Skip to main content
Vườn nho là của Chúa

Sự Thật Trước Quyền Lực

Chúa Nhật XXVII Thường Niên A – 08/10/2017

Bài Tin Mừng hôm nay xây dựng trên Bài Tin Mừng của Chúa Nhật trước. Trong dụ ngôn hai người con, Chúa Giêsu tố cáo các nhà lãnh đạo Israel về sự bất trung. Họ đã hứa sẽ phụng thờ Thiên Chúa, nhưng thay vào đó họ đã thúc đẩy chương trình riêng của họ. Trong “Dụ Ngôn Người Tá Điền” tuần này, Chúa Giêsu đẩy luận điểm của Ngài xa hơn nữa. Các nhà lãnh đạo của Israel chỉ thất bại trong việc giữ lời hứa của họ; thực vậy họ đã làm hỏng kế hoạch của Thiên Chúa bằng bạo lực.

Trong những chương kế tiếp của Tin Mừng Mát-thêu, Chúa Giêsu nói một số lời mạnh mẽ chống lại người Sa-đốc, Pha-ri-sêu và kinh sư. Những chương này là rất quan trọng trong lịch sử của chủ nghĩa bài Do Thái Kitô Giáo. Người ta cần nhớ rằng ngay từ sự tiếp nhận của họ, đây không phải là những bản văn chống Do Thái. Trái lại, Chúa Giêsu là một người Do Thái nói với những người Do Thái khác với mục tiêu cải tổ nền văn hóa tôn giáo của Israel. Các nhà chú giải lưu ý rằng Mát-thêu sử dụng từ Hy Lạp ethnos trong đoạn 21:43 không phải để nói rằng nước trời sẽ được giao cho một “dân” khác mà là cho một “nhóm đông đảo” khác. Ở đây Thánh Mát-thêu nói đến Đạo Do Thái được khôi phục vào thời sắp tới. Những người dùng tiếng Anh có thể nghe một từ mang những ý nghĩa “sắc tộc” và quốc gia, nhưng người ta không được đọc những từ này trong dụ ngôn này.

Bài đọc Tin Mừng của chúng ta hôm nay được gắn liền với bài đọc thứ nhất. Trong phép ẩn dụ của Isaiah, vườn nho Israel, một điều vốn có nghĩa là phải sản sinh ra “những trái nho tốt lành” của công lý và công chính, thay vào đó lại sản sinh ra “những loại nho dại” của đổ máu và tiếng khóc than. Trong sự tiên tri của Isaiah, Thiên Chúa đe dọa sẽ bỏ mặc vườn nho cho khô héo, có lùng và các loại thú trừ khi dân Israel bắt đầu trổ sinh hoa trái tốt lành.

Chúa Giêsu làm rõ hình ảnh này trong những lời nói của Ngài đối với những người thượng tế và kỳ lão. Như trong lời tiên tri của Isaiah, thì vườn nho là Israel, và cây nho là người dân. Chúa Giêsu giới thiệu một nhóm “tá điền” là những người đại diện cho giới lãnh đạo Israel. Họ là những người tạo ra “những trái nho dại”, chứ không phải toàn bộ quốc gia. Những người tá điền này đã nỗ lực để chiếm lấy vườn nho từ ông chủ hợp pháp và sử dụng nó cho mục đích của họ. Thực vậy điều này là không thể về mặt pháp lý, nhưng họ hành động như thế là không có hậu quả nào đổ xuống trên họ. Trong thực tế, hành vi ích kỷ và tàn nhẫn của họ chỉ đơn giản là tạo ra cho họ một sự trừng phạt trong tương lai.

Thánh Mát-thêu làm cho dụ ngôn này thành một phần của “bài giảng Đền Thờ”, mà Chúa Giêsu nói trong những ngày Ngài đi vào Thành Jerusalem. Chúa Giêsu biết điều gì đã xảy ra cho Gioan Tẩy Giả và nhiều vị ngôn sứ trước Ngài, và Ngài biết những lưỡi dao đã sẵn sàng. Giới lãnh đạo Israel đang tìm cách để bắt Chúa Giêsu, nhưng họ lại sợ đám đông (Mt 21:46).

Chúa Giêsu là đá góc mà giới lãnh đạo Israel đã bác bỏ. Mặc dù những tính toán của họ là mang tính mưu mô, nhưng họ thấy ở nơi Chúa Giêsu một người có thể làm hiệp nhất Israel đang bị phân mảnh. Tuy nhiên, giáo huấn của Ngài lại làm hạ thấp quyền lực của họ, vì thế họ căm thù Ngài và Tin Mừng của Ngài. Viết trong nhiều thập kỷ sau đó, Thánh Mát-thêu nhận thấy được hậu quả. Trong những nỗ lực của họ để loại bỏ Chúa Giêsu, giới lãnh đạo Israel đã hoàn toàn làm suy yếu đất nước.

Dụ ngôn này thách đố bất cứ ai ngày nay trong vai trò lãnh đạo trong Giáo Hội. Không thành vấn đề nếu người ta biển thủ tiền triệu USD từ một tổng giáo phận hay chỉ đơn giản là ngược đãi những tình nguyện viên của giáo xứ, thì cơn cám dỗ vẫn hằng luôn hiện diện là để chiếm lấy vườn nho của Thiên Chúa cho những mục đích riêng mình. Dụ ngôn ngày hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng những hành động như thế là ích kỷ và không sinh hoa trái. Thay vào đó tốt hơn là hãy nhớ rằng tài năng của chúng ta, sự sống, các nguồn lưc và ơn gọi của chúng ta là những quà tặng từ Thiên Chúa, mà một ngày kia mọi sự sẽ phải trở về với Thiên Chúa.

Michael Simon, S.J. – Giáo sư trợ giảng về Kinh Thánh tại Trường Thần Học và Mục Vụ Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)