Skip to main content
Gia Đình Thánh Gia (Andrejw/Pixabay)

Nhận Ra Ân Sủng Của Thiên Chúa Hoạt Động Nơi Gia Đình Của Chúng Ta

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất B, 31/12/2017

Đời sống gia đình trong Kinh Thánh vừa khó vừa đầy ân sủng. Các anh em của Giuse đã lên kế hoạch giết hại ông và rồi thay vào đó quyết định bán ông đi làm nô lệ, nhưng sự đoàn tụ của họ nhiều năm sau đó lài là những cảnh tượng cảm động nhất trong Kinh Thánh. Tương tự, Đa-vít đã có một mối quan hệ rạn nứt với anh em của ông, nhưng chính một chuyến thăm họ đã thúc đẩy ông chiến đấu với Goliath. Ngay cả Chúa Giêsu cũng có một mối quan hệ phức tạp với gia đình của Ngài. Sau khi Ngài quay trở về Ca-phác-na-um, thì những chuyến thăm trở về quê Nazareth lại không thuận lợi. Thánh Mác-cô kể cho chúng ta biết rằng gia đình Chúa Giêsu đã đến để lôi Ngài đi vì họ nghĩ rằng Ngài bị mất trí. Tuy nhiên, người Công Giáo ngày nay lại tôn vinh cha mẹ, ông bà và Gia-cô-bê dòng dõi của Ngài trong số những bậc thánh vĩ đại nhất.

“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1:11). Thật dễ dàng để bỏ lỡ ân sủng xuất phát từ gia đình. Câu nói xưa “Sự thân quen tạo nên sự coi thường” là câu áp dụng nhiều hơn cả với người mà chúng ta đang sống cùng. Những năm dài gần gũi đối với họ có thể dẫn chúng ta đi vào trong tình trạng quên rằng ở nơi mọi người Thiên Chúa vẫn đang hoạt động. Thật dễ dàng để bỏ qua những thay đổi, hoặc để trân trọng tất cả mọi điều mà họ tỏ ra.

Chúng ta phải không được phép quên rằng Thiên Chúa hoạt động qua những tạo vật để thông truyền tình yêu thánh của Ngài. Đây chắc chắn là trường hợp đối với Abraham và Sarah, những người đã thấy con họ Isaac là đỉnh cao của niềm tin của họ vào lời hứa của Thiên Chúa. Sự hạ sinh Isaac cho thấy rằng Thiên Chúa đang sống và đang hoạt động trong thế giới.

Tác giả của bài đọc thứ hai tuần này thậm chí còn thấy một thực tại sâu thẳm hơn trong sự hạ sinh Isaac. Qua đó, toàn thể nhân loại học biết rằng Thiên Chúa sẽ chu toàn mọi lời hứa. Do đó, sự sống đời đời mà Thiên Chúa hứa là Chúa Con và các môn đệ của Ngài sẽ là không thể thiếu như việc sinh ra Isaac.

Nhiều người trong chúng ta có lẽ đã gặp khó khăn trong việc nhận ra ân sủng như thế ở nơi gia đình của chúng ta. Nếu thế, thì chúng ta đang ở trong tình trạng đồng hành tốt lành; Mẹ Maria và Thánh Giuse đã gặp cùng một vấn đề. Các nhà chú giải thời Giáo Phụ và trung cổ đã thấy có vấn đề với lời liên báo của cụ già Si-mê-on về Chúa Giêsu đã khiến cho Mẹ Maria và Thánh Giuse “kinh ngạc về những điều đã nói về Người”. Cha mẹ của hài nhi đã nghe từ sứ thần Gabriel, bà Elizabeth, các mục đồng và toàn thể triều thần thiên quốc rằng Chúa Giêsu là một nguồn ân sủng thánh phi thường. Ngoài điều này, lời nhắc nhớ của cụ già Si-mê-on khiến cho các Ngài cảnh giác. Cũng thế, chúng ta thường lãng quên rằng những người thân yêu của chúng ta có thể đóng một vai trò quan phi thường trong đời sống của chúng ta.

Ngày Lễ hôm nay nhắc nhớ chúng ta hãy biết tìm kiếm tình yêu của Thiên Chúa một cách mới mẻ ngang qua những người thân yêu của chúng ta. Sẽ có thể thật khó để theo. Sự thân quen lâu năm sẽ làm lu mờ sự chú tâm của chúng ta. Sự khiêm nhường hay sự xấu hổ có thể khiến cho những người thân yêu nhất của chúng ta che đậy đi chứng cứ về Thiên Chúa đang hoạt động trong đời sống của họ. Chúng ta có thể nắm bắt được cái nhìn của Thiên Chúa ở nơi người khác chỉ khi chúng ta, giống như Abraham và Sarah, trước hết nhận biết Thiên Chúa đang hoạt động trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể để cho ân sủng ở nơi người khác làm biến đổi chúng ta chỉ khi chúng ta, giống như tác giả Thư Gửi Tín Hữu Do Thái, biết trân trọng cuộc vật lộn của họ để tin tưởng vào lời của Thiên Chúa. Tin tưởng người khác có trong lời hứa của Thiên Chúa dẫn cha mẹ của Chúa Giêsu đi từ kinh ngạc đến một niềm tin sâu thẳm hơn. Cũng vậy ngày nay, hoạt động của ân sủng trong gia đình của chúng ta có thể củng cố niềm tin của chúng ta vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Michael Simon S.J. – Giáo sư Kinh Thánh tại Đại Học Thần Học và Mục Vụ Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)