ.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu từ Đại học Geneva phát hiện ra rằng trí nhớ có liên quan đến một phần thưởng có tính ưu đãi do củng cố bởi giấc ngủ. Một giấc ngủ ngắn sau thời gian học tập có thể giúp tăng cường việc học và trí nhớ. Phát hiện này được xuất bản trên Tạp chí eLife.

“Phần thưởng đóng vai trò như một miếng vá, niêm phong các thông tin trong não trong quá trình học tập”, nhà nghiên cứu tại Đại học Geneva TS. Kinga Igloi nói. “Trong quá trình ngủ, thông tin này được củng cố thuận lợi hơn hết, thông tin được liên hệ với một phần thưởng thấp và được chuyển đến vùng não liên quan đến trí nhớ dài hạn.”

“Phát hiện của chúng tôi nhằm tìm hiểu một cách xác đáng những tác động quên đi khi ngủ lên việc đạt các thành tích học tập.”, bà nói.

31 tình nguyện viên khỏe mạnh được phân phối ngẫu nhiên vào các nhóm ngủ hoặc vào các nhóm “thức” và phần thưởng được đưa ra cho hai nhóm là tương đương.

Não bộ của những người tham gia được quét trong khi học được đào tạo để nhớ các cặp hình ảnh. Tám loạt cặp hình ảnh đã được đưa ra và các tình nguyện viên được nói rằng 4 cặp trong số nếu nhớ được sẽ nhận phần thưởng cao hơn.

Sau khi nghỉ ngơi (nhóm thức) hoặc ngủ (nhóm ngủ) 90 phút, họ được kiểm tra trí nhớ, các nhà nghiên cứu đánh giá độ tin cậy của trí nhớ của họ thông qua việc trả lời đúng. Những người tham gia cũng được yêu cầu tham gia vào mọt cuộc kiểm tra có tính bất ngờ để kiểm tra độ chính chính xác 3 tháng sau đó.

Từng nhóm đáp ứng tốt hơn cho các cặp ảnh phần thưởng cao, nhưng nhóm ngủ thể hiện tốt hơn. Nổi bật hơn, trong các cuộc kiểm tra bất ngờ 3 tháng sau đó, những người tham gia nhóm ngủ đã chọn lựa tốt hơn đối với những cặp có phần thưởng cao.
Những người ngủ thậm chí còn độ tin cậy trong kết quả tốt hơn trong các câu trả lời đúng trong các bài kiểm tra trí nhớ 3 tháng sau nữa.

Quét cộng hưởng từ (MRI) nhóm ngủ có trải nghiêm tốt hơn ở hồi hải mã (hippocampus), một khu vực nhỏ ở não đóng vai trò quan trọng trong hình thành trí nhớ. Nó có tương quan đến một số lượng điểm sáng hoạt động não được gọi là “con quay chậm”. Sau 3 tháng, nhóm ngủ cho thấy có sự tăng cường kết nối giữa hồi hải mã với vùng vỏ não trán trước và thể vân (các vùng não có liên quan đến trí nhớ và quá trình khen thưởng).

“Chúng tôi đã biết rằng giấc ngủ giúp tăng cường trí nhớ, nhưng bây giờ chúng ta còn biết nó giúp chúng ta giữ lại những thông tin nào được thưởng xứng đáng”. “Nó tạo ra cảm nhận thích ứng để củng cố trí nhớ nhằm ưu tiên các thông tin quan trọng cho sự thành công và sống còn của chúng ta.”

Thanh Hoa Le (EurekAlert!)