Skip to main content
Đợi chờ Vương Quốc (Pixabay)

Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng C - Bạn có chú ý đến vương quốc Thiên Chúa đang ngự đến?

Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng C – 02/12/2018

Bài Đọc: Gr 33, 14-16; 1 Tx 3, 12 - 4, 2; Lc 21, 25-28, 34-36

Hôm nay một năm phụng vụ mới bắt đầu, và với năm mới này một loạt các bài đọc Chúa Nhật mới. Với chỉ một vài ngoại lệ, các bài đọc Tin Mừng năm nay sẽ xuất phát từ Tin Mừng Luca. Một truyền thống Kitô Giáo rất sớm đã cho biết tác giả là một bác sĩ và một người bạn đường mà Thánh Phaolô đề cập trong một số lá thư. Viết vào khoảng năm 80 SCN, Thánh Luca viết trình thuật về hai sự kiện quan trọng – việc phá huỷ Thành Jerusalem và sự lan truyền nhanh chóng niềm tin vào Đức Kitô. Điều trước gợi đến vấn đề quyền năng và sự trung tín của Thiên Chúa, trong khi điều sau lại cần có người đặt vào một trình thuật rộng hơn của lịch sử cứu độ. Thánh Luca giải thích cả hai biến cố với một chủ đề lịch lãm: những lời hứa của Thiên Chúa cho dân Israel đã được thành toàn nơi Chúa Giêsu. Đền Thờ không còn cần thiết nữa, vì Thần Khí Chúa giờ đây ngự trong cộng đoàn Kitô Hữu. Người dân đã qui tụ vào cộng đoàn Kitô Giáo để vui hưởng khởi đầu sự sống nơi vương quốc Thiên Chúa được mong đợi từ lâu.

Trong Tin Mừng Luca, vương quốc xuất hiện từ từ, giống như những đám mây tụ lại của một cơn bão. Giống như một tiếng sấm từ xa, những dấu hiệu như các thiên thần, những lời tiên báo, những phép lạ và những sự hoán cải ngoạn mục báo trước sự ngự trị của Thiên Chúa đang đến. Nhưng Lễ Hiện Xuống chỉ là khởi đầu của một mùa ân sủng vốn sẽ tiếp tục cho đến khi có sự thiết lập vĩnh viễn của vương quốc Thiên Chúa vào ngày tận cùng thời gian.

Không phải mọi người đều chú ý. Thánh Luca đưa ra một làn ranh sắc nét cho những người nhìn nhận sự ngự đến của vương quốc và những người không nhận ra. Làn ranh của Ngài không chia tách như người ta mong đợi. Mặc dù người nghèo nói chung thì nhanh chóng đáp trả Tin Mừng (Lc 7:22), thì cũng có một số người giàu và người quyền thế nơi những người được biến đổi bởi lời rao giảng của Chúa Giêsu (Lc 8:3; 19:1-10). Một số người nghèo, trong khi đó, đã không hiểu được cuộc gặp gỡ của họ với ân sủng (Lc 17:11-19).

Sự khác biệt nơi người giáo dân trong sự tự thoả mãn của họ. Những người không tìm kiếm gì hơn là họ có thể nắm bắt bằng những nỗ lực của họ hoặc không hiểu thông điệp của Chúa Giêsu hay coi đó như một mối ngụy Và sự thoả mãn của họ diễn ra với cái giá đối với người khác là một vấn đề của sự thờ ơ. Người nghèo và một số người địa vị cao là những người khao khát một điều hơn, qua sự tương phản, đã được nghe trong Tin Mừng một sự xác quyết về linh cảm của họ. Lòng nhiệt thành mà qua đó họ đi theo Chúa Giêsu hay bỏ lại của cải của họ được biểu tượng hoá, đối với Luca, thẩm quyền của sự thật mà thông điệp của Chúa Giêsu truyền tải.

Thánh Luca nói về ba sự ngự đến của Chúa Giêsu: sự hạ sinh của Ngài, sự ngự đến lần thứ hai của Ngài và sự ngự đến hằng ngày của Ngài trong Chúa Thánh Thần với các môn đệ của Ngài. Niềm hy vọng của Luca là khi Đức Kitô trở lại, thì những người đang sống cuộc sống hằng theo Thần Khí đã trưởng thành quá quen với việc theo Đức Kitô đến mức họ có thể không sợ hãi đi vào trong sự thành toàn của vương quốc. Thế giới sau Lễ Hiện Xuống mang lại sự thành toàn mà các môn đệ tìm kiếm. Việc chia sẻ những nguồn lực để loại bỏ sự nghèo nàn của nhiều người. Những mối liên kết yêu thương làm giảm đi những rối loạn của thân thể và tinh thần. Không còn bị đè bẹp và bị mê hoặc bởi những quyến rũ của thế gian nữa, họ có thể hoàn toàn dự phần vào sự hiện diện và hoạt động của Thần Khí, là Đấng sai họ ra đi rao giảng, chữa lành và làm cho vương quốc thăng tiến.

Michael Simon S.J. – Giảng dạy Kinh Thánh tại Phân Khoa Thần Học và Mục Vụ Đại Học Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)