Skip to main content
Chúa đang đến, hãy tỉnh thức! (Davidson Luna/Unsplash)

Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng - Ngài Đang Đến!

Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng B – 03/12/2017

Chúa Giêsu đang thi hành sứ mạng cứu độ. Đó là chủ đề chính của toàn bộ Tin Mừng Mác-cô, Tin Mừng mà chúng ta sẽ đọc trong hầu hết các ngày Chúa Nhật trong năm phụng vụ mới này vốn sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng. Phần kết thúc thời gian gần kề, và Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến để cứu Israel khỏi thảm họa sắp tới. Thánh Mác-cô không có sự suy tư sâu sắc nào của Thánh Mát-thêu, những bài huấn từ kiểu “điều đó có nghĩa là gì”. Thay vào đó, Thánh Mác-cô đưa vào trong lối tường thuật của Ngài bằng hành động. Những người ăn xin mù, các trẻ em bệnh, các cha mẹ than khóc và người phụ nữ bị quỷ ám chiếm phần trọng tâm. Khi Chúa Giêsu giúp mỗi người, Ngài đã mạc khải về chính Ngài cách tiệm tiến là một người cứu bất cứ ai tin vào năng quyền của Ngài.

Thông điệp này phù hợp với thời của Mác-cô. Ngài viết vào khoảng năm 70 SCN, một giai đoạn hỗn loạn trong thế giới La Mã. Những tay sát thủ đã giết hoàng đề Nero hai năm trước đó. Ba đời hoàng đế tàn nhẫn sau đó đã nhanh chóng kế ngôi nhau. Tại Judea, tướng Vespanian người La Mã đã đánh người Do Thái tàn bạo trước khi vội vã trở về Rôma để được phong làm hoàng đế. Ông đã bỏ con trai ông, Titus, để tẩy sạch người sau cùng chống lại. Vào ngày 30 tháng 8 năm 70 SCN, Titus đã phá vỡ các bức tường thành Jerusalem, và đã phủ đầy thành phố và đã phá hủy đền thờ, vốn không bao giờ được xây dựng lại nữa (Cổng thành của Titus tại Rôma tưởng nhớ sự phá hủy này. Người Do Thái đã cảm thấy một sự mất mát quá sâu sắc cho đến tận thế kỷ 20 vừa qua, luật do thái cấm bất cứ một người Do Thái nào khỏi việc bước qua cổng ấy thì sẽ phải chịu phạt vạ tuyệt thông mãi mãi).

Người Kitô Hữu sống trong những thời gian này cảm thấy một nhu cầu mãnh liệt cần được cứu. Họ biết Chúa Giêsu đã đến và họ tin Thiên Chúa đang hoạt động để cứu họ, nhưng họ không biết hình thức cứu sẽ như thế nào. Đối với cộng đồng, Thánh Mác-cô lặp lại thông điệp của Chúa Giêsu: "Hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào”. Qua Tin Mừng của Ngài, Mác-cô cho thấy thật là khó để người dân nhận biết bản tính thật của Chúa Giêsu, ngay cả khi họ chứng kiến những việc lớn lao mà Ngài thực hiện. Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ của Ngài hãy tỉnh thức cho sự trở lại lần thứ hai của Ngai, để họ không quá lãng quên sự hiện diện của Ngài. 40 năm sau, Mác-cô đã chuyển mệnh truyền này cho cộng đồng của Ngài, những người đã cảm thấy, khi thế giới mà họ biết đã sụp đổ ngay quanh họ, là họ đang sống trong thời gian mà Đức Kitô đã báo trước.

Giáo Hội dạy rằng, mặc dù những mong đợi lịch sử của Thánh Mác-cô có thể cho thấy là không đúng, nhưng thông điệp mà Ngài mang lại vì ơn cứu độ của chúng ta thì đúng luôn mãi. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thông điệp ấy đã rõ ràng: “Hãy tỉnh thức! Vì ông chủ có thể trở về thình lình và bắt gặp các con đang ngủ!” Chúng ta đợi chờ, giống như cộng đồng của Mác-cô, vì sự ngự đến của Con Người. Chúng ta biết cách tỉnh thức vì Đức Kitô vào cuối sự sống tự nhiên của chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu một Mùa Vọng khác, thì cũng thật quá quan trọng để nhớ rằng Đức Kitô sẽ xuất hiện thình lình trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Giống như các nhân vật của Tin Mừng Mác-cô, chúng ta có thể dễ dàng bỏ lỡ sự ngự đến của Ngài. Nếu Mác-cô viết vào ngày nay, thì có lẽ Ngài sẽ sử dụng các biểu tượng khác cho tinh thần xao nhãng. “Hãy coi chừng! Hãy tỉnh thức! Có lẽ Ngài sẽ không thấy bạn đang mải mê với bài toán đố, chạy theo những hình ảnh trên internet, bị xâm chiếm bởi điện thoại hay đắm chìm trong sự hận thù, sợ hãi hay tham lam”. Chớ gì chúng ta biết dùng những tuần trước Giáng Sinh để bỏ đi những điều làm cho chúng ta lơ đãng và đặt một niềm tin mới vào Đức Kitô.

Michael Simon S.J. – Giáo sư Kinh Thánh tại Đại Học Thần Học và Mục Vụ Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)