Skip to main content

Hãy Thử Lại Một Lần Nữa

Chúa Nhật Thứ II Mùa Vọng, Năm A – 04/12/2016

Bất cứ ai học nhạc đều biết sự cần thiết của sự lặp lại. Những ngày trước một buổi biểu diễn luôn gồm nhiều nỗ lực khác nhau để tạo nên tiếng nói cho những nốt nhạc trên các trang giấy. Những nỗ lực đầu tiên thì đầy những sai lỗi về kĩ thuật và việc hiểu. Chỉ sau nhiều cố gắng thì một nhạc sĩ mới có thể mang lại sự sống cho một điều gì đó đã có, cho đến sau đó, là điều đã tồn tại trong tư tưởng của nhà soạn nhạc.

Hãy Làm Việc

Chúa Nhật Thứ XXXIII Thường Niên C – 13/11/2016

Có lẽ không có gì hấp dẫn đối với một số người về Kinh Thánh hơn là những đoạn mang tính chất cánh chung. Một số trong những đoạn ấy được tìm thấy trong Cựu Ước, những nhiều hơn lại được đan xen vào trong bối cảnh của Tân Ước. Ngôn ngữ thần bí về những đám cháy lớn, thiên nhiên hỗn loạn, sự phân tách giữa người công chính và người tội lỗi, và cuộc phán xét chung nói rất sâu với một số người về công lý của Thiên Chúa và cái kết sau cùng của sự dữ.

Chứng Nhân Cho Sự Sống

Chúa Nhật Thứ 32 Thường Niên C – 06/11/2016

Thánh Augustine đã định nghĩa tử đạo thế này: “Đây là lý do vì sao, không phải sự đau khổ tạo nên vị tử đạo”. “Lý do vì sao” là “chứng tá” của người tử đạo (từ Hy Lạp là martys) cho sự thật, bất chấp hậu quả, được Thiên Chúa củng cố và canh giữ để luôn trung thành. Sự hiểu biết Kitô Giáo về việc tử đạo không đòi hỏi một người phải chết, mặc dù trong nhiều thời điểm khác nhau trong lịch sự, bao gồm cả thời đại của chúng ta, thì việc làm chứng Kitô Giáo đã dẫn đến sự chết.

Những Người Công Chính

Chúa Nhật 30 Thường Niên C – 23/10/2016

Phần giới thiệu dẫn vào dụ ngôn của Chúa Giêsu về người Biệt Phái và người thu thuế thì quan trọng để hiểu như chính dụ ngôn ấy là. Tin Mừng Luca, Tin Mừng duy nhất có dụ ngôn này, đưa ra một cảnh tượng. Theo sau dụ ngôn vị thẩm phán bất công và bà goá, thì Chúa Giêsu “cũng kể dụ ngôn này cho người tin vào bản thân họ rằng họ thì công chính và coi khinh người khác”. Chúa Giêsu kể dụ ngôn này cho “một số người” đang đứng trước mặt Ngài.

Chuẩn Bị Chiến Đấu

Chúa Nhật 29 Thường Niên C – 16/10/2016

Đời sống thiêng liêng thường gắn liền với một trận chiến chống lại kẻ thù trong Tân Ước. Chúa Giêsu diễn tả việc thiết lập Vương Quốc của Thiên Chúa bằng việc trói lại kẻ mạnh, Santan, và phá huỷ nhà của nó (Mc 3:22-27), và tông đồ Phaolô thì hướng dẫn người Kitô Hữu Thê-xa-lô-ni-ca là “hãy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ” (1 Tx 5:8).

Dọc Đường

Chúa Nhật 28 Thường Niên C – 09/10/2016

Câu chuyện về 10 người phong cùi đã được chữa lành chỉ có ở trong Tin Mừng Luca và đại diện cho một biến cố diễn ra khi Chúa Giêsu và các tông đồ của Ngài đi lên Giêrusalem. Mặc dù ngắn, nhưng đoạn này đầy ý nghĩa mang tính cứu độ.

Điều Người Môn Đệ Làm

Chúa Nhật 27 Thường Niên C – 02/10/2016

Có hai phần của Bài Tin Mừng hôm nay từ Tin Mừng Luca mà người đọc đôi khi vật vã để kết nối. Phần một, các tông đồ xin Chúa Giêsu ban thêm lòng tin (17:5-6); phần khác thì là một dụ ngôn về người chủ và các đầy tớ mà chỉ thấy trong Tin Mừng Luca. Hai phần này kết nối với nhau bởi hơn cả sự tương cận thuần tuý, tuy nhiên bằng sự hiểu mỗi đoạn theo nghĩa của nó sẽ giúp chúng ta hiểu hai phần này kết nối với nhau thế nào.

Subscribe to Sự Thật