Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đọc bài huấn từ khai mạc Thuợng Hội Đồng Amazon, 07/10/2019 (Daniel Ibáñez/CNA)

Đức Giáo Hoàng khai mạc Thượng Hội Đồng: kêu gọi sự hiểu biết và phục vụ

Vatican (MAS) – Thượng Hội Đồng Amazon đã khai mạc bằng một cuộc rước từ Đền Thánh Phêrô, đi ra quảng trường, qua Cổng Chuông, và vào Hội Trường Thượng Hội Đồng. Ở đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khai mạc các tiến trình với một bài diễn từ bằng tiếng Tây Ban Nha mà trong đó Ngài nói về Thượng Hội Đồng có bốn chiều kích: mục vụ, văn hoá, xã hội và sinh thái.

Chiều kích mục vụ của Thượng Hội Đồng

Chiều kích mục vụ, Ngài nói, là chiều kích thiết yếu, “một chiều kích đón nhận mọi sự”. Chúng ta cần phải tiếp cận Thượng Hội Đồng này “với một trái tim Kitô Giáo và nhìn thực tại của Amazon bằng đôi mắt của các tông đồ”. Chỉ khi đó, Đức Giáo Hoàng nói, thì chúng ta mới có thể hiểu và giải thích được nó.

Chiều kích mục vụ giúp chúng ta xem xét người dân của vùng Amazon “khi tôn trọng lịch sử của họ, các nền văn hoá, và lối sống của họ”. Vì tất cả mọi dân tộc, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, “có sự khôn ngoan, sự nhận thức, cách cảm nhận và cách nhìn thực tại của họ”.

Sự thuộc địa hoá mang tính ý thức hệ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảnh báo về sự thuộc địa hoá mang tính ý thức hệ vốn giảm thiểu hay phá huỷ các đặc thù của một dân tộc. “Những thứ ý thức hệ sẽ dẫn đến việc thái quá trong sự nỗ lực của chúng ta đề hiểu một cách trí tuệ, mà không chấp nhận”, Ngài nói thêm. Chúng ta giảm thực tại xuống thành những kiểu hay “chủ nghĩa”. Những thứ này trở thành những khẩu hiệu vốn tạo nên thành kiến cách mà chúng ta tiếp cận một dân tộc.

Đức Giáo Hoàng đưa ra trường hợp “văn minh hoá và chủ nghĩa bạo tàn” vốn chỉ phục vụ, Ngài nói, “cho việc chia rẽ và làm cho hư vô” bằng việc lượng giá người dân và đặt một khoảng cách giữa chúng ta.

Lông vũ với nón góc hồng y

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói Ngài “buồn khi nghe những lời nhận định mang tính móc xéo” được thực hiện về người dân tộc là những người mang những của lễ đến Thánh Lễ Khai Mạc Thượng Hội Đồng tại Đền Thờ Thánh Phêrô vào Chúa Nhật. Những nhận định là về các loại lông mà người ta mang trên đầu mình.

“Hãy nói cho tôi biết”, Đức Giáo Hoàng thách đố, “đâu là sự khác biệt giữa việc đội lông vũ trên đầu với chiếc nón góc” mà các vị quan chức tại các Bộ của Vatican đội?

Thực dụng và mô thức  

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng cảnh báo về việc “thuần tuý đưa ra những biện pháp mang tính thực dụng” khi chúng ta cần nghĩ “theo một cách có chương trình”, một cách tiếp cận “vốn xuất phát từ thực tại của các dân”.

“Chúng ta không đến đây để sáng tạo ra các chương trình về sự phát triển xã hội”, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, nhằm việc bảo tồn các nền văn hoá tại một viện bảo tàng. Chúng ta đến đây, Đức Giáo Hoàng nói, “để chiêm niệm, để hiểu, và phục vụ người dân”.

Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của Thượng Hội Đồng

Chúng ta thực hiện điều này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói tiếp, tại Thượng Hội Đồng. “Một Thượng Hội Đồng không phải là một nghị viện”, Ngài giải thích, “không phải là chỗ để thể hiện ai có nhiều quyền lực hơn” hay “ai có nhiều số phiếu hơn”. Một Thượng Hội Đồng là “bước đi cùng nhau dưới sự gợi hứng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần”. Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của Thượng Hội Đồng, Đức Giáo Hoàng nói. Ngài cần “tự thể hiện chính Ngài ở giữa chúng ta, với chúng ta, qua chúng ta, và ngoài chúng ta”.

Sự khiêm nhường và một cảm thức hài hước

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi những người tham dự “hãy suy tư, đối thoại, lắng nghe bằng sự khiêm nhường…và nói với lòng can đảm, với sự dạn dĩ”. Để tham dự vào Thượng Hội Đồng là “đi vào một tiến trình”, Ngài nói, chứ không phải là “chiếm lấy không gian trong phòng”.

Chúng ta cần phải tôn trọng, Ngài nói thêm, để cẩn trọng trong cách chúng ta giao tiếp, không làm hư hỏng tiến trình Thượng Hội Đồng bằng việc tạo ra những thông điệp mâu thuẫn: “một Thượng Hội Đồng từ bên trong vào một Thượng Hội Đồng từ bên ngoài”.

“Và xin vui lòng”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc, “đừng đánh mất óc hài hước”.

Đan Sĩ (Vatican News)