Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp gỡ Cao Uỷ Tình Huynh Đệ Con Người (Hình tư liệu ANSA)

Đức Giáo Hoàng mời gọi mọi người tham gia ngày cầu nguyện 14/5 để xin ơn chấm dứt bệnh dịch

Vatican (MAS) – Trong Buổi Triều Yết Chung, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi Ngày Cầu Nguyện vào ngày 14/5 được Cao Uỷ Tình Huynh Đệ Con Người thực hiện.

Cầu nguyện là một phương thế giao tiếp và lắng nghe Thiên Chúa. Trong tinh thần này, tôi đã đón nhận lời mời gọi của Cao Uỷ Tình Huynh Đệ Con Người để dành ngày 14/05, để cầu nguyện, ăn chay, và công việc bác ái. Tôi mời gọi và khích lệ mọi người cùng chung vào sự kiện này. Chớ gì chúng ta hiệp nhất như là anh chị em trong việc xin Thiên Chúa cứu nhân loại khỏi nạn dịch này, để soi sáng cho các nhà khoa học, và để chữa lành bệnh. Xin Thiên Chúa chúc lành cho từng người các bạn, và luôn bảo vệ các bạn khỏi mọi sự dữ.

Đức Giáo Hoàng đã thể hiện sự ủng hộ của Ngài cho sáng kiến này trong bài diễn từ Kinh Lạy Nữ Vương vào ngày 3/5. Vào dịp đó, Ngài nhắc lại rằng cầu nguyện có “giá trị hoàn vũ”.

Ngài cũng đăng trên Twitter lòng muốn của Ngài là mọi người thuộc mọi niềm tin hãy tham gia vào ngày 4 và 12/5.

Joseph C. Pham (Vatican News)