Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho các học sinh sinh viên và giáo viên

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ sáng Thứ Tư thuộc Chúa Nhật Thứ V Mùa Phục Sinh tại Casa Santa Marta. Đó cũng là ngày Giáo Hội mừng kỷ niệm Đức Mẹ Fatima. Khởi đầu buổi cử hành Ngài hướng tư tưởng của Ngài đến các học sinh và giáo viên:

Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các học sinh, các bé trai và bé gái đang đi học, và cho các giáo viên của các bé là những người đang cần những cách thế mới để tiếp tục giáo dục. Xin Thiên Chúa giúp họ trên hành trình này và ban cho họ sự can đảm và sự thành công.

Trong bài giảng của Ngài, Đức Giáo Hoàng đã giải thích về Bài Tin Mừng (Ga 15:1-8) đoạn Chúa Giêsu nói với các môn đệ Ngài: “Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cha sẽ cắt tỉa những nhánh không sinh trái nơi Thầy, và mọi người mà Ngài nuôi dưỡng sẽ sinh nhiều hoa trái hơn”.

“Ở lại” trong Chúa Giêsu

Đời sống Kitô Giáo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, có nghĩa là “ở lại” trong Chúa Giêsu. “Sự ở lại” này, Đức Giáo Hoàng tiếp tục nói, không mang tính thụ động; đó là một “sự ở lại” mang tính chủ động và song phương.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu “ở lại” trong chúng ta là một trong những mầu nhiệm tuyệt vời nhất của sự sống.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng điều Chúa Giêsu nói là, “nhành nào không có sự sống thì không thể làm gì được vì chúng cần dưỡng chất để phát triển và sinh hoa trái. Nhưng cây nho cũng cần các nhành cây: đó là một sự cần thiết mang tính hỗ tương để sinh hoa trái”.

Đời sống Kitô Giáo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh, có nghĩa là chu toàn các giới răn, sống các mối phúc và thực hiện các công việc của lòng thương xót. Tuy nhiên, hơn cả điều đó: chính là “sự ở lại” qua lại này.

Chúng ta không thể làm gì được nếu không có Chúa Giêsu

“Chúng ta không thể làm được gì nếu không có Chúa Giêsu”, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, “và điều đó dường như là không có chúng ta – cho phép tôi nói điều này – thì Chúa Giêsu cũng không thể làm gì”.

Trong mối liên hệ sinh hoa trái này, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, Chúa Giêsu cần chứng từ của chúng ta. “Chúa Giêsu cần chúng ta làm chứng cho danh Ngài, vì Tin Mừng lớn lên nhờ chứng từ của chúng ta”.

Chúa hiện diện nơi chúng ta

Chúa “ở lại nơi chúng ta để ban cho chúng ta sức mạnh chứng từ mà nhờ đó Giáo Hội phát triển”, Đức Giáo Hoàng nói.

“Đó là một mối quan hệ của sự gần gũi, mang tính mầu nhiệm, và không có lời nào cả: quan hệ này không chỉ dành cho các nhà thần bí, mà cho tất cả chúng ta”.

Trong cuộc đối thoại thân mật ấy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh, “Chúa hiện diện, Chúa hiện diện nơi chúng ta, Chúa Cha hiện diện nơi chúng ta, Thần Khí hiện diện nơi chúng ta; Ba Ngôi hiện diện nơi chúng ta. Nhưng tôi phải hiện diện nơi Ba Ngôi”.

Xin Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng kết thúc, giúp chúng ta hiểu và cảm nhận được mầu nhiệm của “sự ở lại”: của các nhành cây vốn cần ở lại trên cây nho, và cây nho cần các nhành cây để sinh hoa trái của chứng từ”.

Joseph C. Pham (Vatican News)