Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho giới truyền thông

Vatican (MAS) – Khởi đầu Thánh Lễ tại Casa Santa Marta vào Thứ Tư (06/05) của Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu nguyện cho những người làm việc trong lãnh vực truyền thông.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người nam nữ đang hoạt động trong lãnh vực truyền thông. Trong thời gian dịch bệnh này họ đã gặp nhiều rủi ro và phải làm việc nhiều. Xin Chúa giúp họ luôn thông truyền sự thật”.

Trong bài giảng của Ngài, Đức Giáo Hoàng suy tư về Tin Mừng ngày Thứ Tư (Ga 12:44-50) đoạn Chúa Giêsu nói: “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để ai tin vào tôi thì không ở trong bóng tối”.

Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian

Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rằng sứ mạng của Chúa Giêsu là soi sáng vì “Ngài là ánh sáng thế gian”.

Đức Giáo Hoàng tiếp tục nói rằng sứ mạng của các tông đồ cũng là mang lại ánh sáng này, ánh sáng của Chúa Giêsu, “vì thế gian đang ở trong tăm tối”.

Nhưng bi kịch của ánh sáng của Chúa Giêsu là, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, “là việc ánh sáng ấy bị khước từ; dân của Người không đón nhận Người. Họ yêu bóng tối hơn ánh sáng; họ là những người nô lệ cho bóng tối”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mô tả cách mà ánh sáng sẽ giúp chúng ta thấy mọi sự như chúng là; ánh sáng giúp chúng ta thấy sự thật.

Sự tối tăm trước ánh sáng

Suy tư về Phaolô, Đức Giáo Hoàng nói rằng Ngài cũng có kinh nghiệm về việc đi từ bóng tối ra ánh sáng và “đó là con đường mà chúng ta cũng được mời gọi”.

Chúa Giêsu mang lại ánh sáng cho dân của Người nhưng họ khước từ Người, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh.

Đức Giáo Hoàng tiếp tục nói, rằng tội lỗi của chúng ta là điều làm cho chúng ta ra mù quáng và chúng ta không thể chịu nổi ánh sáng này, vì đôi mắt của chúng ta bệnh.

Tội lỗi làm cho mù loà

Chúng ta bị mù, Đức Giáo Hoàng nói, bởi những thói hư, sự kiêu ngạo và tinh thần thế tục. “Thật không dễ gì để sống trong ánh sáng vì nó làm cho chúng ta nhìn thấy những điều tồi tệ bên trong mà chúng ta không muốn thấy: tội lỗi của chúng ta”.

Nhưng nếu chúng ta nghĩ về những sự này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói thêm, “thì chúng ta sẽ không tìm thấy một bức tường, không, chúng ta sẽ thấy một lối thoát”, vì chính Chúa Giêsu nói Ngài là ánh sáng.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu đến thế gian không phải để lên án mà là để cứu, và “chúng ta phải để cho bản thân mình được soi sáng trong sự tăm tối hằng ngày”.

Lòng can đảm để được soi sáng

Hãy có lòng can đảm, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, “để cho bản thân bạn được soi sáng, hãy để cho bản thân bạn được thấy điều bạn có trong lòng”, vì chính Chúa Giêsu là Đấng dẫn dắt bạn tiến bước; Đấng sẽ cứu bạn.

Chính “Chúa là Đấng sẽ cứu bạn khỏi sự tăm tối mà chúng ta có ở bên trong, từ sự tăm tối cuả đời sống thường nhật, của đời sống xã hội, đời sống chính trị, đời sống quốc gia và quốc tế”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Sự hoán cải, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, “là đi từ bóng tối ra ánh sáng”.

“Chúa sẽ cứu chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta nhìn thấy bóng tối trước…Chúa nhân từ, Ngài dịu dàng, Ngài ở gần chúng ta. Ngài đến để cứu chúng ta. Đừng sợ ánh sáng của Chúa Giêsu”.

Joseph C. Pham (Vatican News)