Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho người vô gia cư và những người chịu khổ vì không ai chú ý

Vatican (MAS) – Trong những lời mở đầu Thánh Lễ sáng tại Casa Santa Marta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói “những ngày u sầu và buồn tẻ này đang nói lên quá nhiều vấn đề kín ẩn”.

Ngài đề cập đến một bức hình được đặt trong những lời cầu nguyện hằng ngày, mà Ngài nói, chạm vào tâm hồn: “Quá nhiều người vô gia cư tại thành phố, đang trú ngụ nơi bãi đậu xe…Có quá nhiều vô gia cư ngày nay”.

Và Ngài mời gọi người tín hữu hãy xin Thánh Teresa Calcutta thức tỉnh nơi chúng ta một cảm thức về sự gần gũi với những người đang sống, ẩn giật, nơi những rạn nứt của xã hội, giống như những người vô gia cư mà nỗi khổ của họ cách đặc biệt là bằng chứng trong thời khắc khủng hoảng này.

Chúng ta đã được Thiên Chúa tuyền chọn

Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng các Kitô Hữu phải ý thức về việc đã được Thiên Chúa tuyển chọn, vui tươi khi họ bước đi trên hành trình của ơn cứu độ, và trung thành với Giao Ước.

Khi giải giải về các bài đọc trong Ngày, từ Sách Sáng Thế và từ Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh cả hai đều tập trung vào hình tượng Abraham, về Giao Ước với Thiên Chúa và về cách mà Chúa Giêsu đến để “tái tạo” lại công trình sáng tạo bằng việc tha thứ các tội lỗi của chúng ta.

“Chúa đã thực hiện với chúng ta một lời hứa và giờ Ngài đang mời gọi chúng ta đi vào trong Giao Ước, một Giao Ước của sự trung thành”, Đức Giáo Hoàng nói.

Chúng ta là các Kitô Hữu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, “vì chúng ta được tuyển chọn, được Thiên Chúa tuyển chọn, chúng ta đã nhận lãnh một lời hứa sinh hoa trái, mà chúng ta phải đáp trả bằng lòng trung thành với Giao Ước”.

Một chứng nhận phép rửa không tạo nên một người Kitô Hữu

“Một người Kitô Hữu không phải là người chỉ có thể đưa ra một giấy chứng nhận phép rửa của họ. Một giấy chứng nhận phép rửa chỉ là một mảnh giấy. Bạn là một Kitô Hữu nếu bạn nói “có” với việc được Thiên Chúa tuyển chọn, nếu bạn tuân giữ lời hứa mà Chúa đã thực hiện với bạn và nếu bạn sống Giao Ước với Thiên Chúa. Đây là đời sống Kitô Hữu”, Đức Giáo Hoàng nói.

Đức Giáo Hoàng giải thích rằng tội lỗi của chúng ta đang chống lại ba chiều kích: không chấp nhận việc tuyển chọn bằng việc thờ các ngẫu tượng, không hy vọng vì lời hứa, và lãng quên Giao Ước.

Chúa, Đức Giáo Hoàng nhắc nhớ người tín hữu, luôn luôn nhớ Giao Ước của Ngài, và không bao giờ lãng quên dân Ngài.

“Chúa chỉ quên trong một trường hợp, khi Ngài tha thứ tội lỗi. Sau khi tha thứ thì Ngài đánh mất ký ức của Ngài, Ngài không còn nhớ đến các tội lỗi này. Trong các trường hợp khác, Thiên Chúa không lãng quên. Lòng thành tín của Ngài là ký ức. Lòng thành tín của Ngài với dân Ngài. Lòng thành tín của Ngài với Abraham là một ký ức về lời hứa mà Ngài đã thực hiện”, Đức Giáo Hoàng nói.

Khi nói rõ về sự thạt là mỗi người chúng ta là một người được tuyển chọn, và rằng trong sự tuyển chọn này có một lời hứa hy vọng và dấu chỉ của lòng thành tín, Đức Giáo Hoàng nhắc lại là khi Chúa nói với ông Abraham là Ngài đã chọn ông là “Cha của nhiều dân tộc”, Ngài cũng nói với ông hãy trung thành trong niềm tin “vốn sẽ nuôi dưỡng trong những việc tốt lành”, và “tuân giữ giao ước với Ta”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc khi nói “Đây là sự mạc khải mà Lời Thiên Chúa mang lại cho chúng ta hôm nay về sự hiện hữu mang tính Kitô Giáo của chúng ta. Chớ gì sự hiện hữu này giống như sự hiện hữu của cha ông chúng ta: ý thức về việc được tuyển chọn, vui mừng tiến bước về phía lời hứa và trung thành với việc thực thi Giao Ước”.

Joseph C. Pham (Vatican News)