Skip to main content
 "Lạy Thầy, xin cứu con!"

Tắt Đi Tiếng Ồn

Chúa Nhật Thứ XIX Thường Niên A – 13/08/2017

Thánh Mát-thêu muốn tỏ cho chúng ta thấy bước đi của Phêrô. Mặc dù các trình thuật tương tự xuất hiện trong Tin Mừng Mác-cô và Gioan, nhưng chỉ Mát-thêu mới bao gồm trình thuật Phêrô bước đi trên mặt nước. Ở đây Thánh Mát-thêu cho chúng ta thấy một trong những chủ đề yêu thích của Ngài: ân sủng chiến thắng nỗi sợ hãi. Thánh Mát-thêu đã chọn một trình thuật khẳng định về thần tính của Chúa Giêsu và tạo nó thành một bài học về sức mạnh của niềm tin.

Chúa Giêsu một cách tiệm tiến đã mạc khải thần tính của Ngài trong những chương này của Tin Mừng Mát-thêu (Mt 14:15 – 17:18). Trình thuật của ngày hôm nay diễn ra ngay sau khi nuôi 5,000 người ăn. Sự thù nghịch với Chúa Giêsu tiếp tục gia tăng ngay cả khi danh tiếng của Ngài đã được lan toả. Một số các phép lạ của Ngài làm cho các môn đệ thân tín nhất của Ngài bối rối, đặc biệt là hai phép lạ nuôi đám đông của Ngài, việc bước đi trên mặt nước của Ngài, việc chữa lành con gái người phụ nữ Canaan và phép biến hình. Sự bối rối và sợ hãi là nét đặc trưng của người môn đệ trong bài đọc của ngày hôm nay mở lối qua những biến cố này đến với niềm tin sâu hơn, vốn sẽ đạt tới đỉnh điểm của nó trong phần tuyên xưng của Phêrô rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô (Mt 16:13-20).

Như là một bước đầu tiên đến với cùng một niềm tin, Thánh Mát-thêu dạy người Kitô Hữu hãy bỏ lại sự an toàn phía sau. Con người sẽ gắn liền với nơi trú ngụ sơ hài nhất. Đi theo Đức Kitô, chúng ta phải sẵn sàng đi vào sự tàn khốc trọn vẹn của cơn bão cuộc đời và bỏ những ảo vọng về sự an toàn của chúng ta phía sau. Chúng ta biết chúng ta có thể làm điều này vì cùng một Chúa Giêsu là Đấng đã ra lệnh cho Phêrô hãy rời khỏi chiếc thuyền, vẫn đang ở với chúng ta ngày nay, thách đố chúng ta thực hiện điều tương tự.

Quá thường là chúng ta để cho cơn bão nhận chìm những mệnh lệnh. Có lẽ chúng ta bối rối về tiếng ồn với Thiên Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, ông Êlia đã phải phớt lờ đi hiện tượng vốn được các dân khác thờ - lửa, động đất, gió – trước khi ông có thể gặp gỡ Thiên Chúa của Israel.

Có lẽ chúng ta biết tiếng ồn thì không phải là Thiên Chúa, nhưng chúng ta lại quên mất rằng Thiên Chúa thì mạnh hơn. Phêrô đang ở trong sự hiện diện của Chúa Giêsu. Ông thấy Chúa Giêsu bước đi trên mặt nước và đã nghe Ngài nói, “Hãy đến!” Ngay cả điều này cũng không đủ cho ông để lờ đi cơn bão. Ông là một thuỷ thủ, và ông biết mối nguy của một cơn bão trên biển. Ông đã không có một ký ức so sánh hay kĩ năng để giúp ông hiểu cách để bước đi trên mặt nước.

Nhiều người ngày nay tôn thờ tiếng ồn. Khi chúng ta theo đuổi quyền lực, sự giàu có, tiếng tăm hay cái tôi, thì chúng ta đang theo thời và tôn thờ những ngẫu tượng của sự ồn ào, những vị thần khá ngon mà những đòi hỏi sấm sét của chúng không cho một giây phút nghỉ ngơi nào. Giống như vậy, chúng ta thấy bàn thân chúng ta ở trong hoàn cảnh của Phêrô: những người theo Đức Kitô và nhận ân sủng của Ngài là những người vẫn đang ngần ngại trước những đám khói và bọt của những cơn bão thế gian.

Chúng ta có thể chìm vài lần trong quá trình, nhưng chúng ta có thể tuỳ thuộc vào Đức Kitô khi dạy chúng ta biết bước trên mặt nước. Việc thực hành này sẽ mang nhiều hình thức. Một người tình nguyện mới là người dạy môn tôn giáo lớp sáu đang bước đi trên mặt nước. Một người tốt nghiệp đại học tham gia vào một tổ chức phục vụ để thực thi công việc của lòng thương xót trong một nơi gian khó là đang bước trên mặt nước. Hội The Nights of Columbus đang chịu cảnh bị cô lập và hiểu lầm khi đang cổ võ Tin Mừng sự sống là đang bước trên mặt nước. Người Nhân Sự Công Giáo đã bị bắt giam khi cổ võ hoà bình là đang bước trên mặt nước. Các bậc cha mẹ là những người chọn lửa – đôi khi ngược lại với lời khuyên của bá sĩ – chấp nhận hạ sinh một đứa con bị tật nguyền là đang bước trên mặt nước. Việc bước đi của Phêrô, hành động đức tin của chúng ta, có thể bị lung lạc, sẽ giúp ảnh hưởng ơn cứu độ trên người khác.

Michael Simon, S.J. – Giáo sư trợ giảng về Kinh Thánh tại Trường Thần Học và Mục Vụ Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)