Đức Giám Mục Semeraro được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh

Vatican (MAS) – Vào Thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Giám Mục Marcello Semeraro, hiện là Giám Mục Giáo Phận Albano, là tân Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh. Ngài sẽ kế nhiệm Đức Hồng Y Giovanni Angelo Becciu, là vị đã từ nhiệm vào ngày 24/9.

Đức Giám Mục Semerano, sẽ bước sang tuổi 73 vào Tháng 12, sinh tại Monteroni di Lecce, Puglia, Ý. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1971 và được Thánh Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Oria vào năm 1998. Sau đó Ngài được chuyển sang Nhà Thờ Suburbicarian Albano vào ngày 1/10/2004. 

Ngài nhận đào luyện ban đầu tại Chủng Viện Giáo Hoàng Puglia, Piux Molfetta, và sau cùng, Ngài hoàn tất việc học thần học của Ngài tại Phân Khoa Thần Học Học Viện Giáo Hoàng Lateran nơi mà Ngài nhận các bằng Cử Nhân và Tiến Sĩ Thần Học. Sau đó Ngài bắt đầu sứ vụ giảng dạy Thần Học Tín Lý tại Học Viện Thần Học Pugliese và rồi Giáo Hội Học tại Phân Khoa Thần Học Học Viện Giáo Hoàng Lateran. Ngài đã xuất bản vài đầu sách, những bài viết, và các phần thuật ngữ tự điển về các chủ đề giáo hội học. Sau khi được gọi lên hàng giám mục Ngài đã xuất bản những đầu sách về linh đạo mục vụ và linh đạo linh mục, gồm cả một cuốn sách với “Lời Nói Đầu” do Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết.

Ngài là Thư Ký Đặc Biệt của Thượng Hội Đồng Giám Mục Lần Thứ 10 về Giám Mục: Người Tôi Tớ của Tin Mừng Chúa Chúa Giêsu Kitô vì niềm hy vọng của thế giới. Ngài đã tham gia vào Thượng Hội Đồng Giám Mục XIV về Ơn Gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo Hội và trong thế giới đương đại; tham gia vào Hội Đồng Giám Mục XV về Giới Trẻ, niềm tin và biện phân ơn gọi và trong Thượng Hội Đồng Đặc Biệt về Khu Vực Amazon vào năm 2019, tất cả đều do sự bổ nhiệm từ giáo hoàng.

Kể từ năm 2013 Ngài là Thư Ký của “Hội Đồng Hồng Y”, giúp Đức Thánh Cha trong việc vận hành Giáo Hội Hoàn Vũ, một vai trò mà ngày nay Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm cho Đức Giám Mục Marco Mellino, cho đến lúc này là Phó Bộ Trưởng. Đức Giám Mục Semeraro là thành viên của Bộ Phong Thánh từ năm 2009. Ngài là thành viên của Bộ Truyền Thông và Cố Vấn của Bộ Các Giáo Hội Đông Phương. Sau cùng, Ngài là chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục Latinh của Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin, Thông Báo và Giáo Lý và Chủ Tịch Ban Giám Đốc báo “Avvenire – Nuova Editrice SpA”.

Tháng 9 vừa qua, Đức Giám Mục Semeraro đón tiếp Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi kinh lý mục vụ Albano.

Đan Sĩ (Vatican News)