Skip to main content

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô 2020

"Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi” (Đnl 8:2). Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với lệnh truyền này của Moses: Hãy nhớ! Chỉ sau đó thôi ông Moses nhắc lại: “Các ngươi hãy nhớ Chúa là Thiên Chúa các ngươi” (c. 14). Kinh Thánh đã được trao ban cho chúng ta để chúng ta có thể vượt thắng được sự lãng quên Thiên Chúa của chúng ta.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2020

“Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí” (1 Cr 12:4), như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết cho Tín Hữu Cô-rin-tô. Ngài nói tiếp: “Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người” (c. 5-6). Sự đa dạng và sự hiệp nhất: Thánh Phaolô đặt hai từ dường như trái nghịch lại với nhau.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng Lễ Vọng Phục Sinh 2020

“Sau ngày Sa-bát” (Mt 28:1), các phụ nữ chạy ra mộ. Đây là cách mà Tin Mừng của Lễ Vọng Phục Sinh bắt đầu: với ngày Sa-bát. Đó là ngày của Tam Nhật Phục Sinh mà chúng ta có xu hướng sẽ phớt lờ đi khi chúng ta nóng nòng đợi chờ giai đoạn chuyển từ thập giá của ngày Thứ Sáu sang tiếng Alleluia của Ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Tuy nhiên, năm nay chúng ta đang kinh nghiệm, hơn bao giờ hết, sự thinh lặng lớn lao của Thứ Bảy Tuần Thánh.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng Lễ Tiệc Ly 2020

Thánh Thể. Phục Vụ. Xức Dầu. Thực tại mà chúng ta đang sống hôm nay trong phụng vụ này là Chúa Đấng muốn ở cùng với chúng ta trong Thánh Thể. Và chúng ta luôn trở thành những nhà tạm của Chúa. Chúng ta mang Chúa cùng với chúng ta đến mức mà chính Ngài nói với chúng ta là nếu chúng ta không ăn và uống máu Người, thì chúng ta sẽ không được vào Nước Trời.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Ở lại trong Chúa nghĩa là gì?

Trong những ngày này, Giáo Hội cho chúng ta nghe chương 8 Tin Mừng Gioan: đó là một cuộc thảo luận gay gắt giữa Chúa Giêsu và các Luật Sĩ. Và trên hết, chương này tìm cách để giúp người ta biết về căn tính của mình: Thánh Gioan tìm cách đưa chúng ta lại gần với cuộc đối đầu đó để làm rõ căn tính, dù đó là căn tính của Chúa Giêsu, dù đó là căn tính của các Luật Sĩ. Chúa Giêsu đặt họ vào góc tường, giúp cho họ nhận ra được những trái khuấy của họ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Chúa Giêsu trở thành tội nhân vì tội lỗi chúng ta

Một con rắn thì chắc chắn không phải là loại động vật được yêu thích: nó luôn gắn với sự dữ. Trong Sách Khải Huyền cũng vậy, thực vậy con rắn là một loại động vật mà ma quỷ dùng để cám dỗ phạm tội. Trong Khải Huyền thì ma quỷ được gọi là “con rắn xưa”, nó là loại mà ngay từ đầu cắn, tiêm độc, huỷ diệt và giết chóc. Do đó, nó không thể thành công.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Hãy tín thác vào lòng thương xót Chúa

Trong Bài Thánh Vịnh Đáp Ca chúng ta cầu nguyện: “Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. Ngài dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Chúa Nhật của những giọt nước mắt

“Tôi đang nghĩ về nhiều người đang than khóc”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, khi mở đầu phụng vụ Chúa Nhật Thứ V Mùa Chay tại Nguyện Đường Santa Marta. Người ta đang bị cô lập, đang bị cách ly, người già; những người đang cô đơn, nơi bệnh viện, các bậc cha mẹ đang không thấy trước được việc nhận đồng lương của họ và không biết là họ sẽ nuôi con cái mình thế nào, Đức Giáo Hoàng nói tiếp.

Subscribe to Đức Giáo Hoàng