Skip to main content
Bìa tập sách mới của Đức Benedict XVI và Đức Hồng Y Sarah (CNS photo/Ignatius Press)

Đức Benedict XVI và Đức Hồng Y Sarah cùng biên soạn sách về ơn gọi, sự khiết tịnh, và khủng hoảng linh mục

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Hưu Benedict XVI và Đức Hồng Y Robert Sarah, bộ trưởng Bộ Phụng Tự, đã đồng tác gỉa một cuốn sách về cuộc khủng hoảng trong Giáo Hội về sứ vụ linh mục.

“Từ Thẳm Sâu Tâm Hồn Chúng Tôi” sẽ được xuất bản bằng tiếng Anh bởi Nhà Xuất Bản Ignatius. Hiện giờ mọi người có thể đặt trước, và sách sẽ được giao vào ngày 20/01.

Tác Phẩm “không chỉ về sự khiết tịnh linh mục, mà quan trọng như nó là nơi chính nó”, Cha Joseph Fessio, vị sáng lập và tổng biên tập Nhà Xuất Bản Ignatius cho biết. “Cuốn sách nói về, như Đức Giáo Hoàng Hưu Benedict XVI mô tả điều đó trong đoạn đầu tiên của Ngài: ‘cuộc khủng hoảng kéo dài là đời linh mục đã trải qua trong nhiều năm’. Nhưng cuốn sách còn hơn cả điều đó; cuốn sách nói về bản chất của Giáo Hội và của ơn gọi môn đệ Kitô Giáo”.

Theo Nhà Xuất Bản Ignatius, Đức Benedict và Đức Hồng Y Sarah “nói một cách chân thành về những thách đố thiêng liêng mà các linh mục ngày nay đang đối diện, gồm cả những đấu tranh trong sự khiết tịnh”, và “hướng đến một sự hoán cải sâu hơn với Chúa Giêsu Kitô như là chìa khoá cho sứ vụ linh mục trung tín và sinh hoa trái và cuộc cải tổ giáo hội”.

Đức Benedict và Đức Hồng Y Sarah viết rằng “ơn gọi linh mục đang trải qua một thời kỳ đen tối. Bị tổn thương bởi sự lộ rõ của quá nhiều vụ bê bối, bị bất đồng bởi việc đặt vấn đề liên tục về sự khiết tịnh thánh hiến của các linh mục, nhiều vị linh mục đang bị cám dỗ bởi tư tưởng đầu hàng và bỏ mọi sự”.

Cuốn sách này có ý là một thông điệp của niềm hy vọng, và một sự giải thích về tầm quan trọng kinh thánh và thiêng liêng của sự khiết tịnh linh mục, mà các vị gọi đó là hơn cả “một qui định thuần tuý của giáo luật”.

Theo Nhà Xuất Bản Ignatius, thì các tác giả “khẳng định rằng việc canh tân của Giáo Hội bị buộc vào một sự hiểu biết mới về ơn gọi linh mục như là sự thông phần vào căn tính linh mục của Chúa Giêsu là Chàng Rể của Giáo Hội”, và “các vị khẳng định rằng sự khiết tịnh mang tính chọn lựa đối với linh mục thì không thật sự là chọn lựa cho một ơn gọi linh mục đoan chính”.

Nhà xuất bản nói thêm rằng cuốn sách là một phần của sự đáp trả cho “những lời mời gọi cải tổ lại ơn gọi linh mục, gồm cả những đề xuất từ Thượng Hội Đồng Amazon”.

Một số vị lên tiếng tại Thượng Hội Đồng vào Tháng 10/2019 đã đưa ra trường hợp phong linh mục cho những người đàn ông đã có gia đình tại khu vực Amazon, như là một sự đáp trả cho sự thiếu hụt ơn gọi.

Một số tham dự viên thượng hội đồng nói rằng việc thiếu linh mục tại khu vực Amazon không được tạo ra bởi qui định về sự khiết tịnh linh mục, và rằng Giáo Hội phải cầu nguyện cho ơn gọi và củng cố việc đào luyện linh mục tại khu vực.

CNA tường thuật vào ngày 8/10 rằng Đức Hồng Y Sarah, cùng với Đức Hồng Y Peter Tukson và các vị khác, đã kêu gọi từ hội trường thượng hội đồng đề kỷ luật của Giáo Hội về sự khiết tịnh linh mục tại khu vực Amazon được duy trì.

Sự khiết tịnh linh mục cũng được đặt vấn đề bởi “một tiến trình thượng hội đồng ràng buộc” mà Giáo Hội tại Đức đón nhận.

Tự sắc Presbyterorum ordinis, tự sắc của Vatican II vào năm 1965 về sứ vụ và đời linh mục, đã khẳng định rằng “sự khiết tịnh hoàn hảo và vĩnh viễn vì Nước Trời, đã được Đức Kitô lệnh truyền…được Giáo Hội giữ gìn như là giá trị lớn lao theo một cách đặc biệt cho đời linh mục.

Qua “sự khiết tịnh được tuân giữ vì Nước Trời, các linh mục được thánh hiến cho Đức Kitô bởi một lý do mới và ngoại thường. Các vị gắn chặt với Đức Kitô cách dễ dàng hơn với một tâm hồn không bị phân rẽ, các vị tận hiến chính mình cách tự do hơn nơi Ngài và qua Ngài cho sự phục vụ Thiên Chúa và con người, và các vị hướng cách khẩn trương hơn về Nước Trời”, tự sắc nói.

“Bằng cách này các vị tự tuyên xưng chính bản thân các vị trước mặt con người sự sẵn lòng tận hiến cho nhiệm vụ được uỷ thác cho các vị….và do đó gợi đến cuộc hôn nhân mầu nhiệm được Đức Kitô thiết lập, và hoàn toàn được thể hiện trong tương lai, mà trong đó Giáo Hội có Đức Kitô là Phu Quân duy nhất của mình”, Công Đồng Vatican II xác định.

Các linh mục khiết tịnh, theo Công Đồng Vatican II, mang lại “một dấu chỉ sống động cho thế giới sắp đến…mà trong đó các con cái của sự phục sinh không còn dựng vợ gả chồng nữa”.

Sự khiết tịnh được gọi là một “quà tặng của Thần Khí quá phù hợp với ơn gọi linh mục của Tân Ước, được Chúa Cha ban tặng cách nhưng không”, Presbyterorum ordinis viết.

Tự sắc Công Đồng Vatican II nói rằng công đồng “không chỉ yêu cầu các linh mục mà còn toàn thể người tín hữu là họ có thể nhận lãnh ơn ban quý giá này của sự khiết tịnh linh mục nơi tâm hồn họ và xin Thiên Chúa để Ngài luôn ban ơn này xuống trên Giáo Hội của Ngài”.

Đan Sĩ (CNA)