Skip to main content
Khi nào lời cầu nguyện của bạn chưa được nhận lời, thì càng phải nhẫn nại

Đức Tin Của Con Thật Lớn Lao

Chúa Nhật Thứ XX Thường Niên A – 20/08/2017

Hai trình thuật Tin Mừng cho thấy sứ vụ của Chúa Giêsu mở rộng ra thậm chí cho cả Dân Ngoại. Một là câu chuyện của ngày hôm nay về người phụ nữ Canaan và câu chuyện khác là việc chữa lành người đầy tớ của viên đại đội trưởng. Người phụ nữ Canaan cũng xuất hiện trong Tin Mừng Mác-cô, và viên đại đội trưởng không xuất hiện ở nơi khác trừ Tin Mừng Luca. Chỉ trong Tin Mừng Mát-thêu thì cả hai trình thuật đều xuất hiện.

Trình thuật về người phụ nữ Canaan trước hết dường như là dư thừa. Mát-thêu đã xác định rằng người Israen đích thực là một người có niềm tin vào thông điệp của Chúa Giêsu (Mt 8:10). Mát-thêu thực hiện vài thay đổi với phiên bản Tin Mừng ngày hôm nay của Thánh Mác-cô vốn giúp cho Ngài thực hiện một tuyên bố thậm chí còn mạnh hơn cả việc bao gồm Dân Ngoại vào trong sứ mạng của Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện bướng bỉnh của người phụ nữ Canaan là một gương mẫu đúng đắng cho niềm tin của người dân Israen.

Thánh Mát-thêu viết lại trình thuật của Thánh Mác-cô bằng nhiều cách. Ngài biến đổi lối văn xuôi của Thánh Mác-cô thành một cuộc đối thoại đầy đủ. Điều này thậ quan trọng, vì, trong thế giới xưa, hình thức đối thoại cho thấy một sự tìm kiếm sự thật. Sự thay đổi của Thánh Mát-thêu cho chúng ta thấy rằng phần kết có nhiều dụng ý hơn là toàn bộ câu chuyện.

Một chi tiết khác độc đáo đối với Mát-thêu là lối diễn đạt “Con Vua Đa-vít” mà người phụ nữ sử dụng đối với Chúa Giêsu. Đa-vít là một mục tử, và tước hiệu vương đế của ông gợi lên trách nhiệm của các vua xưa là gìn giữ toàn bộ đất nước. Lời của Thiên Chúa trong Ê-dê-ki-en 34:16 nhắc lại một trong những trách nhiệm này: “Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh”.

Nghĩa vụ này mở ra không chỉ cho người dân Israen. Người phụ nữ trong câu chuyện ngày hôm nay là một người Canaan (Thánh Mác-cô sử dụng danh xưng Hy-lạp cho cùng một dân, “Phi-ni-xi”). Bà đến từ một đất nước đã tạo ra nhiều kẻ thù của Israen và thần của họ là Baal gần như đã làm khuynh đảo vai trò của Chúa trong vai trò một Thiên Chúa của đất nước. Vì quốc tịch của bà, việc tường thuật về bà xuất phát từ câu chuyện viên đại đội trưởng. Đây không phải là một người nước ngoài nhiệt thành, có địa vị cao xin ước nguyện một lần. Đây là sự cần thiết và sự thù nghịch tiềm ẩn bên ngoài những người mà niềm tin thất vọng của họ thúc đẩy bà tuyên bố một vị thế dù là thấp kém, trong việc thừa hưởng của người Israen.

Do đó việc áp dụng rộng hơn của cuộc đối thoại là việc thành viên dân ngoại trong cộng đồng đức tin không phải là một sự thiên vị giới hạn đối với vài cá nhân ưu tuyển. Đó là sự thừa hưởng chung của tất cả mọi người. Mặc dùng giáo hội sơ khai cần một thời gian dài để đưa ra chi tiết, nhưng Thánh Mát-thêu xác lập rằng bất cứ ai với niềm tin lây nhiễm trong ân sủng được Chúa Giêsu mang lại thì đều có một vị thế trong số những người môn đệ của Đức Kitô.

Ngay cả những vấn đề bao gồm này từ lâu đã được xác định đối với người Kitô Hữu, nhưng sự kiên định của người phụ nữ vẫn cần thiết cho chúng ta noi theo. Một sự thừa hưởng Kitô Giáo chính từ niềm tin của người Israen là việc cầu nguyện kiên trì cho một mục tiêu không thể thuộc về ân sủng gây kinh ngạc. Chẳng hạn, Abraham đã cầu nguyện liên lỉ cho một đứa con trai ngay cả khi ông và vợ ông đã không còn có thể thụ thai được nữa. Không chỉ lời cầu nguyện của ông được đáp trả, mà trên hành trình ông cũng phát triển một mối quan hệ thân tình với Thiên Chúa độc nhất trong Kinh Thánh. Nhẫn nại trong cầu nguyện, ngay cả khi đối diện với điều không thể, cho thấy con người đích thực của niềm tin.

Lời cầu nguyện của chúng ta phải quyết đoán, vẫn để ngỏ cho ân sủng gây kinh ngạc của Thiên Chúa. Khi chúng ta không nhận được câu trả lời, thì chúng ta phải kiên định. Khi người khác nói chúng ta dừng lại, thì chúng ta phải kiên định. Chừng nào chúng ta cần ân sủng và sự trợ giúp của Thiên Chúa, ngay cả khi chúng ta không thể hình dung việc ấy sẽ xảy đến cách nào, thì chúng ta phải kiên định. Niềm tin tuyệt đối của người phụ nữ đã giải thoát con bà khỏi ma quỷ. Lời cầu nguyện nhẫn nại của giáo hội có thể làm biến đổi thế giới.

Michael Simon, S.J. – Giáo sư trợ giảng về Kinh Thánh tại Trường Thần Học và Mục Vụ Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)