Skip to main content
Mến Chúa và Yêu Người (Pixabay)

Kính Sợ và Tận Hiến

Chúa Nhật Thứ XXX Thường Niên A – 29/10/2017

Những nhà tư tưởng Hy Lạp thì đánh giá cao sự ngắn gọn. Họ tin vào những lời nói đơn giản nhất diễn tả những sự thật trong sáng nhất. Một cụm từ diễn đạt tốt có thể toát lược hết được toàn bộ hệ thống triết học. Plato đã tóm lược lại tư tưởng của thầy ông là Socrates, chẳng hạn, với một thành ngữ xưa gồm hai từ: gnothi seauton, “Biết chính mình”. Người Israel đã phát triển những mô típ tương tự sau nhiều thế kỷ có liên hệ đến tư tưởng Hy Lạp. Mặc dù người Israel vẫn luôn đánh giá cao những thành ngữ rõ ràng, nhưng những nhà tư tưởng thời Chúa Giêsu cũng phát triển một phong cách Hy Lạp “những tóm lược khôn ngoan” của giáo huấn của người Israel. Một câu chuyện nổi tiếng có liên hệ là một người dân ngoại đã thách đố Rabbi Hillel đáng kính hãy dạy toàn bộ Kinh Torah trong khi ông đứng trên một chân. Khi một người nhấc một chân lên, Rabbi Hillel nói, “Đó chính là điều đáng ghét đối với bạn, đừng làm cho người anh em mình như thế. Đó là toàn bộ Kinh Torah. Phần còn lại của lời bình luận là: hãy đi và học”.

Chính sự tóm lược khôn ngoan như thế mà những kẻ chống đối Chúa Giêsu đã yêu cầu hôm nay. “Giới răn nào trong lề luật là trọng nhất?” Chúa Giêsu quay về Kinh Thánh, lấy phần đầu câu trả lời của Ngài từ Sách Đệ Nhị Luật 6:5 và phần thứ hai từ Sách Lê-vi 19:18. Đây rất có thể là những bản văn đã gợi hứng cho Ngài trong suốt sứ vụ của Ngài, nhưng câu trả lời của Ngài cũng rất sáng suốt. Bằng việc sử dụng chính những lời của Thiên Chúa, Chúa Giêsu mang lại cho những người chống đối của Ngài một chút để tranh luận và mang lại cho những người nghe đồng cảm với Ngài một cái nhìn mang tính tôn giáo vừa mang tính nhiệt thành vừa mang tính lịch lãm.

Những đọc giả hiện đại có thể không cảm thấy cùng một động lực. Tình yêu chân chính không thể là một lệnh truyền; nó được cho đi nhưng không hoặc không cho đi tí nào. Ngôn từ mang tính giao ước của Sách Đệ Nhị Luật và Lê-vi mặc lấy sự tự do như thế. Khi các sách của giao ước nói về tình yêu, thì chúng nói về một điều gì đó xuất phát từ những cảm giác kinh ngạc. Israel đã tuân giữ bằng sự kính sợ sự hiện diện của Thiên Chúa trên Núi Sinai và sự chăm sóc của Thiên Chúa dành cho họ trong 40 năm trong sa mạc. Dân của Thiên Chúa đã bị kinh ngạc bởi một ân sủng như thế và thể hiện lòng biết ơn của họ bằng những hành động phục vụ và tận hiến. Khi Israel tuân theo luật lệ của Thiên Chúa và dâng lời cầu nguyện của họ lên chỉ một mình Ngài, thì họ thể hiện qua những hành động như thế kiểu tình yêu mà Chúa Giêsu đưa ra mệnh lệnh hôm nay. Khi những thế hệ sau đọc lại những trình thuật về những điều kỳ diệu này, thì họ sẽ thắp lên trong tâm hồn mình sự kính sợ mà tổ tiên họ đã để lại, và họ cũng tìm kiếm hành động phục vụ và tận hiến để thể hiện lòng biết ơn của họ.

Một phần về sự thông minh của người Israel cũng đã tìm thấy ở nơi anh em đồng loại một nguồn tận hiến tương tự. Đất nước đã trở nên mạnh mẽ nhất khi người dân Israel biết mang lấy gánh nặng của người khác và đoàn kết với nhau trong lòng tự trọng cao độ. Các ngôn sứ đã đấu tranh để duy trì phong tục này, và sự sụp đổ của phong tục này kéo theo sự xâm lăng và lưu đày. Những người sống sót của những thảm họa này nhận ra một phép lạ trong đời sống của mỗi người dân Israel. Họ diễn tả lòng biết ơn của họ đối với sự tồn tại của đất nước trong một tình yêu được thôi thúc bởi sự kính sợ dành cho người thân cận mình cũng như đối với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu hướng tình yêu này đến toàn thể nhân loại này. Ngài lấy từ sự bảo vệ cho người dân ngoại của Sách Đệ Nhị Luật làm hạt giống cho giáo huấn của Ngài, nhưng giới răn của Ngài thì làm cho điều này trở nên hoàn vũ. Mỗi đời sống của một người đều là một phép lạ. Mỗi đời sống đều thể hiện tình yêu mà chúng ta lãnh nhận cần phải đều phải làm cho chúng ta ngỡ ngàng bằng sự kính sợ và khí lệ một sự đáp trả bằng sự đại lượng thẳm sâu nhất. Đức Kitô mơ về một giáo hội quá yêu thương đến nỗi giáo hội sẽ giữ lấy một thế giới đang chìm đắm trong sự kỳ diệu và làm tỏ lộ một Thiên Chúa mà những việc làm quyền năng của Ngài thật xứng với sự tận hiến sâu sắc nhất. Những ai sống những lời đơn sơ của Chúa Giêsu sẽ mang giấc mơ này đến sự thành toàn.

Michael Simon, S.J.Giáo sư về Kinh Thánh tại Trường Thần Học và Mục Vụ Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)