Skip to main content
Các linh mục (Lauren Cater / CNA)

Học Giả Dòng Đa Minh: Cuộc khủng hoảng Giáo Hội mời gọi một sự canh tân về giáo huấn Giáo Hội về sự tự do con người

Theo một vị học giả dòng Đa Minh, cuộc khủng hoảng lòng trung thành linh mục có liên hệ với một khái niệm văn hoá mới về sự tự do con người – và giải pháp sẽ đòi hỏi việc đón nhận lại quan điểm của Giáo Hội về sự tự do như là một điều hướng về Thiên Chúa.

Cha Thomas White, OP, là một giáo sư thần học tại Học Viện Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquinas (“The Angelicum”) tại Rôma và đang là giám đốc Viện Thánh Tôma của đại học. Trước đó Ngài thuộc phân khoa Nghiên Cứu Dòng Đa Minh tại Thủ Đô Washington.

Cha White cho CNA biết rằng phần lớn của cuộc khủng hoảng ngày nay là một sự tái định nghĩa lại sự tự do con người, và, cách có liên hệ, tính dục con người, vốn “rất, rất khác so với tầm nhìn của Giáo Hội Công Giáo về thân xác và bản chất và phẩm giá con người toàn diện – và bản chất của gia đình và sự liên hệ toàn diện giữa sự sinh sản và tình dục”.

Theo Cha White, biểu tượng trung tâm của sự tự do con người trong nền văn hoá ngày nay “được cho là tìm thấy được trong sự tự do về sự thể hiện tình dục hay thậm chí là tự trục lợi bản thân”.

Chẳng hạn, Ngài nói, những người phản đối hành vi đồng tính thì “bị coi là kẻ thù của Nhà Nước, vì bạn là một kẻ thù của mọi sự định danh về các giá trị trung dung  và sự tự do trung dung”.

Và sự thay đổi về văn hoá này trong khái niệm về sự tự do con người đã ảnh hưởng sâu sắc trên đời sống nội tâm của Giáo Hội Công Giáo, người giáo dân Công Giáo và linh mục Công Giáo.

“Chúng ta đang ở trong một thời điểm mà những câu hỏi lớn về nền văn hoá của chúng ta là về việc sử dụng sự tự do con người, phần lớn xoay quanh các vấn đề có liên hệ đến tính dục con người”, Ngài nói. “Và chúng ta cảm thấy rằng cuộc khủng hoảng này dang đi vào trong mọi nền tảng của Giáo Hội, nơi người giáo dân qua sự sử dụng rộng khắp việc ngừa thai, nhưng đặc biệt là nơi hàng linh mục vì cuộc khủng hoảng lòng trung thành linh mục”.

“Các câu trả lời, tôi nghĩ, là để cho thấy một cảm thức về sự tự do con người của Công Giáo cách sâu sắc hơn là hướng về Thiên Chúa”, Cha White nói. “Câu hỏi trở nên, là chúng ta có thật sự có khả năng tạo ra một sự thay thế cho tầm nhìn mang tính thống trị về sự tự do của con người được thể hiện nơi nền văn hoá mới này cách triệt để không?”

Cha White sẽ thực hiện bài nói vào ngày 10/5 về chủ đề “Sự Thánh Hoá Đời Linh Mục và Giáo Hội” tại Angelicum. Ngài đã ngồi lại với CNA trước đó trong tuần để trao đổi về cuộc khủng hoảng trong ơn gọi linh mục và Giáo Hội và điều mà Ngài tin sẽ là con đường cho sự canh tân.

Cha White nói rằng Ngài tin vào giáo huấn truyền thống của Giáo Hội về sự khiết tịnh linh mục mang lại “một phương dược rất mạnh mẽ” cho việc định nghiã lại về sự tự do con người của xã hội, và giáo huấn này thực thi điều này bằng việc ra dấu hiệu rằng sự tự do con người sau cùng là “cho điều gì đó làm trổi vượt thế gian này”.

Sự khiết tịnh linh mục là một biểu tượng mạnh mẽ “cho sự tự do con người của chúng ta chứ không chỉ như là một sự tự do con người để theo đuổi những chọn lựa vật chất của sự tiêu thụ, những chọn lựa tình dục, và sự khai thác nền thống trị chính trị của chúng ta”, Ngài nói. “Thật sự đó là sự tự do để yêu thương, đó là sự tự do để tìm kiếm sự thật, và đó là sự tự do để hạnh phúc, một sự tự do mà sau cùng sẽ không thể tìm được điểm dừng của nó, điểm kết của nó, sự thành toàn của nó, trừ khi trong sự khám phá Thiên Chúa”.

Thánh Thomas Aquinas nói vị linh mục khiết tịnh “sau cùng là vì sự hiệp nhất mang tính chiêm niệm với Thiên Chúa”, Cha White nói.

Thánh Aquinas dạy rằng “vị linh mục khiết tịnh là để được tự do khi trao ban sự sống của mình cho Thiên Chúa, để thực hiện một sự theo đuổi yêu thương và hiểu biết về Thiên Chúa vốn hoàn toàn có thể mang tính tiêu thụ. Đó là một quan điểm rất mang tính thách đố và đẹp về đời linh mục”, Cha White nói.

Theo quan điểm này, Ngài nói, sự khiết tịnh trước hết và trên hết không phải là về những suy xét về mặt thực thi, như là có nhiều thời gian để phục vụ người dân và để ít làm tốn kém chi phí của giáo phận hơn: “Đây là những luận điểm sai trái, nhưng chúng không nhất thiết là những luận điểm đối với Thánh Aquinas”.

“Ngài nói rằng linh mục khiết tịnh để tìm kiếm một sự hiệp nhất hoàn toàn mang tính trổi vượt không thể hiểu thấu với Thiên Chúa giữa những mỏng giòn và giới hạn và tình trạng nghèo nàn của vị ấy, về thiêng liêng hay tâm lý, nhưng rõ ràng là để tìm kiếm một sự tháp nhập toàn bộ đời sống của vị linh mục ấy vào trong một định hướng về sự hiệp nhất với Thiên Chúa, sự hiểu biết và yêu thương”, Cha White giải thích.

Như Cha White đã đưa ra các điểm trong bài diễn thuyết của Ngài, Thánh Thomas Aquinas đưa ra 5 yếu tố cho sự thánh thiện của vị linh mục, bắt đầu với một sự trung thành của linh mục với sự thụ phong và trong sự quản trị các bí tích.

“Nếu vị linh mục tuân thủ những điều này một cách trung tín, thì vị ấy sẽ được thánh hoá qua nhân đức của lòng trung thành ấy trong việc thực thi những điều vốn phù hợp với tình trạng linh mục”, Cha White nói.

Vị linh mục, Ngài nói tiếp, cũng sống một cuộc đời của “sự tìm kiếm cá nhân cho sự hiệp nhất với Thiên Chúa trong một tình trạng ân sủng và yêu mến Thiên Chúa, sự tìm kiếm sự khôn ngoan và hiểu biết của đức tin để thông truyền cách hiệu quả như một vị thầy”, và sự quản trị cẩn trọng và quản gia của người tín hữu, và vị ấy cần ở trong sự hiệp thông với toàn thể Giáo Hội, và đặc biệt với vị giám mục của mình và Toà Thánh”.

“Nếu chúng tôi [các linh mục] thiếu việc đặt nền tảng trên các thực hành bí tích của Giáo Hội và các giáo huấn, thì điều đó cũng sẽ làm tổn thương chúng tôi trong việc nỗ lực để sống đời chứng tá của chúng tôi theo một cách toàn diện”, Cha nói.

Sau cùng, Cha White nghĩ các giải pháp cho cuộc khủng hoảng ngày nay trong Giáo Hội sẽ không là điều gì đó mới, và rằng những giải pháp sâu sắc cần thiết “để đào sâu ân sủng cũng như sự đào luyện về đời sống nội tâm và đời sống kỷ luật của Giáo Hội”.

Ngài nói đúng là Giáo Hội cần phải thực hiện một số suy xét cẩn trọng về việc đào luyện, huấn luyện và đầu tư vào các linh mục và giám mục, và rằng người giáo dân có quyền để mong đợi và khẳng định về sự cải tổ từ hàng giám mục và linh mục.

Tuy nhiên, Ngài nói, sự căn tân đích thực và sâu sắc của Giáo Hội “xảy ra qua một sự canh tân tình yêu và sự hiểu biết về Thiên Chúa qua ân sủng”.

Điều này không tách ra khỏi một sự quan tâm về sự cổ võ và công lý, nhưng trái lại, Ngài nhấn mạnh, vì “người dân càng tìm kiếm sự thánh thiện, thì họ càng khao khát rằng có công lý trong Giáo Hội”.

“Sự căn tân sâu sắc về đời linh mục và giám mục cũng đòi hỏi một sự căn tân sâu sắc về niềm tin vào mầu nhiệm Đức Kitô, hy vọng vào các phương thế thánh hoá của bí tích, vào các chân lý đức tin, và vào tình yêu dành cho Thiên Chúa”, Cha nói. “Sẽ không có một sự căn tân thật về Giáo Hội mà không có tình yêu dành cho Thiên Chúa”.

Joseph C. Pham (CNA)