Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với các sinh viên Đại Học Giáo Hoàng Lateran, 31/10/2019 (ANSA)

Đức Giáo Hoàng nói với các Đại Học Công Giáo: Giáo dục sinh viên có trách nhiệm xã hội và quan hệ

Rôma (MAS) – “Những Trận Tuyến Mới đối với các Nhà Lãnh Đạo Đại Học: Tương Lai về Sức Khoẻ và Hệ Sinh Thái Đại Học”. Đây là chủ đề của một diễn đàn được tổ chức tại Rôma, được dành cho các chủ đề và thách đố hiện đang lèo lái sự biến đổi đại học.

Những thách đố đại học

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra một vài trong số những thách đố này trong bài huấn từ của Ngài. Những thách đố này bao gồm việc chuẩn bị cho những thế hệ mới trở thành những người hành nghề có phẩm chất, nhưng cũng là “những thành tố cổ võ thiện ích chung, các nhà lãnh đạo có trách nhiệm và sáng tạo trong đời sống xã hội và dân sự, với một tầm nhìn đúng về con người và thế giới”, Ngài nói.

Các đại học ngày nay “cần phải xem sự đóng góp nào mà họ có thể và phải thực hiện cho sức khoẻ toàn diện của con người và cho một nền sinh thái đón nhận”, Đức Giáo Hoàng nói.

Các đại học Công Giáo, cách cụ thể, cần phải trở thành những nơi “mà những giải pháp cho sự tiến bộ về dân sự và văn hoá đối với cá nhân con người và nhân loại, được đánh dấu bởi tình liên đới, đang được theo đuổi với sự nhẫn nại và chuyên nghiệp”, Ngài nói.

Khoa học công nghệ

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh cách mà sự phát triển “khoa học công nghệ”, hay cách mà con người tương tác với công nghệ, “đang ngày càng được định hình để ảnh hưởng trên sức khoẻ và tâm lý con người”.

Chúng ta cần nhớ rằng tất cả mọi việc giảng dạy “đều kéo theo việc tự hỏi bản thân chúng ta về câu hỏi tại sao”, Ngài nói.

“Nó đòi hỏi một sự suy tư về những nền tảng và mục dích của mọi kỷ luật”.

Làm trừu tượng sự hiểu biết từ chiều kích đạo đức của nó cũng có nghĩa là bỏ đi nhiệm vụ giảng dạy, Đức Giáo Hoàng nói.

Tri thức luận

Đối diện với những câu hỏi “vì sao” có liên quan “đến tính cách tri thức luận của việc giáo dục vốn có liên quan đến toàn thể chiều rộng của sự hiểu biết”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói tiếp. “Mối liên hệ giữa sự hiểu biết và mục đích có liên quan đến chủ đề về ý định và vai trò của chủ thể trong mọi tiến trình nhận thức”. Những kinh nghiệm hoàn toàn mang tính nội tại con người không tồn tại, Ngài nói.

Dưới ánh sáng này, các đại học có “một năng lực tri thức và luân lý mà trách nhiệm của họ vượt ra khỏi con người để được giáo dục và mở ra đến những nhu cầu của toàn thể nhân loại”, Đức Giáo Hoàng nói thêm.

Các hệ sinh thái đại học

Một lệnh truyền mang tính đạo dức của Liên Đoàn Đại Học Công Giáo Quốc Tế, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, là đạt được “một cộng đồng mang tính học thuật quốc tế hiệp nhất hơn nữa”, để triển khai “một tinh thần hoàn vũ nhằm làm gia tăng phẩm chất của đời sống văn hoá của con người và các dân tộc”.

Các hệ sinh thái đại học phát triển, Đức Giáo Hoàng nói, “khi mọi đại học thành viên, qua việc tập trung vào toàn bộ con người, sẽ nuôi dưỡng sự nhận biết cụ thể về bối cảnh mà trong đó con người sống và phát triển, và về tất cả mọi điều góp phần cho sự tiến bộ của con người”.

Tư tưởng và tâm hồn

Việc đào luyện các nhà lãnh đạo đạt được mục tiêu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, khi việc đào luyện này đi vào trong những năm học thuật với việc phát triển “cả tư tưởng và tâm hồn, lương tâm, cùng với những khả năng thực tế của sinh viên”. Các hoa trái của việc nghiên cứu phải luôn có “mục đích mang tính quan hệ và xã hội”, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.

Thánh John Henry Newman

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc với một trích dẫn từ Đức Hồng Y John Henry Newman, vị bảo trợ Liên Đoàn Đại Học Công Giáo.

Đức Hồng Y Newman viết, “Giáo Hội không sợ tri thức, mà Giáo Hội thanh luyện hết; Giáo Hội không áp chế một yếu tố tự nhiên nào, nhưng nuôi dưỡng toàn thể”.

Đan Sĩ (Vatican News)