Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Ba điều kiện đối với một lời cầu nguyện tốt

Người cha này xin sự chữa lành cho con trai ông (x. Ga 4:43-54). Chúa có quở trách ông ấy một chút, nhưng cũng nói với ông: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” (x. c. 48). Thay vì im và tĩnh lặng, viên sĩ quan tiếp tục và nói với Chúa: “Thưa Ngài, xin hãy đến vì con của tôi sẽ chết mất” (c. 49). Và Chúa Giêsu trả lời ông ta: “Hãy về đi, con ông sẽ sống” (c. 50).

Đó là ba điều vốn cần thiết để tạo nên một lời cầu nguyện tốt. Trước hết là niềm tin: “nếu bạn không có niềm tin”… Và quá nhiều lần cầu nguyện chỉ là những lời từ môi miệng, nhưng nó lại không xuất phát từ niềm tin trong tâm hồn; hoặc đó là một niềm tin yếu kém… Chúng ta hãy nghĩ về một người cha khác, người cha của người con bị quỷ ám, khi Chúa Giêsu trả lời: “Mọi sự đều có thể đối với người có niềm tin”; người cha nói rõ: “Tôi tin; xin tăng niềm tin cho tôi” (x. Mc 9:23-24). Niềm tin trong cầu nguyện, cầu nguyện bằng niềm tin, có thể là khi chúng ta cầu nguyện ở bên ngoài nơi thờ phượng, có thể là khi chúng ta đến đây, và Chúa ở đó: tôi có niềm tin không, hay đó chỉ là thói quen? Chúng ta hãy chú ý trong cầu nguyện: chúng ta đừng rơi vào thói quen, không có sự nhận biết rằng Chúa đang ở đây, rằng tôi đang trò chuyện với Chúa và Ngài có thể giải quyết các vấn đề. Điều kiện đầu tiên đối với một lời cầu nguyện thật là niềm tin.

Điều kiện thứ hai mà chính Chúa Giêsu dạy chúng ta, là sự nhẫn nại. Một số người xin rồi ân sủng không đến. Họ không có sự nhẫn nại này vì thẳm sâu họ không cần hoặc họ không có niềm tin. Và chính Chúa Giêsu dạy chúng ta về dụ ngôn của người đến gặp người láng giềng của ông vào giữa đêm để xin bánh: sự nhẫn nại trong việc gõ cửa (x. Lc 11:5-8). Hoặc bà goá, với một ông thẩm phán bất công: và bà khăng khăng và khăng khăng và khăng khằng: đó là sự nhẫn nại (x. Lc 18:1-8). Niềm tin và sự nhẫn nại đi đôi với nhau vì nếu bạn có niềm tin thì bạn sẽ chắc ràng Chúa se ban cho bạn điều bạn xin. Nếu Chúa khiến bạn phải đợi, thì cứ gõ và gõ và gõ. Cuối cùng thì Chúa cũng sẽ ban ân sủng. Tuy nhiên, Chúa không thực hiện điều này để làm cho Ngài được mong muốn, hoặc vì Ngài nói “tốt hơn là ông nên đợi”, không. Ngài làm thế vì phần ích của chúng ta, để chúng ta biết cầu nguyện cách nghiêm túc. Cầu nguyện cách nghiêm túc, chứ không phải như con vẹt: nói bô lô bô la và chẳng có gì khác. Chính Chúa Giêsu quở trách điều này: “Đừng lải hải như dân ngoại mà tin vào sự hiệu năng của lời cầu nguyện bằng lời nói, với quá nhiều lời” (x. Mt 6:7-8). Không, đó là sự nhẫn nại cần thiết; đó là niềm tin.

Và điều thứ ba mà Thiên Chúa muốn trong việc cầu nguyện là sự can đảm. Có người sẽ nghĩ lòng can đảm có cần khi cầu nguyện không? Một số người có thể nghĩ. Để ở trước Chúa: đúng, cần lòng can đảm. Hầu như là vậy, hầu như thế, tôi không muốn nói một điều dị giáo, nhưng hầu như là chúng ta đang de doạ Chúa. Lòng can đảm của ông Moses trước Thiên Chúa khi Thiên Chúa muốn tiêu diệt người dân…Lòng can đảm của ông Abraham khi ông thương lượng về việc cứu Thành Sodoma. ‘Nếu có 30 người thì sao? Nếu có 20 người thì sao?’ Lòng can đảm. Nhân đức can đảm là rất cần thiết, không chỉ cho các việc tông đồ, mà còn cho cả việc cầu nguyện.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)