Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng: Hãy cầu nguyện cùng nhau cho việc chữa lành dịch bệnh

Vatican (MAS) – Bắt đầu Thánh Lẽ tại Santa Marta vào ngày 14/5, Đức Giáo Hoàng Phanxicô khích lệ mọi người thuộc mọi niềm tin hãy cầu nguyện, ăn chay, và thực thi các công việc bác ái để chấm dứt nạn dịch coronavirus.

Hôm nay, Cao Uỷ Tình Huynh Đệ Con Người đã kêu gọi một ngày cầu nguyện và ăn chay để xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót chấm dứt thời khắc bi đát của bệnh dịch này. Tất cả chúng ta đều là anh chị em. Thánh Phanxicô Assisi từng nói: “Tất cả anh chị em”. Và vì thế, mọi người nam nữ thuộc mọi niềm tin tôn giáo đang tự hiệp nhất lại hôm nay trong cầu nguyện và sám hối để xin ân sủng chữa lành khỏi bệnh dịch này.

Sự sợ hãi trong khi đối diện với dịch bệnh

Trong bài giảng của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô suy tư về gương của tiên tri Jonah.

Thành Niniveh đã bị khổ bởi một kiểu dịch bệnh – có lẽ là bởi một thứ dịch bệnh luân lý – và đang sắp bị phá huỷ. Thiên Chúa kêu gọi ông Jonah loan báo thông điệp cầu nguyện, ăn chay, sám hối.

Ngài nói trước hết ông Jonah đã bị choáng bởi sự sợ hãi và vì thể chạy trốn khỏi sứ mạng của ông. Thiên Chúa đã gọi ông lại, và vị ngôn sứ đã đi đến Niniveh để rao giảng.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói mọi người thuộc mọi niềm tin và truyền thống được mời gọi để cùng nhau ăn chay để thoát khỏi dịch bệnh, như dân Thành Niniveh đã thực hiện khi đáp trả lời giao giảng của ông Jonah.

Vượt thắng sự an toàn ích kỷ

Không một ai trong chúng ta mong đợi nạn dịch coronavirus, Đức Giáo Hoàng nói. Giờ thì nó đang ở trên vai chúng ta, và “nhiều người đã chết, nhiều trong số họ cô độc”.

Đức Giáo Hoàng cảnh báo những người chưa bị dịch bệnh chạm đến đừng vội mừng.

Thường sẽ xuất hiện tư tưởng này: ‘À, ít nhất thì tôi không bị nhiễm. Cám ơn Chúa tôi an toàn’. Nhưng hãy nghĩ về người khác. Hãy nghĩ về tấn thảm kịch và những hậu quả của nó trên kinh tế và giáo dục. Hãy nghĩ về điều sẽ xảy ra sau đó.

Ngài nói chúng ta hiệp nhất trong cầu nguyện để vượt thắng thái độ ích kỷ này.

Nhân loại hiệp nhất trước Chúa Cha

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói việc cầu nguyện cùng nhau không hề là “một thứ chủ nghĩa tương đối tôn giáo”.

Làm thế nào mà chúng ta lại không thể cầu nguyện với Cha của hết mọi người? Mọi người cầu nguyện vì họ biết, như họ có thể, theo điều mà họ nhận lãnh từ nền văn hoá của họ. Chúng ta không cầu nguyện để chống lại nhau….Chúng ta hiệp nhất trong tình con người như là anh chị em.

Ngài mời gọi mọi người hãy xin Thiên Chúa sự tha thứ về những tội lỗi của chúng ta, để “Thiên Chúa có thể chấm dứt nạn dịch này”.

Nhiều nạn dịch

Đức Giáo Hoàng tiếp tục nhắc lại nhiều nạn dịch khác đang ảnh hưởng lên nhân loại.

Khi trích dẫn những con số thống kê chính thức, Ngài nhấn mạnh là hơn 3.7 triệu người đã chết vì đói trong vòng 4 tháng đầu tiên của năm nay.

Ngày cầu nguyện cho nạn dịch này phải mời gọi chúng ta suy nghĩ về nhiều nạn dịch khác. Nạn dịch chiến tranh và đói.

Lòng thương xót của Thiên Chúa

Trở lại với Sách Jonah, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói dân thành Niniveh đã lắng nghe vị ngôn sứ và từ bỏ đường lối xấu xa của họ. Thiên Chúa đã thấy sự hoán cải của họ và dừng lại nạn dịch.

Xin Thiên Chúa chấm dứt dịch bệnh này – cơn dịch bệnh này – và xin Thiên Chúa chúng ta. Và xin Ngài chấm dứt các dịch bệnh khác của đói, chiến tranh và các trẻ em không được đến trường. Điều này chúng ta xin trong tư cách là anh chị em với nhau. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, và xin Thiên Chúa chúng con!

Joseph C. Pham (Vatican News)