Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp gỡ Cha James Martin tại Vatican (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp gỡ Cha James Martin tại Vatican

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào Thứ Hai đã gặp gỡ Cha James Martin, S.J., trong một cuộc tiếp kiến riêng tại phủ tông toà bên trong Vatican.

Cha Martin nói trên Twitter vào ngày 30/9 rằng cuộc gặp gỡ giữa Ngài vời Đức Giáo Hoàng Phanxicô kéo dài 30 phút, và rằng cha chia sẻ với Đức Giáo Hoàng “những niềm vui và niềm hy vọng, và những u sầu và lo lắng của người Công Giáo LGBT và người LGBT trên khắp thế giới”.

Cha Martin nói thêm rằng Ngài “quá biết ơn khi được gặp gỡ một vị mục tử tuyệt vời này”. Cuộc tiếp kiến là riêng tư trừ sự hiện diện của người thông dịch của Đức Giáo Hoàng.

Trong một đoạn Twitter khác, Cha Martin nói cuộc gặp gỡ cũng là một trong những điểm nhấn cho đời Ngài. “Tôi cảm thấy được khích lệ, ủi an và gợi hứng bởi Đức Thánh Cha hôm nay. Và thời gian của Ngài với tôi, giữa một ngày bận rộn và một cuộc sống bận rộn, dường như là một dấu chỉ củ sự quan tâm mục vụ sâu sắc của Ngài đối với người Công Giáo LGBT và người LGBT trên thế giới”.

Toà Thánh Vatican theo thông lệ không nhận định về các cuộc gặp gỡ với cá nhân các linh mục hay giám mục.

Cha Martin có mặt tại Rôma kể từ ngày 21/9. Ngài tham gia phiên họp toàn thể của Bộ Truyền Thông từ ngày 23-25/09. Ngài được bổ nhiệm là cố vấn cho bộ từ năm 2017.

Cha Martin cũng đã tham dự cuộc hội thảo Vatican về “Thiện Ích Chung trong Thời Đại Kĩ Thuật Số”.

Vị linh mục nói qua Twitter là Ngài sẽ ở Rôma đến ngày 6/10 cho các cuộc họp và tham dự vào công nghị vinh thăng 13 vị tân hồng y vào ngày 5/10.

Cha Martin là tác giả của tập sách: “Building a Bridge: How the Catholic Church and the LGBT Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion, and Sensitivity,” và thường xuyên nói về các vấn đề có liên quan đến đồng tính và Đạo Công Giáo.

Đan Sĩ (Theo CNA)