Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ ngày 14/03/2020 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài Giảng Lễ Trọng Kính Thánh Giuse 2020

Tin Mừng Mát-thêu (1:16.18-21-24) nói cho chúng ta biết rằng Thánh Giuse “công chính”, nghĩa là một con người của niềm tin, một người sống niềm tin. Một người có thể được kể vào danh mục tất cả những người của niềm tin mà ngày hôm nay chúng ta nhớ đến trong Giờ Kinh Sách (x. Thư Gửi Tín Hữu Do Thái, chương 11); những người đã sống niềm tin như là nền tảng cho điều mà họ hy vọng, như một sự đảm bảo cho điều không thấy, và bằng chứng của điều chưa biết.

Thánh Giuse là một con người của niềm tin: do đó, Ngài “công chính”. Không chỉ vì Ngài đã tin mà vì Ngài còn sống niềm tin này. Ngài đã được chọn để dạy dỗ một con người không chỉ là Người thật, mà còn là một Thiên Chúa: Chỉ Thiên Chúa lẽ ra mới giáo dục một con người như thế, chứ không có ai lại như thế. Chúa chọn một người công chính, một con người của niềm tin, một con người có khả năng là người, cũng như có khả năng trò chuyện với Thiên Chúa, khả năng đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đây là cuộc sống của Thánh Giuse: sống nghê nghiệp của Ngài, đời sống của Ngài như một người và đi vào mầu nhiệm; một người có khả năng nói bằng mầu nhiệm, có khả năng hoán cải bằng mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ngài không phải là người mộng mơ; Ngài đi vào mầu nhiệm, với cùng một bản chất mà Ngài thực thi nhiệm vụ của Ngài, với sự chuẩn xác của công việc Ngài làm: Ngài có khả năng điều chỉnh một góc gỗ khi giảm xuống từng milimet, bề mặt của gỗ. Cũng thế, Ngài chính xác, nhưng Ngài cũng có khả năng đi vào mầu nhiệm mà Ngài không thể kiểm soát.

Đây là sự thánh thiện của Thánh Giuse: sống cuộc sống của Ngài, công việc Ngài làm bằng sự công bằng, bằng sự chuyên nghiệp và, đồng thời, đi vào mầu nhiệm. Khi Tin Mừng nói về những giấc mơ của Thánh Giuse, thì Tin Mừng giúp chúng ta hiểu điều này: Ngài đi vào mầu nhiệm.

Vào Dịp Lễ Trọng Kính Thánh Giuse này, tôi nghĩ về Giáo Hội ngày nay – về người tín hữu, các Giám Mục, các linh mục, những người nam nữ thánh hiến của chúng ta, các Giáo Hoàng: các vị ấy có khả năng đi vào mầu nhiệm không? hay các vị có cần phải kiểm soát bản thân các vị qua các qui tắc và điều luật vốn bảo vệ cho họ khỏi điều họ không thể kiểm soát chằng? Khi Giáo Hội đánh mất khả năng đi vào mầu nhiệm, thì Giáo Hội đánh mất khả năng thờ phượng. Việc cầu nguyện thờ phượng chỉ xảy ra khi người ta đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy xin Chúa ân sủng này để  Giáo Hội sống trong sự cụ thể này của đời sống thường nhật và cũng trong sự “cụ thể ấy” của mầu nhiệm. Khi Giáo Hội không thể sống sự cụ thể này, thì Giáo Hội sẽ chỉ là Giáo Hội một nửa; Giáo Hội sẽ chỉ là một tổ chức nhiệt thành, vốn hoạt động với các qui tắc và lề luật nhưng không có cảm thức về sự thờ phượng. Đi vào mầu nhiệm không phải là mơ. Đi vào mầu nhiệm là cụ thể thế này: Đi vào mầu nhiệm là ngày hôm nay hãy làm điều sẽ làm ở tương lai, khi chúng ta đã đi vào sự hiện diện của Thiên Chúa: thờ phượng.

Xin Thiên Chúa ban cho Giáo Hội ân sủng này.

Lời nguyện Hiệp Thông Thiêng Liêng sau Thánh Lễ:

Dưới đây là những lời nguyện Hiệp Thông Thiêng Liêng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô:

Tôi mời gọi tất cả mọi người đang ở xa và đang theo dõi Thánh Lễ qua vô tuyến, hãy thực hiện sự Hiệp Thông Thiêng Liêng.

Con phủ phục bản thân con dưới chân Ngài, lạy Chúa Giêsu của con, và con xin dâng lên Chúa sự sám hối của tâm hồn dày vò của con, một tâm hồn đặt mình trong sự hư không trong Sự Hiện Diện Thánh của Chúa. Con thờ lạy Chúa trong Bí Tích Tình Yêu Chúa. Trong khi đợi chờ niềm hạnh phúc của Sự Hiệp Thông Bí Tích, thì con muốn thủ đắc Chúa trong tinh thần. Xin hãy đến với con, lạy Chúa Giêsu của con, để con được đến với Chúa. Xin Tình Yêu của Chúa thắp sáng toàn bộ hữu thể con, trong đời sống và trong lúc lâm tử. Con tin tưởng vào Chúa, con cậy trông nơi Chúa, con yêu mến Chúa. Amen.

Joseph C Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)