Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho các nghệ nhân

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chủ sự Thánh Lễ sáng Thứ Năm của Chúa Nhật Thứ IV Phục Sinh. Trong phần dẫn nhập Ngài hướng tư tưởng của Ngài đến các nghệ nhân mà ngày hôm qua Ngài nhận một lá thư từ một nhóm của họ cám ơn Ngài vì những lời cầu nguyện của Ngài:

Tôi muốn xin Thiên Chúa chúc lành cho họ vì qua các nghệ nhân mà chúng ta hiểu được vẻ đẹp, và không có vẻ đẹp thì chúng ta không thể hiểu Tin Mừng.

Vào cuối Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư về chủ đề cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng nói, “Chính các nghệ nhân là những người thường giải thích sự rên siết thầm lặng này vốn đặt trên mọi tạo vật và được thể hiện trên hết là nơi tâm hồn của các người nam nữ, vì “con người là hành khất trước mặt Thiên Chúa”.

Lịch sử Dân Thiên Chúa

Trong bài giảng Đức Giáo Hoàng giải thích về đoạn Sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 13:13-25). Trong đó, Thánh Phaolô, khi đến Antioch tại Pisidia, đi đến hội đường và nói về lịch sử dân Israel và loan báo về Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ chúng ta.

“Khi Thánh Phaolô giải thích giáo lý mới, Ngài nói về lịch sử cứu độ”, Đức Giáo Hoàng nói. Đó là vì, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, trước Chúa Giêsu có một lịch sử ân sủng, tuyển chọn, và có Giao Ước.

“Chúa đã chọn ông Abraham và bước đi với dân của Ngài”, Đức Giáo Hoàng nói, khi nhấn mạnh một lịch sử dài của Thiên Chúa với dân Người.

Thánh Phaolô, Đức Giáo Hoàng nói, không bắt đầu với Chúa Giêsu, Ngài bắt đầu với lịch sử, vì “Kitô Giáo không phải chỉ là một giáo thuyết, mà là một lịch sử dẫn đến giáo thuyết này”.

Kitô Giáo thì hơn cả đạo đức và các nguyên tắc đạo đức

Ngài giải thích rằng Kitô Giáo không chỉ được hình thành từ những nguyên tắc đạo đức và luân lý, và rằng một người không phải là Kitô Giáo chỉ vì tầm nhìn mang tính đạo đức của người ấy: “Kitô Giáo thì hơn thế”.

Đức Giáo Hoàng cũng giải thích dài về sự thật là các Kitô Hữu không phải là một nhóm ưu tuyển và nói rằng “là người Kitô Hữu có nghĩa là thuộc về một dân được Thiên Chúa tuyển chọn cách nhưng không”.

Nếu chúng ta không có sự nhận biết này, ý thức thuộc về một dân này, Đức Giáo Hoàng nói, thì chúng ta là các Kitô Hữu mang tính ý thức hệ, chứ không phải là các Kitô Hữu đích thực.

“Đừng bao giờ đánh mất cảm thức thuộc về dân Thiên Chúa của bạn”

Đức Giáo Hoàng Phanxicô than phiền sự thật là nhiều khi chúng ta rơi vào những thứ nửa vời này. Ngài bác bỏ chiều kích “ưu tuyển” mà Ngài nói quá tổn thương đối với các Kitô Hữu vốn dẫn họ đến chỗ đánh mất cảm thức thuộc về dân Thiên Chúa của họ.

Sau đó Đức Giáo Hoàng mời gọi người tín hữu hãy luôn ý thức về việc là một thành phần của một dân, để thông truyền lịch sử ơn cứu độ, duy trì ký ức của dân Thiên Chúa.

“Hãy nhớ ông bà tổ tiên của các bạn”, tác giả thư Do Thái nói, Đức Giáo Hoàng giảng. “Sự tước đoạt nguy hiểm nhất của các Kitô Hữu là sự thiếu ký ức thuộc vệ một dân”; và Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng đây là một nơi mà chủ nghĩa giáo thuyết, chủ nghĩa luân lý, các phong trào nhóm ưu tuyển xuất phát.

Dân Thiên Chúa bước đi phía sau một lời hứa, một giao ước, mà họ không tạo ra mà họ nhớ về, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc. “Chúng ta là Dân trung thành và thánh của Thiên Chúa, những người trong sự toàn vẹn của mình có một cảm thức về niềm tin và sự bất khả sai phạm trong niềm tin của mình”.

Joseph C. Pham (Vatican News)