Skip to main content

Duyên Con Gái

Hôm nay anh bắt đầu loạt thư viết gửi cho em – người anh yêu mến và yêu bằng tất cả trái tim mình. Hôm nay anh muốn tâm sự với em về cái gọi là duyên con gái.

Subscribe to Tình Yêu