Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng: "Chúng ta đến với Chúa Cha qua lời chuyển cầu của Chúa Giêsu"

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt đầu Thánh Lễ sáng Chúa Nhật tại Santa Marta khi nhắc lại hai dịp kỷ niệm đã rơi vào trong hai ngày qua. Thứ nhất, “Kỷ Niệm 70 năm Tuyên Ngôn Robert Shuman về việc thành lập Khối Châu Âu EU”, và thứ hai, “kỷ niệm dịp kết thúc chiết tranh”. Ngài mời gọi chúng ta “cầu xin Chúa cho Châu Âu để họ hiệp nhất, trong sự hiệp nhất huynh đệ này giúp cho hết mọi dân tộc phát triển sự hiệp nhất trong sự đa dạng”.

Trong bài giảng, Ngài đã suy tư về vai trò chuyển cầu của Chúa Giêsu trước Cha Ngài được mô tả trong Tin Mừng (Ga 14:1-12). Sau đó Ngài tập trung vào sự mô tả của Phêrô về vai trò của các Tông Đồ (Cv 6:1-7). Điều này cũng áp dụng cho các vị Kế Vị Tông Đồ, các Giám Mục. Nhiệm vụ đầu tiên của các vị, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh, là cầu nguyện, sau đó là loan báo Lời.

Vai trò chuyển cầu của Chúa Giêsu

Đức Giáo Hoàng nói phần đầu tiên của chương 14 Tin Mừng Gioan mô tả vai trò chuyển cầu của Chúa Giêsu trước Chúa Cha thay cho chúng ta. Quá nhiều lần Chúa Giêsu nói về sự quan tâm của Chúa Cha dành cho chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. “Ngài nói về Chúa Cha là Đấng quan tâm đến chúng ta như Ngài quan tâm đến chim trời và cành huệ ngoài đồng”, Đức Giáo Hoàng nói.

Chúa Giêsu rất mạnh trong đoạn này. Điều đó như thể là Ngài đang ở ra các cánh cửa của sự toàn năng của lời cầu nguyện. ‘Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con’ (Ga 13:14)”.

Sau đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại rằng việc cầu nguyện đòi hỏi sự can đảm và cùng một sự mạnh mẽ cần thiết trong việc loan báo Tin Mừng. Ông Abraham và Moses mang lại cho chúng ta những tấm gương. Cả hai ông “đã thương lượng” với Chúa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: Ông Abraham, khi Chúa nói với ông về điều sắp xảy ra cho thành Sodom và Gomorah (x. St 18:16-33), và ông Moses, khi Thiên Chúa muốn huỷ diệt dân Ngài và nâng ông Moses thành nhà lãnh đạo của một dân khác (x. Xh 32:7-14).

Các Phó Tế và Giám Mục

Sau đó Đức Giáo Hoàng hướng đến Bài Đọc I đoạn Thánh Phêrô được gợi hứng để tạo nên sự phục vụ mới trong Giáo Hội sau khi những người cải đạo nói tiếng Hy Lạp than phiền rằng các bà goá của họ bị phớt lờ. “Các tông đồ không có thời gian cho những điều này và Phêrô, được Chúa Thánh Thần soi sáng, ‘sáng tạo’ (chúng ta có thể nói theo cách này) các phó tế”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Việc này giải quyết tình hình, Đức Giáo Hoàng nói tiếp. Người đang cần giúp đỡ có thể được quan tâm tốt và các Tông Đồ, như Thánh Phêrô nói, có thể tận hiến các vị “cho việc cầu nguyện và cho việc loan báo Lời”.

Nhiệm vụ chính của các Giám Mục

Sau đó Đức Giáo Hoàng tiếp tục triển khai tư tưởng là nhiệm vụ chính của một vị giám mục là cầu nguyện. Vị giám mục, Đức Giáo Hoàng nói, “là vị đầu tiên đến với Chúa Cha, với niềm tin, sự can đảm, điều mà Chúa Giêsu đến để chiến đấu nhân danh dân của Ngài”.

“Có gì đó không đúng”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói tiếp, “nếu những điều khác chiếm lấy không gian của việc cầu nguyện”. Ngài nhắc nhớ chúng ta rằng chính “Thiên Chúa là Đấng làm mọi sự, chúng ta làm rất ít. Thiên Chúa thực hiện các việc trong Giáo Hội của Ngài”. Do đó, chính “việc cầu nguyện làm cho Giáo Hội tiến triển”. Thực tại này là thế vì Chúa Giêsu đứng trước Chúa Cha và đã hứa là “bất cứ ai xin nhân danh Thầy, thì Thầy sẽ thực hiện để Chúa Cha được tôn vinh”.

Đức Giáo Hoàng kết thúc bài giảng của Ngài khi nói rằng “Giáo Hội tiến triển trong việc cầu nguyện can đảm này vì Giáo Hội biết không có sự đi về cùng Cha này, thì Giáo Hội không thể tồn tại”.

Joseph C. Pham (Vatican News)Đ