Skip to main content
Giáo Sư Eric Steven Lander (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm nhà khoa học Eric Lander vào Viện Giáo Hoàng về Khoa Học

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Giáo Sư Eric Steven Lander, Chủ Tịch và Giám Đốc Sáng Lập của Viện Mở Rộng thuộc Viện Công Nghệ Massachusetts và Harvard (Cambridge, Hoa Kỳ), là Thành Viên của Viện Giáo Hoàng về Khoa Học.

Lý lịch trích ngang của Giáo Sư Eric Steven Lander

Giáo Sư Eric Steven Lander sinh tại New York (Hoa Kỳ) vào ngày 3/2/1957. Ông tốt nghiệp Đại Học Princeton vào năm 1978 và nhận bằng Tiến Sĩ tại Đại Học Oxford là Học Giả Rhodes vào năm 1981.

Là một nhà nghiên cứu gien, nhà sinh học phân tử và là là toán học, ông đóng vai trò tiên phong trong việc định nghĩa, hiểu và áp dụng y sinh về gien người.

Ông là Chủ Tịch và Giám Đốc Sáng Lập của Viện Mở Rộng thuộc Viện Công Nghệ Massachusetts và Harvard (Cambridge, Hoa Kỳ). Ngoài ra, ông đang giảng dạy Sinh Học tại Viện Công Nghệ Massachusetts và Harvard (MIT) và Sinh Học Hệ Thống tại Trường Y Harvard.

Ông nhận nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế.

Đan Sĩ (Vatican News)