Skip to main content
Gioan Tẩy Giả đang làm phép rửa (Catholic Tradition)

Chúa Nhật Thứ II Mùa Vọng C - Bạn đang chuẩn bị bản thân cho sự ngự đến của Đức Kitô thế nào?

Chúa Nhật Thứ II Mùa Vọng C - 09/12/2018

Bài Đọc: Br 5, 1-9; Pl 1, 4-6. 8-11; Lc 3, 1-6

Tất cả bốn Tin Mừng đều bao gồm, gần khởi đầu của các sách này, một sự mô tả về việc rao giảng và phép rửa của Gioan Tẩy Giả, nhắc nhớ các đọc gỉa của chúng hồi đó và thời nay về tầm quan trọng của Gioan đối với cộng đồng Kitô Giáo tiên khởi. Một số các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đã xuất phát từ những người đi theo ông Gioan (Ga 1:35-42). Thậm chí hàng chục năm sau đó, các nhà truyền giáo Kitô Giáo đã gặp gỡ các môn đệ của Gioan trên hành trình của họ và thấy họ nóng lòng theo Đức Kitô (Cv 18:24-19:7).

Bài giảng cánh chung của ông Gioan là phổ biến. Nhiều người mong đợi một sự chấm dứt cho tình trạng hỗn loạn của thế giới. Tội lỗi đã đầu độc các nhà chính trị, kinh tế, luật và mỗi ngày các tương giao xã hội. Thế giới đã bị sự dữ săn đuổi; niềm tin lan rộng vào quyền lực ma quỷ mà người ta thấy trong các Sách Tin Mừng làm chứng cho những lo lắng sâu sắc của đời sống thế kỷ đầu tiên. Có điều gì đó rất sai, nhưng không ai có thể tính toán được đó là gì hay cách giải quyết nó.

Gioan đã đối diện những nỗi sợ này bằng việc khẳng định rằng Thiên Chúa thực ra đang hoạt động, chuẩn bị một đấng cứu thế là Đấng có thể tẩy sạch sự hư hỏng về thiêng liêng và đạo đức của Israel. Để chuẩn bị cho sự xuất hiện của đấng cứu thế, mỗi cá nhân phải bỏ hết mọi sự hư hỏng nữa. Đay là điểm quan trọng của phép rửa Gioan: Gioan đã áp dụng những nghi lễ rửa bình thường được thực hiện nơi mọi gia đình Do Thái thành hành động của sự tái sinh hoàn toàn. Phép dìm của Gioan là biểu tượng cho sự biến đổi nội tâm, mang lại cho các cá nhân một sự phá vỡ thanh sạch với quá khứ của họ và chuẩn bị cho họ nhận ra đấng cứu độ sẽ đến.

Luca hiểu Gioan Tẩy Giả sẽ là một người mang tính thần bí hơn là một nhà luân lý. Gioan thức tỉnh Israel đến công việc kín ẩn của Thiên Chúa. Gioan nằm trong trung tâm của kế hoạch thánh; chỉ Luca mới bao gồm vào một đoạn tả về sự hạ sinh lạ lùng của Gioan và chuyển giao truyền thống cho rằng Gioan và Chúa Giêsu có quan hệ bà con. Là một người trưởng thành, sứ vụ của Gioan khẳng định lòng trung thành của Thiên Chúa, gặp gỡ những người bắt đầu tự hỏi. Chẳng hạn, một truyền thống Do Thái đã ghi lại vào khoảng năm 175 SCN, nhưng có lẽ là xưa hơn nữa, cho rằng sau khi ngôn sứ Malachi (cuối thế kỷ thứ 5 SCN), không còn những thông điệp mang tính tiên tri đến từ Thiên Chúa nữa. Vẫn chưa rõ là liệu người dân thời Chúa Giêsu có tin điều này, nhưng rõ ràng là trong Tin Mừng Luca thì người dân đói lời từ Thiên Chúa. Sự thật mà Luca nhìn tháy nơi Gioan là một sự thành toàn lời tiên báo của Malachi (x. Ml 3:23-24 và Lc 1:17) cho thấy rằng ở nơi Gioan, Thiên Chúa một lần nữa đã nói cách thẳng thắn, mà không cần phải có một sự chỉ dẫn hay giải thích đặc biệt.

Sứ vụ của Gioan cũng chỉ đến sự ngự đến của vương quốc. Việc rao giảng của Gioan, được kể lại trong Lc 3:7-14, nhấn mạnh về tính đại lượng, sự trung thực và sự khiêm nhường. Việc rao giảng của Gioan cũng khẳng định rằng sự ngự đến của Đấng Messiah là ở gần, và rằng sự sám hối và thay đổi đời sống là cần thiết cho ơn cứu độ. Đời sống của Gioan khẳng định rằng Thiên Chúa đang thực hiện một điều gì đó mới, và các cá nhân là những người mong muốn là một phần của một điều mới mà Thiên Chúa thực hiện phải tự canh tân bản thân họ.

Sứ mạng của Gioan trở thành sứ mạng của chúng ta ngày nay. Chúng ta đang sống trong một thời đại lo âu, nhưng đối với nhiều nguời, các phương thế truyền thống của việc nghe tiếng Thiên Chúa đã thôi không còn tác dụng. Chắc chắn, chúng ta có thể tìm thấy những lời đúng để giải quyết những lo âu này, nhưng điều này chưa đủ. Vượt ra khỏi lời và sứ vụ của mình, sự hiện diện của Gioan trên mặt đất là một dấu chỉ cho thấy rằng Thiên Chúa vẫn tín trung. Khi chúng ta chuẩn bị vui mừng sự ngự đến của Đức Kitô, thì chớ gì đời sống của chúng ta là một dấu chỉ cho người khác là Thiên Chúa vẫn đang hoạt động, vẫn đang được quan tâm và vẫn sẵn sàng cứu.

Michael Simon S.J. – Giảng dạy Kinh Thánh tại Phân Khoa Thần Học và Mục Vụ Đại Học Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)