Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp gỡ các Tuyên Uý Quân Đội (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng: Đừng coi người khác như kẻ thù, mà là một phẩm giá

Vatican (MAS) -  Khi chào các tham dự viên của khoá đào luyện tuần này – có chủ đề “Sự Mất Quyền Tự Do Cá Nhân trong Bối Cảnh Mâu Thuẫn Vũ Trang: Sứ Mạng của Người Tuyên Uý Quân Đội” – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu bằng việc nhắc lại sự cần thiết phải “bác bỏ cơn cám dỗ coi người khác thuần tuý là kẻ thù cần phải huỷ diệt, chứ không phải như con người được phú ban phẩm giá bản năn, được tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa”.

Sự vi phạm các quyền

Ngài nói thêm rằng “thường thì, người ta bị giam giữ trong bối cảnh mâu thuẫn vũ trang là những nạn nhân của những vi phạm quyền căn bản của họ”.

Biết bao nhiêu công dân, Đức Giáo Hoàng nói, “đã bị bắt cóc, bị buộc phải biến mất và bị giết. Trong số này, chúng ta có thể kể ra nhiều người tu sĩ nam nữ là những người chẳng còn hay biết gì về họ nữa….”

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra rằng “việc tôn trọng phẩm giá và sự chính trực thể lý của con người, thực ra, không thể lệ thuộc vào những việc họ đã thực hiện, nhưng là một nghĩa vụ luân lý mà mọi người và mọi giới thẩm quyền được mời gọi”.

Trong bài diễn văn, Đức Giáo Hoàng khích lệ những người lãnh đạo và tuyên uý quân đội đang hiện diện, hãy nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng các qui định của luật nhân quyền quốc tế được đón nhận trong trái tim của những người được uỷ thác cho sự chăm sóc mục vụ của các vị.

Sự dấn thân giáo dục

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh cách đặc biệt sự cần thiết của “một sự nỗ lực giáo dục bên cạnh giáo dục gia đình và các cộng đoàn Kitô Hữu”. Ngài nói xa hơn về việc này “có liên hệ thế nào đến việc thiết lập các giá trị bằng hữu, sự hiểu biết, sự khoan dung, sự tốt lành, và tôn trọng đối với hết mọi người”. Ngài cũng nói, điều đó có nghĩa là “đào luyện người trẻ biết nhạy bén với các nền văn hoá của người khác và sự phong phú của các bạn và dấn thân cho quyền công dân toàn cầu, để cổ võ sự phát triển của một đại gia đình nhân loại”.

Hiệp Định Geneva

Kết thúc bài diễn văn của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh đến dịp kỷ niệm 70 năm Hiệp Định Geneva Để Bảo Vệ Người Công Dân trong Thời Chiến. Đức Giáo Hoàng nói rằng vào dịp kỷ niệm 70 năm này, Ngài muốn “tái khẳng định tầm quan trọng của Toà Thánh góp phần cho luật nhân quyền quốc tế và diễn tả niềm hy vọng là các qui định của luật này sẽ được tôn trọng trong mọi hoàn cảnh”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói thêm rằng, “điều sau sẽ được làm rõ hơn và gia cố hơn nơi phù hợp, đặc biệt có liên quan đến những mâu thuẫn vũ trang, và đặc biệt có liên quan đến việc bảo vệ người bị tước quyền tự do vì những mâu thuẫn này”.

Âu Dương Duy (Vatican News)