Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Cầu cho các gia đình đối diện với những khó khăn kinh tế

Vatican (MAS) – “Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang bắt đầu kinh nghiệm được các vấn đề kinh tế vì nạn dịch, vì họ không thể làm việc”. Đây là ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng cho Thánh Lễ buổi sáng mà Ngài cử hành vào Thứ Hai tại Casa Santa Marta. “Tất cả điều này ảnh hưởng đến gia đình. Chúng ta cầu nguyện cho những người gặp vấn đề này”. Trong bài giảng, Ngài nói về niềm tin, sự nhẫn nại và lòng can đảm cần thiết để cầu nguyện tốt.

Trừ khi bạn thấy các dấu chỉ….

Đức Giáo Hoàng Phanxicô suy tư về Bài Tin Mừng chữa lành con của một viên sĩ quan tại Cana ở miền Ga-li-lê (Ga 4:43-54). Sau khi xin Chúa Giêsu chữa lành cho con trai ông, “Chúa quở trách ông một chút – mọi người – nhưng cả ông nữa – Thay vì thinh lặng, viên sĩ quan tiếp tục, khi nói, ‘Lạy Thầy, xin hãy đến vì con của tôi đang chờ chết’”. Sau đó ông nhận được sự đảm bảo từ Chúa là con ông sẽ sống, Đức Giáo Hoàng nói.

Niềm tin

Niềm tin là yêu cầu đầu tiên cho “lời cầu nguyện thật”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Nhiều lần cầu nguyện không chỉ là những lời từ môi miệng…nhưng nó lại không xuất phát từ niềm tin trong tâm hồn, hoặc đó là một niềm tin yếu kém.

Sau đó Đức Giáo Hoàng đưa ra một ví dụ khác về một người cha có con bị quỷ ám là người đã xin Chúa tăng niềm tin cho ông, sau khi Chúa Giêsu nói với ông mọi sự có thể đối với những người có niềm tin (Mc 9:23)

Niềm tin và cầu nguyện, cầu nguyện bằng niềm tin…Tôi cầu nguyện bằng niềm tin hoặc theo thói quen. Chúng ta hãy chú ý để không rơi vào thói quen, không có sự nhận biết rằng Chúa đang ở đây, rằng tôi đang trò chuyện với Chúa và Ngài có thể giải quyết các vấn đề.

Nhẫn nại

Yêu cầu thứ hai, Đức Giáo Hoàng nói, là sự nhẫn nại. Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta điều này, Ngài nói.

Một số người xin rồi ân sủng không đến. Họ không có sự nhẫn nại này vì thẳm sâu họ không cần hoặc họ không có niềm tin.

Rồi Ngài trích những dụ ngôn mà trong đó Chúa Giêsu dạy chúng ta về sự nhẫn nại: người đánh thức láng giềng của mình giữa đêm hỏi xin bánh, và bà goá trước vị thẩm phán bất công.

Niềm tin và sự nhẫn nại đi đôi với nhau vì nếu bạn có niềm tin thì bạn sẽ chắc ràng Chúa se ban cho bạn điều bạn xin. Nếu Chúa khiến bạn phải đợi, thì cứ gõ và gõ và gõ. Cuối cùng thì Chúa cũng sẽ ban ân sủng.

Nếu Chúa khiến chúng ta phải đợi chờ, Đức Giáo Hoàng nói, thì Ngài làm vậy “vì thiện ích của chúng ta”. “Ngài nhận lời cầu nguyện cách nghiêm túc”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Lòng can đảm

Thiên Chúa muốn chúng ta cầu nguyện cách can đảm. Đây là điều kiện thứ ba, Đức Giáo Hoàng nói.

Lòng can đảm có cần khi cầu nguyện không? Một số người có thể nghĩ. Để ở trước Chúa: đúng, cần lòng can đảm. Hầu như là vậy, hầu như thế, tôi không muốn nói một điều dị giáo, nhưng hầu như là chúng ta đang de doạ Chúa. Lòng can đảm của ông Moses trước Thiên Chúa khi Thiên Chúa muốn tiêu diệt người dân…Lòng can đảm của ông Abraham khi ông thương lượng về việc cứu Thành Sodoma. ‘Nếu có 30 người thì sao? Nếu có 20 người thì sao?’ Lòng can đảm. Nhân đức can đảm là rất cần thiết, không chỉ cho các việc tông đồ, mà còn cho cả việc cầu nguyện.

Niềm tin, sự nhẫn nại, và lòng can đảm

Sau đó Đức Giáo Hoàng kết thúc bài giảng của Ngài khi suy tư về điều mà tất cả chúng ta đều kinh qua trong những ngày này.

Niềm tin, sự nhẫn nại và lòng can đảm. Trong những ngày này, thật cần thiết để cầu nguyện hơn nữa. Hãy hình dung nếu chúng ta cầu nguyện thế này. Với niềm tin – để Chúa có thể can thiệp; bằng sự nhẫn nại và lòng can đảm. Chúa không bao giờ lừa dối. Ngài muốn chúng ta đợi chờ. Ngài có thời gian của Ngài. Nhưng Ngài không bao giờ lừa dối. Niềm tin, sự nhẫn nại và lòng can đảm.

Joseph C. Pham (Vatican News)