Skip to main content
Đền Thờ tại Jerusalem ngày nay (Pixabay)

Tại Sao Lại Quá Khó Để Hướng Sự Chú Ý Của Chúng Ta Vào Thiên Chúa?

Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay B – 04/02/2018

Sự hiện diện của Thiên Chúa trong Đền Thờ báo trước sự hiện diện của Thiên Chúa ở nơi Chúa Giêsu và nơi mọi Kitô Hữu, nhưng điều này thật dễ bị lãng quên. Đôi khi Chúa Giêsu phải bắt lấy sự chú ý của chúng ta và trả nó về cho Thiên Chúa.

Chủ đề này trải dài trong những chương mở đầu của Tin Mừng Gioan. Những lời dạy của ông Mô-sê tiên báo trước ân sủng và chân lý sẽ đến qua Chúa Giêsu Kitô (1:17). Khi được hỏi liệu ông có phải là đấng messia hay không, Gioan Tẩy Giả thay vào đó chỉ về phía Chúa Giêsu. Tại Cana, nước đã được dành riêng để chu toàn lề luật đã trở thành rượu báo trước bữa đại tiệc vào thời sau hết. Ngay sau cảnh tượng của Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã giúp ông Ni-cô-đê-mô hiểu rằng sự hạ sinh về thể lý thiết lập trước sự hạ sinh thứ hai, “từ trên cao”, khi mỗi người Kitô Hữu nhận lãnh Thần Khí . Mỗi một trong những đoạn này đều chỉ ra Thiên Chúa đang hoạt động trong những cách thế mà con người đã bỏ lỡ.

Đây cũng là thông điệp của các bài đọc hôm nay. Mười Giới Răn, chẳng hạn, không phải là những qui định tùy tiện mà là những lời nhắc nhớ về ngày ấy khi Thiên Chúa nói với dân Israel, “Ta là Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi!” Các giới răn nhắc nhở dân Israel rằng Thiên Chúa đang hiện diện. Sự hiện diện thánh này là gia tài quý giá nhất của dân Israel. Nhiều người dân Israel tin rằng Thiên Chúa thật sự hiện diện trong Đền Thờ. Niềm tin này rõ ràng được thể hiện nơi một tên gọi thường được sử dụng cho Đền Thờ tại Jerusalem, bêt yhwh, “Nhà Giavê Thiên Chúa”. (Trái lại, thuật ngữ Híp-ri mang tính kĩ thuật dành cho một đền thờ, hêkāl, thì lại hiếm trong tương quan so sánh). Trong Bài Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu nói về sự hiểu biết này. Theo nghĩa đen, từ Hy Lạp viết, “Đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Chúa Giêsu thực hiện một hành động dứt khoát để tái tập trung sự chú ý vào sự hiện diện thánh trong Đền Thờ.

Hoạt động mà Ngài can thiệp không phải là bất hợp pháp hay thậm chí phi đạo đức cách tỏ tường. Những người đổi tiền đã đoan chắc rằng người Do Thái đến viếng Đền Thờ có thể sẽ tuân thủ những lề luật rất quan trọng được đề cập trong bài đọc thứ nhất. Những đồng xu La Mã mang hình ảnh của những thần ngoại bang. Những đồ vật như thế làm ô uế đền thờ và bị cấm trong khuôn viên của đền thờ. Những người buôn bán gia súc thì cũng quan trọng. Luật của chính Thiên Chúa đòi buộc hy tế động vật, và người nghèo của Jerusalem thì lệ thuộc vào những phần chưa ăn của những hy tế Đền Thờ cho phần nuôi dưỡng sự sống của họ. Tuy nhiên, sự láo nháo của những giao dịch thế này lấy đi sự chú ý khỏi kho tàng bên trong, sự hiện diện của chính Thiên Chúa.

Những hành động của Chúa Giêsu làm cho hoạt động này dừng lại tạm thời và giúp cho những người thờ phượng cơ hội để nhớ lại lý do vì sao Đền Thờ là thánh. Chúa Giêsu áp đặt một “việc chay tịnh” ngắn trên Đền Thờ. Như bài đọc thứ hai của Chúa Nhật này giải thích, sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì không phải luôn rõ ràng với con người. Thánh Sử Gioan trình bày cảnh tượng này như là một sự khởi đầu của việc chống lại Chúa Giêsu. Những người thật sự hiểu đã học được một điều gì đó sâu sắc hơn. Chúa Giêsu là đền thờ đích thực. Thân xác Ngài đưa đến sự thành toàn công việc mà Thiên Chúa đã khởi sự tại Núi Sinai. Chúa Giêsu mặc lấy sự hiện diện thánh “trên con đường”, và giao nó lại cho các môn đệ của Ngài sau khi phục sinh.

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta về việc giữ sự chú ý của chúng ta vào Thiên Chúa mang tính thách đố dường nào. Nếu người dân có thể lãng quên Thiên Chúa ngay cả trong Đền Thờ, thì họ sẽ càng lãng quên Thiên Chúa hiện diện nơi anh chị em của mình thế nào. Khi Chúa Giêsu làm im tiếng sự ồn ào náo nhiệt nơi nhà Cha, Ngài dạy chúng ta biết xua tan hết mọi điều làm cho chúng ta lo ra để chúng ta có thể có được cái nhìn về sự hiện diện của Thiên Chúa nơi tâm hồn của hết mọi người.

Michael Simon S.J. – Giáo sư Kinh Thánh tại Đại Học Thần Học và Mục Vụ Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)