Skip to main content
ĐGH Phanxicô họp cùng Hội Đồng Giám Mục Ý (Vatican Insider)

"Nếu Hoài Nghi Về Khuynh Hướng Đồng Tính, Thì Tốt Nhất Không Nhận Vào Chủng Viện"

“Nếu hoài nghi, thì tốt nhất không tiếp nhận họ”. Nói với các giám mục thuộc Hội Đồng Giám Mục Ý, khi các vị đang tổ chức cuộc đối thoại 3 tiếng đồng hồ phía sau những cánh cửa khép kín nhân dịp Cuộc Họp Hội Đồng Giám Mục lần thứ 71, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về vấn đề cực kỳ tế nhị về việc tiếp nhận các chủng sinh bị đồng tính vào các chủng viện. Đức Giáo Hoàng Bergolio thể hiện quan điểm của Ngài về vấn đề, lặp lại sự thật điều mà Ngài đã nói vài năm trước, lần này một cách rõ ràng hơn: “Hãy chú ý đến việc tiếp nhận vào chủng viện, hãy luôn chú ý”, Ngài nói trong một cuộc tiếp kiến với Bộ Giáo Sĩ.

Nói về sự suy giảm về ơn gọi với các vị mục tử thuộc Hội Đồng Giám Mục Ý (CEI) – Vatican Insider biết rằng – Đức Giáo Hoàng Phanxicô – nói về “ba mối quan tâm” dành cho Giáo Hội Ý – được Ngài nói cách khẳng khái hơn khi Ngài mời gọi các giám mục hãy tập trung nhiều hơn về chất lượng, thay vì về số lượng các vị linh mục tương lai, một cách cụ thể đề cập đến những trường hợp những người đồng tính là những người đang mong muốn, vì nhiều lý do khác nhau, đi vào chủng viện. Do đó, Ngài mời gọi các giám mục hãy “biện phân cẩn thận”, nói thêm: “Nếu anh em thậm chí là có sự hoài nghi nhẹ nhất, thì tốt nhất đừng để cho họ vào chủng viện”.

Một dấu chỉ, đây là một trong những điều mà Đức Giáo Hoàng, thể hiện sự quan ngại sâu sắc của Ngài: những khuynh hướng này, khi chúng “bị bén rễ sâu”, và việc thực thi “những hành vi đồng tính”, có thể lấn loát đời sống của chủng viện cũng như đời sống của chính chàng trai ấy và về đời linh mục tương lai tiềm năng của cậu ấy. Và chúng có thể tạo ra những “vụ bê bối” này là điều mà Đức Giáo Hoàng đã nói trong bài diễn văn với Hội Đồng Giám Mục Ý trong Tân Hội Trường Hội Đồng – là những điều đang làm biến dạng bộ mặt của Giáo Hội.

Giữa những dòng mà người ta có thể đọc được điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết trong một lá thư cá nhân trao tay cho Hội Đồng Giám Mục Chile trong cuộc họp của cá vị tại Vatican. Trong một ghi chú thêm, Đức Giáo Hoàng bác bỏ những vấn đề đã xuất hiện trong các chủng viện nơi mà – Ngài viết – các giám mục và các bề trên dòng tu đã giao phó cho sự hướng dẫn của “các linh mục đã bị tình nghi là đang thực hành tình dục đồng tính”.

Dĩ nhiên, bất cứ một sự so sánh nào đều là không phù hợp, những trường hợp khác nhau và bất cứ một sự khái quát hòa nào cần phải tránh. Sự nhấn mạnh của Đức Giáo Hoàng với Hội Đồng Giám Mục Ý có thể được truy về với Tự Sắc Ratio Fundamentalis đã được công bố vào Tháng 12/2016 bởi Bộ Giáo Sĩ: một văn kiện thiết yếu, có tựa đề: “Quà Tặng Ơn Gọi Linh Mục”, mà qua đó bộ cập nhật những quy định, tập tục và thói quen để đi vào chủng viện, mang lại những lời khuyên thực tế về sức khỏe, dinh dưỡng và hoạt động thể lý giữa những vấn đề khác.

Điểm 199 của Tự Sắc viết rằng: “Trong mối liên hệ đến người với những khuynh hướng đồng tính là những người tìm cách đi vào Chủng Viện, hoặc khám phá ra một hoàn cảnh như thế trong khi đào luyện, thì nhất quán với huấn quyền của mình, Giáo Hội, mặc dù tôn trọng sâu sắc những người đang có vấn đề, không thể chấp nhận cho vào chủng viện và đi vào phẩm trật thánh đối với những người đang sống đồng tính, đã bén rễ sâu vào những khuynh hướng đồng tính, hoặc cổ võ cái gọi là nền văn hóa đồng tính”.

Có những chỉ dẫn của Tự Sắc 2016, mà thực ra lặp lại điều đã được công bố trong Bản Hướng Dẫn đã được Bộ Giáo Dục Công Giáo Tòa Thánh ban hành vào Tháng 8/2005 về chủ đề “Tiêu chí biện phân ơn gọi có liên quan đến những người với những khuynh hướng đồng tính trong quan điểm chấp nhận họ vào chủng viện và vào phẩm trật thánh”.

Trong 9 trang và khoảng 20 đoạn ghi chú, văn kiện, đã được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI thời đó phê chuẩn, lặp lại tiếng nói “không” của Tòa Thánh để đi vào chủng viện và các dòng tu của các linh mục đang “thực hành” đồng tính, và “đã bén rễ sâu trong những khuynh hướng đồng tính” hoặc thậm chí cổ võ cho “cái gọi là nền văn hóa đồng tính nam”.

Trước hết, có một sự cách biệt được thực hiện giữa “các hành vi đồng tính” và “những khuynh hướng đồng tính”: về điều đầu, thì Giáo Hội tái khẳng định lại định nghĩa về “tội trọng”, “sự vô luân bản năng và trái với luật tự nhiên”; trong khi định nghĩa đòi hỏi đối với những người thể hiện những khuynh hướng, được định nghĩa là “rối loạn khách quan”, một sự chấp nhận được đánh dấu bởi “sự tôn trọng và nhạy bén”, và rằng “Mọi dấu chỉ của sự phân biệt đối xử bất công có liên quan đến họ cần phải tránh”.

Trong bất cứ trường hợp nào, ngay cả một sự hoài nghi thuần túy về khuynh hướng đồng tính của ứng sinh cho chức linh mục – theo những chỉ dẫn được đưa ra trong Bản Hướng Dẫn – có thể là một cản trở cho con đường phong chức của người ấy. “Nếu ứng sinh thực hành đồng tính hay chó thấy những khuynh hướng bén rễ sâu, thì vị linh hướng của ứng sinh ấy cũng như cha giải tội có nghĩa vụ thuyết phục người ấy về mặt lương tâm để không tiến về tiến trình tiến chức”, đoạn này nói.

Và ở đoạn khác của cùng văn kiện, có những chủng sinh có tham vọng (có khuynh hướng đồng tính) được mời gọi để nói dối bề trên của họ để đi vào chủng viện. “Không cần phải nói là chính bản thân ứng sinh chịu trách nhiệm chính về việc đào luyện của mình”, văn kiện tòa thánh Vatican viết. Sẽ thật là “một sự không trung thực nghiêm trọng đối với một ứng sinh che đậy bản chất đồng tính của mình để tiến chức, bất chấp mọi sự, đến việc thụ phong. Một thái độ lừa dối như thế không đáp ứng với tinh thần của sự thật, sự trung thành và sự cởi mở phải là nét đặc thù của tính cách của người ấy là người tin rằng mình được kêu gọi để phục vụ Đức Kitô và Giáo Hội của Ngài trong sứ vụ linh mục thừa tác”.

Sau cùng, chúng ta phải không được quên một mối nguy khác mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra trong bài diễn văn với Bộ Giáo Sĩ, và đó là điều thường là “có những trẻ em đã bị bệnh về tâm thần và đang tìm kiếm những tổ chức mạnh để bảo vệ chúng”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Insider)