Skip to main content
Chúa Giêsu đang đối diện với các kinh sư và Biệt Phái (Internet)

Mối Quan Hệ Mới Quan Trọng

Chúa Nhật XXXI Thường Niên A - 05/11/2017

Những bản văn của Thánh Mát-thêu và Thánh Luca trình bày các khuôn mẫu khác nhau về cộng đoàn. Khuôn mẫu của Thánh Mát-thêu có một sự lấn loát đối với những tước hiệu và những cấu trúc về thẩm quyền. Giống như nhiều phong trào tôn giáo mới thành lập, thì phong trào của Thánh Mát-thêu nhỏ bé và bình đẳng, tin vào sức hấp dẫn của cá nhân và tình huynh đệ so với quyền lực và phẩm trật. Một cộng đoàn tương tự xuất hiện trong Thư của Thánh Gia-cô-bê, một cộng đoàn cũng được cho là xuất phát từ môi trường Kitô Giáo – Do Thái. Cộng đoàn mà Thánh Luca mô tả, thì ngược lại, là một cộng đoàn phức tạp và một nghiệp đoàn lớn. Cộng đoàn ấy có truyền thông nội bộ và các cấu trúc để đưa ra quyết định. Sự phối hợp này giúp cho các Kitô Hữu tiên khởi loan báo Tin Mừng trước một vùng rộng lớn trong một thời gian tương đối ngắn. Cả hai khuôn mẫu giáo hội đều tồn tại nơi các Kitô Hữu ngày nay. Mặc dù nhiều giáo hội giống với cộng đoàn của Thánh Luca hơn là của Thánh Mát-thêu, nhưng tất cả mọi người Kitô Hữu đều cần phải học cách liên hệ đến thẩm quyền theo những lệnh truyền của Chúa Giêsu trong Bài Tin Mừng hôm nay.

Tôn giáo có tổ chức tồn tại để mang lại sự thờ kính và phụng sự Thiên Chúa. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cả chính thức và không chính thức, trước hết cần phải là những gương mẫu cho một sự tôn kính như thế. Nhưng Thiên Chúa thì thật khó để tiếp nhận, và người dân có thể bị bối rối và thay vào đó tôn thờ tôn giáo hơn là Đấng mà tôn giáo ấy phục vụ. Cũng thế, các nhà lãnh đạo có thể sử dụng những cấu trúc của một tôn giáo để phục vụ chính họ, làm méo mó các giáo huấn của đức tin để đạt được sự giàu có, quyền lực hay tình dục.

Chúa Giêsu cảnh báo lại cơn cám dỗ chấp đôi này. Ngài quở trách những nhà lãnh đạo đã lôi kéo sự chú ý ra khỏi Thiên Chúa. Vào thời của Ngài, các kinh sư và Pha-ri-sêu đã làm thế bằng các trang phục tôn giáo trịnh trọng và những dấu chứng về tình trạng xã hội. Cũng thế, Ngài cảnh báo các môn đệ của Ngài trước việc chạy theo. Lệnh truyền đầy quyết đoán của Ngài là đừng gọi bất cứ ai ở dưới đất là “thầy” (Rabbi, nghĩa là “người cao trọng của tôi”) hoặc là “cha” hay “ông chủ”, có lẽ đã làm phức tạp mối quan hệ giữa các môn đệ của Ngài và các nhà lãnh đạo niềm tin Do Thái của họ. Thánh Mát-thêu, viết vào một thời điểm mà mối quan hệ này đã hoàn toàn bị sụp đổ, đã hiểu sự khôn ngoan của giáo huấn của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, các môn đệ đầu tiên xuất phát từ một nút thắt văn hóa chặt chẽ mang tính phẩm trật và có lẽ thấy giáo huấn này là điên rồ.

Thánh Mát-thêu ngày hôm nay dạy về đời sống đức tin của chính Chúa Giêsu. Chúa Cha là vị thầy duy nhất mà Chúa Giêsu cần. Chúa Giêsu tin tưởng vào Thần Khí của Chúa Cha để giải thích Kinh Thánh và hướng dẫn Ngài trong việc áp dụng. Thần Khí dẫn Chúa Giêsu đến những nơi mà Ngài thấy cần thiết nhất, và bằng lòng thương cảm mà Ngài có đối với người dân Ngài phục vụ, thì Ngài tuôn đổ tình yêu của Cha Ngài.

Ngày nay cũng thế, Thiên Chúa là vị thầy chính và sự hướng dẫn của mọi người Kitô Hữu. Chúa Giêsu thiết lập một cộng đoàn, và cá nhân các Kitô Hữu sống sự tìm kiếm Thiên Chúa của họ trong một giáo hội bao la và phức tạp. Nhiệm vụ nền tảng của chúng ta trong cộng đồng này là làm tỏ lộ Đức Kitô; quan trọng ngang bằng là nghĩa vụ cổ võ hết tất cả mọi người đang đấu tranh để theo giáo huấn của Ngài. Các Kitô Hữu có thể tìm thấy tất cả mọi cách thế để tự làm xao nhãng chính bản thân họ bằng những cái bẫy của tôn giáo. Tuy nhiên, sau cùng thì chỉ những người hiểu sự khiêm nhường thật sự mới có thể bước đi cùng Đức Kitô mỗi ngày vào trong sự hiện diện của Chúa Cha.

Michael Simon, S.J.Giáo sư về Kinh Thánh tại Trường Thần Học và Mục Vụ Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)