Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho những người hoạt động trong lãnh vực truyền thông

Vatican (MAS) - Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng cho Thánh Lễ Thứ Tư tại Casa Santa Marta là “cầu cho tất cả mọi người làm việc trong lãnh vực truyền thông, những người làm việc để thông truyền”. Họ đang làm việc, Ngài nói, “để tất cả mọi người không bị cô lập; để giáo dục trẻ em, để giúp chịu được thời gian cô lập này”.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã tập trung vào cuộc tranh cãi giũa Chúa Giêsu và các Luật Sĩ về căn tính của Ngài. Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói, sau cùng đã dồn họ vào chân tường, và họ buông những lời thoá mạ và phạm thượng.

Ở lại trong Chúa Giêsu

Nhưng đối với những ngươi ở lại trong Ngài, Chúa Giêsu nói, “Nếu các ông ở lại trong Lời của tôi thì các ông thật là môn đệ tôi” (Ga 8:31). Từ “ở lại” là một từ quan trọng. Chúa Giêsu thường lặp lại, gồm cả tại Bữa Tiệc Ly. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng Chúa không nhấn mạnh việc học và nghiên cứu: Chúa Giêsu coi nhẹ điều đó. Thay vào đó, điều quan trọng nhất là “ở lại” nơi Chúa Giêsu và nơi Lời Người.

Căn tính của người Kitô Hữu

Trở lại với một hình ảnh quen thuộc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng là một Kitô Hữu thì không phải là vấn để có một vài nhận dạng, một thẻ căn cước ghi rằng: “Tôi là một Kitô Hữu”. Căn tính Kitô Hữu là môn đệ. “Nếu bạn ở lại trong Chúa, trong Lời của Chúa, trong sự sống của Chúa, thì bạn sẽ là môn đệ”, Đức Giáo Hoàng nói. Mặt khác, nếu bạn không ở lại trong Ngài, bạn có thể tôn trọng giáo lý, và theo Chúa Giêsu như là một người tốt lành và bác ái, nhưng bạn không phải là một môn đệ.

Là môn đệ sẽ giải thoát chúng ta

Và thật rõ ràng chính tình môn đệ sẽ giải thoát chúng ta, Đức Giáo Hoàng nói. “Người môn đệ là người tự do vì họ ở lại trong Chúa”. Nhưng điều này nghĩa là gì? Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích là việc là một môn đẹ sẽ giúp cho người ta được chính Chúa Thánh Thần dẫn dắt. “Đó là lý do vì sao mà người môn đệ luôn là người thuộc truyền thống và thuộc về sự mới mẻ, một người tự do…không bao giờ đầu phục trước các thứ ý thức hệ, các giáo thuyết trong đời sống Kitô Hữu, các giáo lý có thể thảo luận. Người ấy ở trong Chúa, chính Thần Khí là Đấng thúc đẩy họ”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài giảng của Ngài bằng việc xin Chúa giúp chúng ta “hiểu được sự khôn ngoan của việc ở lại trong Chúa, và giúp chúng ta hiểu sự thân quen với Thần Khí: Thần Khí mang lại cho chúng ta sự tự do”. Đức Giáo Hoàng nói, đây là một việc xức dầu, “và việc là môn đệ nghĩa là xức dầu. Những người ở lại trong Chúa nhận lãnh dầu”.

Joseph C. Pham (Vatican News)