Skip to main content
Cảnh sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ Maria của danh họa Matthias Stom (Common Wikimedia)

Chúa Nhật Thứ IV Mùa Vọng - Tới Bao Giờ, Lạy Chúa?

Chúa Nhật Thứ IV Mùa Vọng B – 24/12/2017

Khao khát là một nhịp đập con tim của Kinh Thánh. Những lời vang vọng tiếng kêu “Ad-anah, Adonai?” (Còn bao lâu, lạy Chúa?” xuất hiện trên môi miệng của các vị vua và các ngôn sứ, các tông đồ và các thị nhân, Do Thái Giáo và Kitô Giáo – các cá nhân từ mọi thế hệ của dân Thiên Chúa. Đôi khi tiếng kêu của họ là mang tính cá nhân: “Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng?” (Tv 13:3). Đôi khi tiếng kêu ấy lại mang tính xã hội: “Chừng nào, lạy Chúa...vì kẻ gian ác bủa vây người công chính nên chỉ còn thứ công lý vạy vọ” (Hab 1:4). Đôi khi nó lại mang tính cánh chung, “Lạy Chúa chí thánh và chân thật, cho đến bao giờ Ngài còn trì hoãn, không xét xử và không bắt những người sống trên mặt đất phải đền nợ máu chúng con?” (Kh 6:10).

Người ta phải không bao giờ được phép quên rằng lòng khao khát này nằm phía sau quá nhiều bản văn kinh thánh. Lòng khao khát này tô điểm cho các đoạn mà chúng ta đọc ngày hôm nay. Tác giả của bài đọc thứ nhất và của bài thánh vịnh đáp ca, viết vào thời điểm mà nhà Đa-vít đã bị sụp đổ, nhắc nhớ người Israel (và có lẽ cả Thiên Chúa của Israel nữa) về một lời hứa xưa: Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta". Trong suốt thời gian chinh phục và lưu đày, những lời này giữ cho ngọn lửa của lòng khao khát được sống động trong tâm hồn của người Israel, một ngọn lựa đã biến thành sự huy hoàng của đền thờ thứ hai của Do Thái Giáo và sự mong đợi mang tính thiên sai. Thánh Phaolô, kết thúc thư của Ngài gửi cho cộng đồng Kitô Giáo – Do Thái Giáo tại Rôma, nhắc nhớ họ về việc họ đã đợi chờ Thiên Chúa bao lâu để mạc khải “mầu nhiệm được giữ kín trong nhiều năm trường”, mà giờ đây đã được tỏ cho cả thế giới được biết.

Cùng một lòng khao khát này đã ảnh hưởng đến Do Thái Giáo của người Palestine vào thời của Chúa Giêsu. Ngài và Mẹ của Ngài đã gặp gỡ điều đó không chỉ là bên ngoài trong những lời cầu nguyện thường nhật của họ mà còn cả bên trong chính sự lo lắng xã hội, sự không chắc chắn kinh tế, sự bất ổn dân sự và sự đối kháng văn hóa của đời sống người Do Thái dưới thời cai trị La Mã. Chúa Giêsu và Mẹ Người, cùng với gia đình các Ngài và bà con láng giềng của các Ngài, cảm thấy một lòng khao khát hành động cứu độ của Thiên Chúa mà ngày nay thật khó để hiểu.

Tuy nhiên, tôn giáo xưa của Israel đã bị phân mảnh, và sự thành toàn của lòng khao khát này là một vấn đề của sự bất đồng lớn. Người Sa-đốc, Samari, Pha-ri-sêu, Essenes và Nhiệt Thành mỗi nhóm người đều mong đợi một tương lai khác nhau và đợi chờ một ơn cứu độ khác nhau. Đa số người dân không đồng minh với bất cứ một phái nào trong số những phái này và chỉ biết đến sự bối rối trong những tiếng nói bất đồng này. Mọi người đều ý thức về việc muốn một điều gì đó, nhưng đa số đều không biết muốn điều gì.

Mẹ Maria một cách nào đó vẫn suy xét cẩn thận tiếng ồn này và nghe tiếng của Thiên Chúa. Mẹ nhìn nhận theo trực cảm là ơn cứu độ được mong đợi từ lâu của Thiên Chúa đang bắt đầu và rằng Mẹ có một sứ mạng trong sự thành toàn của sứ mạng này. Câu hỏi nổi tiếng của Mẹ "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" là về sự rõ ràng nhiều hơn là niềm tin: Chính xác là Thiên Chúa sẽ đưa việc này đến chỗ thành toàn thế nào? Vào một lúc nào đó trong cuộc đối thoại này, Mẹ Maria nhìn nhận rằng thông điệp của Sứ Thần Gabriel là điều mà Mẹ đã cầu xin trong suốt đời Mẹ. Vào thời khắc ấy, ân sủng thánh dẫn tư tưởng của Mẹ đến chỗ hiểu rằng sự thụ thai mầu nhiệm và không hợp pháp ấy là sự thành toàn những lời cầu nguyện của Mẹ.

Chúng ta cũng phải sẵn sàng tương tự cho một câu trả lời cho những lời cầu nguyện của chúng ta. Bất luận là chúng ta cầu nguyện cho mình hay cho người khác, thì tất cả chúng ta đều có lòng khao khát mà chúng ta muốn mang đến cho Đức Kitô. Khi chúng ta hoàn tất hành trình của chúng ta đến máng cỏ của Ngài, chúng ta hãy tin vào cùng một ân sủng đã soi sáng cho Mẹ Maria để chúng ta có thể nhận ra sự thành toàn của những lời cầu nguyện này.

Michael Simon S.J. – Giáo sư Kinh Thánh tại Đại Học Thần Học và Mục Vụ Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)