Skip to main content
Chúa Biến Hình (Crossroad Initiative)

Sự Vâng Phục Của Chúng Ta Dẫn Đến Sự Tự Do Thế Nào?

Chúa Nhật Thứ II Mùa Chay B – 25/02/2018

Câu chuyện rắc rối xuất hiện trong bài đọc thứ nhất của Chúa Nhật tuần này theo truyền thống gọi là “Việc Trói Isaac”. Khi đã nhận được người con trai đã được hy vọng từ lâu của mình, giờ đây ông Abraham lại nhận lãnh những chỉ dẫn từ Thiên Chúa là dâng cậu bé như của lễ toàn thiêu. Vào giây phút cuối thì Thiên Chúa can thiệp, nhưng không phải trước khi Isaac được biết rõ – và người đọc hoảng sợ - là việc Abraham sẵn sàng thực hiện với nghi lễ. Mặc dù Isaac tự do và Abraham được ân thưởng cho lòng trung thành của ông, thì không ai cảm thấy tốt về vụ việc cả. Truyền thống Rabbi kết nối cái chết của bà Sarah, có liên hệ trong chương này, với sự choáng váng của bà trước sự kiện, và những truyền thống không theo thánh kinh khác tuyên bố rằng ông Isaac bị nói lắp mãi mãi.

Ngay cả các học giả kinh thánh hàng đầu ngày nay cũng đang vất vả để giải thích ý nghĩa nguyên gốc của trình thuật này. Có lẽ việc này có liên hệ đến việc ngăn cấm sát tế trẻ con trong thời Israel cổ xưa, mặc dù luật trong Sách Xuất Hành và Dân Số rất có thể là hiệu nghiệm hơn xét theo nghĩa này. Đó cũng có thể là một dụ ngôn về lòng trung thành đầy đam mê của Abraham đối với Thiên Chúa; nhưng nếu thế, thì việc đó làm cho các nhà chú giải xưa đặt vấn đề sự tốt lành của một Thiên Chúa là Đấng đòi hỏi một điều như thế. Trước những nét đặc thù nhất định về lề luật của trình thuật này, một số học giả thậm chí còn tự hỏi liệu trình thuật này về nguồn gốc có phải là một bài thao luyện mang tính học giả chứ khong phải là Thánh Kinh. “Việc Trói Isaac” tạo ra nhiều câu hỏi hơn là tạo ra những câu trả lời.

Nhưng các học giả biết câu chuyện này được hiểu thế nào trong thời Chúa Giêsu, và sự hiểu biết ấy là chìa khóa cho một sự giải thích cho Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay. Các truyền thống Do Thái của thế kỷ thứ nhất SCN nhấn mạnh đến một chi tiết mà hoàn toàn thiếu trong Kinh Thánh. Isaac, các truyền thống này liên hệ, là một nạn nhân sẵn lòng. Cậu bé biết điều mà Thiên Chúa đã đòi hỏi cha mình, và cậu tự hiến chính bản thân mình cho sự thành công của giao ước. Isaac xuất hiện trong những trình thuật này là một vị tử đạo, một người hùng. Một số những câu chuyện thế này thậm chí tuyên bố rằng Isaac đã chết trên bàn thờ, nhưng Thiên Chúa đã làm cho cậu sống lại và trả cậu lại cho cha mình.

Những truyền thống ngoài kinh thánh này đã lan rộng vì người Do Thái vào thời của Chúa Giêsu chỉ vừa mới thoát khỏi một thời kỳ bách hại. Những câu chuyện về những người Do Thái tốt lành tự hy sinh chính mình cho đất nước của họ là phổ biến, và “Việc Trói Isaac” trở thành một câu chuyện như thế. Ngay cả chính Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài nằm lòng trình thuật này, nhưng các Ngài cũng biết một phiên bản mà trong đó Isaac đã dành được một sự nổi tiếng lâu dài qua việc tự hiến chính bản thân mình cách nhưng không vì người Israel.

Thánh Mác-cô viết trình thuật của mình về sự biến hình dưới ánh sáng này. Chúa Giêsu chính là Isaac, tự hiến chính Ngài cách nhưng không vì thiện ích của hết mọi người. Do đó, cuộc biến hình hoàn thành trường hợp của Isaac và phủ bóng trước thập giá. Việc biến hình cũng dự phóng trước sự phục sinh. Những biến cố trong đoạn Tin Mừng ngày hôm nay biểu trưng cho sự vâng phục hoàn hảo vốn dẫn đến vinh quang của Chúa Giêsu và ơn cứu độ của hết mọi người.

Đối với Isaac, thì sự vâng phục làm khai sinh một quốc gia. Đối với Chúa Giêsu, thì sự tự hiến dẫn đến vinh quang. Vinh quang này, không phải như nhiều người nghĩ, là một sự thăng hoa của lòng kiêu hãnh hay một sự thể hiện của cái tôi. Thay vào đó, đó là một sự sống tối tăm và một cái chết ô nhục mà một cách nào đó giải thoát người khác để được sống và chết trong ân sủng. Cũng thế, chúng ta phải tự trao ban chính bản thân mình vì thiện ích của người khác. Nếu những hành động biến đổi âm thầm của chúng ta trong Mùa Chay này giúp thậm chí chỉ một người cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, thì chúng ta đã học được cách sống mầu nhiệm của Cuộc Biến Hình.

Michael Simon S.J. – Giáo sư Kinh Thánh tại Đại Học Thần Học và Mục Vụ Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)