Skip to main content
Các đôi kết hôn ổn định hơn về quan hệ so với các đôi sống chung (Unsplash)

[Nghiên Cứu] Các đôi bạn sống chung ít ổn định hơn so với các đôi kết hôn

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng tại 11 nước trên thế giới, các cặp đôi sống chung có nhiều hoài nghi về mối quan hệ của họ kéo dài và dành ít tầm quan trọng cho mối quan hệ của họ so với các đôi đã kết hôn.

Cuộc Nghiên Cứu Gia Đình và Phái Tính Toàn Cầu 2018 (GFGS) đã xem xét các hoàn cảnh sống tại nhiều nước khác nhau. Cuộc nghiên cứu phát hiện rằng nơi những người lớn tuổi từ 18-50 có con dưới 18 tuổi đang sống tại nhà, thì các đôi đã kết hôn có nhiều niềm tin hơn vào sự lâu dài trong các mối quan hệ của họ so với những đôi chưa kết hôn nhưng đang sống với nhau.

Tại các nước nói tiếng Anh, thì những tham dự viên là những người đang sống chung với các đối tác của họ một cách đáng kinh ngạc, trong năm qua, có nhiều sự hoài nghi nghiêm trọng là mối quan hệ của họ với đối tác của mình có thể kéo dài được.

Sự khác biệt lớn lao nhất được phát hiện tại Hoa Kỳ, nơi 36% tỷ lệ các cặp đôi sống chung cho thấy là có nhiều hoài nghi nghiêm trọng, so với chỉ 17% thuộc về các cặp đã kết hôn.

Tại Vương Quốc Anh 39% các cặp đôi sống chung hoài nghi về sự bình ổn của mối quan hệ của họ. Tại Úc con số ấy là 35%, tại Canada và Ireland là 35%, và tại Pháp là 31%.

Tại Nam Mỹ, các bậc cha mẹ sống chung có ít sự hoài nghi về mối quan hệ hơn, với con số ít nhất là tại Argentina, nơi chỉ có 19% các cặp đôi sống chung thể hiện sự hoài nghi.

Sự khác biệt nhỏ nhất được phát hiện là tại Pháp, nơi niềm tin vào mối quan hệ giữa các cặp đôi đã kết hôn và đang sống chung có sự khác biệt chỉ 1 phần trăm.

Ngoài sự bình ổn về quan hệ, cuộc nghiên cứu cũng phát hiện rằng tổng thể, các bậc cha mẹ sống chung ít xác định mối quan hệ của họ là “quan trọng hơn hầu như mọi sự khác trên đời” khi so sánh với những câu trả lời từ các đôi đã kết hôn, mặc dù sự khác nhau thì tuỳ thuộc vào các quốc gia khác nhau.

Tại Hoa Kỳ, 75% các đôi đã kết hôn nói rằng mối quan hệ của họ là mang tính sống còn với họ, trong khi chỉ 56% các đôi sống chung nói cùng một điều.

Tại Úc, sự khác biệt về tầm quan trọng đặt trên mối quan hệ giữa các gia đình kết hôn và sống chung được phát hiện là 15% và tại Ireland là 14%. Tại Vương Quốc Anh câu trả lời của họ khác nhau 17%.

Đối với mọi nước Nam Mỹ, cuộc nghiên cứu phát hiện sự khác biệt giữa khoảng 9% và 12%, trừ tại Mexico, sự khác biệt là 23%, tại Argentina có sự khác biệt là 19%.

Những câu trả lời từ Pháp lại xấp xỉ nhau nhất, với 73% các đôi kết hôn, và 70% các đôi sống chung, đồng ý rằng mối quan hệ của họ quan trọng hơn hầu như bất cứ thứ gì khác trên đời họ.

Thực hiện bởi Viện Nghiên Cứu Gia Đình/Viện Wheatley, GFGS đã thực hiện 16,474 cuộc phỏng vấn trực tuyến với những người trưởng thành tuổi 18-50, tại các nước như Pháp, Canada, Úc, Ireland, Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh, Chile, Peru, Mexico, Colombia, và Argentina.

Bản tóm tắt cuộc nghiên cứu, được viết bởi Wendy Wang và W. Bradford Wilcox, đã nhấn mạnh rằng “một con số ngày càng tăng các trẻ em tại các nước phát triển ngày nay được nuôi dạybowri các bậc cha mẹ sống chung với nhau mà không kết hôn”.

“Những khác biệt về sự ổn định giữa các gia đình sống chung và kết hôn là đáng chú ý vì các trẻ em rất có thể thích sống ở các gia đình ổn định hơn”.

Cuộc nghiên cứu cũng đề nghị rằng, họ viết, “một yếu tố để giải thích về sự ổn định tuyệt đối đối với đời sống gia đình có liên hệ với hôn nhân là sự cam kết. Cụ thể, bản tóm lược này phát hiện rằng các bậc cha mẹ có kết hôn có thể dành nhiều tầm quan trọng lớn lao hơn cho mối quan hệ của họ, so với các bậc cha mẹ sống chung”.

Joseph C. Pham (CNA)