Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Lễ Hiện Xuống tại Đền Thờ Thánh Phêrô, 31/05/2020 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Chúa Thánh Thần làm hiệp nhất các Kitô Hữu trong tư cách là con cái Thiên Chúa

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Lễ Trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại Đền Thờ Thánh Phêrô với số người tham dự hạn chế vì các cơ chế y tế do nạn dịch Covid-19 vẫn đang áp dụng tại Ý và Vatican.

Trong Thánh Lễ ngày 31/5, Đức Giáo Hoàng xin Chúa Thánh Thần làm cho người Kitô Hữu trở thành những người xây dựng sự hiệp nhất. “Xin ban cho chúng con lòng can đảm để đi ra khỏi bản thân chúng con, để yêu thương và giúp nhau, để trở thành một gia đình”, Ngài cầu nguyện.

Lễ Hiện Xuống, tưởng niệm biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên Mẹ Maria Đồng Trinh và các Tông Đồ tại Jerusalem, như được thuật lại trong Sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 2:1-22), được coi là ngày khai sinh Giáo Hội.

Sự hiệp nhất trong sự đa dạng

Đức Giáo Hoàng Phanxicô thực hiện bài giảng khi chỉ ra rằng ngoài sự hiệp nhất về nền tảng và các sắc tộc nơi những người theo Đức Kitô vào thời Giáo Hội sơ khai, thì Chúa Thánh Thần còn mang lại sự hiệp nhất bằng việc giúp họ nhận ra rằng họ chính thức là con cái của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô trong Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Cô-rin-tô làm chứng cho sự thật này khi Ngài nói, “Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một Thần Khí”.

Trở về thời chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng chúng ta cũng có quá nhiều những khác biệt, như những quan điểm, những chọn lựa, những sự nhạy bén. Nhưng cơn cám dỗ để bảo vể những ý tưởng của chúng ta là tốt cho mọi người, Đức Giáo Hoàng cảnh báo, là “một niềm tin tạo nên theo hình ảnh của chúng ta”, “chứ không phải điều mà Thần Khí muốn”.

Sự hiệp nhất như là các con cái yêu dấu của Thiên Chúa

Hơn cả niềm tin và luân lý của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Thần Khí sẽ làm cho chúng ta hiệp nhất trong tư cách là “các con cái yêu dấu của Thiên Chúa”, và “rằng chúng ta có một Chúa -Chúa Giêsu – và một Chúa Cha, và rằng vì lý do này mà chúng ta là anh chị em của nhau!”

Thần Khí yêu thương chúng ta và biết vị thế của mỗi người trong kế hoạch lớn lao về mọi sự, Đức Giáo Hoàng nói. “Chúng ta không phải là một miếng vụn của pháo bông được gió thổi bay, thay vào đó chúng ta là những mảnh ghép không thể thay thế trong bức tranh ghép Mosaic của Ngài”.

Quà tặng bản thân và việc loan báo

Nhìn sát hơn vào ngày Hiện Xuống, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng nhiệm vụ đầu tiên của Giáo Hội là loan báo. Thần Khí không muốn các Tông Đồ bị nhốt trong phòng tiệc ly nơi mà thật dễ dàng để “làm tổ”. Thay vào đó, Ngài “mở các cánh cửa ra và thúc đẩy chúng ta để thực thi điều gì đã được nói và thực thi, vượt ra khỏi những ranh giới của sự ngại ngùng và niềm tin mỏi mệt”.

Sau Lễ Hiện Xuống, một điều khiến các Tông Đồ luôn tiến bước, Đức Giáo Hoàng nói, “là lòng mong muốn trao ban điều mà các Ngài nhận lãnh”. Trong Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng nói, Thần Khí sẽ đảm bảo sự hiệp nhất cho những người loan báo thông điệp.

“Bí quyết của sự hiệp nhất” của Chúa Thánh Thần, Đức Giáo Hoàng chỉ ra, là một quà tặng, như chính Ngài là một quà tặng. Do đó, thật quan trọng để tin rằng “Thiên Chúa là một quà tặng”, rằng Ngài hành động không phải bằng việc lấy đi, mà là trao ban.

Nếu chúng ta nhận ra rằng điều mà chúng ta đang là là do bởi quà tặng nhưng không và không thể tự có được của Ngài, thì “chúng ta cũng sẽ muốn sống như một quà tặng”. “Bằng việc yêu thương cách khiêm nhường, phục vụ cách nhưng không và vui tươi, thì chúng ta sẽ mang lại cho thế giới hình ảnh đích thực của Thiên Chúa”.

Ba kẻ thù của việc trao ban bản thân

Tuy nhiên, trong quà tặng bản thân này, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh có ba kẻ thù: chủ nghĩa tự yêu mình, chủ nghĩa nạn nhân và chủ nghĩa bi quan yếm thế.

Chủ nghĩa tự yêu mình, Đức Giáo Hoàng nói, sẽ làm cho chúng ta chỉ bận tâm đến cách mà chúng ta hưởng lợi từ đó. Trong thời gian nạn dịch này, Đức Giáo Hoàng than phiền về khuynh hướng chỉ nghĩ về các nhu cầu của bản thân chúng ta, thờ ơ với các nhu cầu của người khác.

Chủ nghĩa nạn nhân, Đức Giáo Hoàng nói, thì nguy hiểm không kém. Các nạn nhân than phiền mỗi ngày về người thân cận của họ - rằng không ai hiểu họ, không ai kinh nghiệm điều họ đang kinh nghiệm và mọi người đang chống lại họ. Trong cuộc khủng hoảng hiện tại, Ngài nhấn mạnh, chúng ta đang kinh nghiệm chủ nghĩa nạn nhân tồi tệ biết bao.

Chủ nghĩa bi quan là một sự phàn nàn không nguôi là “chẳng có gì sẽ tốt đẹp trong cái xã hội, chính trị, Giáo Hội này…” Một người bi quan nổi giận với thế giới, nhưng ngồi đó và không làm gì cả. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, Đức Giáo Hoàng nói thật nguy hại để “nhìn mọi sự trong thế giới dưới ánh sáng tồi tệ nhất và liên tục nói sẽ chẳng có gì trở lại như xưa”.

Cơn đói niềm hy vọng

“Khi một người nghĩ theo cách này”, Đức Giáo Hoàng nhìn nhận, “thì một điều chắc chắn không trở lại là niềm hy vọng”. “Chúng ta đang kinh qua một nạn đói của niềm hy vọng”, Đức Giáo Hoàng nói, “và chúng ta cần phải trân quý quà tặng sự sống mà mỗi người chúng ta đang là”. “Chúng ta cần Thần Khí, quà tặng của Thiên Chúa là Đấng chữa lành chúng ta khỏi chủ nghĩa tự yêu mình, chủ nghĩa nạn nhân và chủ nghĩa bi quan”.

Joseph C. Pham (Vatican News)