Skip to main content
Nước Chúa trị đến (lifehopeandtruth)

Chúa Nhật Thứ II Mùa Vọng - Nước Chúa Trị Đến

Chúa Nhật Thứ II Mùa Vọng B – 10/12/2017

Những bài đọc của chúng ta ngày hôm nay phác họa ra sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu. Trong tư tưởng cánh chung của thời đại Chúa Giêsu, thì Thiên Chúa thì toàn năng nhưng không hoàn toàn kiểm soát. Mối nguy luôn tồn tại là các sức mạnh của những hỗn loạn và sự chết có thể nhanh chóng trượt ra khỏi tầm kiểm soát của Thiên Chúa và tạo nên rắc rối. Thực tại siêu hình này tìm thấy sự xác định trong sự xâm chiếm nước ngoài của Jerusalem và sự ăn mòn La-Hy của nền văn hóa Israel. Trong tôn giáo phổ biến, thì niềm tin này tự thể hiện chính nó trong nỗi sợ các loại ma quỷ, bệnh tật và chết chóc. Nhưng Thiên Chúa đã hành động theo một cách kín ẩn để làm cho mọi thứ đi vào trật tự. Thiên Chúa đã sai Chúa Con để đánh bại các sức mạnh của những hỗn loạn và tái thiết lập lại vương quyền thánh. Tuy nhiên, trước khi trận chiến này được thực hiện, thì Chúa Con phải đến trái đất để qui tụ bất cứ ai vẫn đang trung thành với Thiên Chúa trong những thời kỳ tai ương này. Thánh Mác-cô hiểu rằng những người tín hữu này gồm cả những người Do Thái nghèo nàn và Dân Ngoại thuộc mọi thành phần, chứ không phải một nhóm nhỏ của Israel mà thôi.

Bản phác họa vắn này giải thích một vài đặc tính của Bài Tin Mừng hôm nay. Thánh Mác-cô nhấn mạnh trong suốt Tin Mừng của Ngài là Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Ngoài việc tham chiếu đến Mc 1:1 (khả năng là một sự thêm vào sau này), thì tước hiệu xuất hiện trong 1:11, 9:7 và 15:39. Với tước hiệu này, Ngài khẳng định rằng Đức Giêsu Kitô là người của Thiên Chúa sẽ khôi phục vương quyền thánh.

Thánh Mác-cô nhấn mạnh đến sức mạnh của Chúa Giêsu. Gioan Tẩy Giả loan báo: "Ðấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi!” Trong suốt Tin Mừng của mình, Thánh Mác-cô nhắc nhớ người đọc rằng, bất luận là thế giới này trở nên hỗn loạn thế nào, thì Chúa Giêsu mang lấy quyền năng của Thiên Chúa và có thể đánh bại thậm chí cả những đối thủ hung tàn nhất. Đối với Thánh Mác-cô, thì các phép lạ của Chúa Giêsu làm chứng cho năng quyền của Ngài trước những tác nhân của sự chết – các bệnh thể lý và tâm thần, nạn đói, nghèo và tuyệt vọng.

Phép rửa của ông Gioan là một hành động kháng lại. Những người lãnh nhận phép rửa này thì để sự chết và những hỗn loạn ở phía sau và công khai nhìn nhận họ là những người thuộc về thẩm quyền của Thiên Chúa. Sự đáp trả của Thiên Chúa trước những tuyên bố này, ông Gioan hứa, sẽ là phép rửa thứ hai “trong Thần Khí”, mà trong đó người tín hữu sẽ nhận lãnh một sự thông phần vào quyền năng của Chúa Con để đánh bại những thế lực của sự phá hoại.

Thông điệp này phải được vang vọng cách mạnh mẽ với những người đọc của Mác-cô, những người sống trong thời kỳ của nội chiến và sự thiết lập chính trị xã hội. Nhiều phiên bản trước của Tin Mừng Mác-cô kết thúc bằng những lời đầy ám ảnh của Mc 16:8, “Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi”. Điều này hầu như chắc chắn mô tả tình trạng của người đọc của Thánh Mác-cô, sợ vì những hỗn loạn quanh họ nhưng đầy niềm tin rằng Thiên Chúa đang hoạt động để lập lại trật tự.

Thánh Mác-cô nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta mang lấy năng quyền của Đức Kitô. Chúng ta là những người nhận lãnh Thần Khí trong phép rửa của mình để tiếp tục cuộc chiến của Đức Kitô trước những hỗn loạn và sự chết. Vương quốc của Thiên Chúa vẫn chưa được khôi phục cách vẹn toàn. Gioan bắt đầu công việc; chúng ta tiếp tục việc ấy cho đến ngày nay bằng sức mạnh của Thần Khí. Chúng ta mang lấy sức mạnh của Đức Kitô để khai mở những xiềng xích nhiều thế kỷ của sự sợ hãi, hận thù, xa lạ và không tin tưởng. Chúng ta mang lấy sức mạnh của Đức Kitô để tha thứ cho những người làm điều sai trái với chúng ta và xin sự tha thứ cho chính bản thân chúng ta. Chúng ta mang lấy sức mạnh của Chúa Giêsu để chữa lành những vết sẹo của tư tưởng và linh hồn, để loại trừ những thứ quỷ của cô đơn, tuyệt vọng và tự ghét bản thân và khôi phục những người chết về tinh thần trở về cõi sống. Để chuẩn bị cho Đức Kitô ngự đến, chúng ta hãy tái cam kết lại bản thân mình cho sứ mạng của Đức Kitô và thách đố những hỗn loạn và sự chết ở bất cứ môi trường nào mà chúng ta gặp thấy.

Michael Simon S.J. – Giáo sư Kinh Thánh tại Đại Học Thần Học và Mục Vụ Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)