Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Hướng về sự sống, không phải đồng tiền sau nạn dịch

Bài Tin Mừng ngay hôm nay trình bày một chọn lựa thường nhật cho chúng ta, một chọn lựa con người vốn có từ ngày ấy: chọn lựa giữa niềm vui, niềm hy vọng của Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, và hoài niệm về nấm mồ.

Các phụ nữ tiến bước để mang lại sự loan báo (x. Mt 28:8): Thiên Chúa luôn bắt đầu với các phụ nữ, luôn luôn. Họ mở ra các con đường. Họ không hoài nghi: họ biết; họ đã thấy Ngài; họ đã chạm vào Ngài. Họ cũng thấy ngôi mộ trống. Đúng thật là các môn đệ không thể tin điều đó và đã nói: “Nhưng nhữn phụ nữ này, có lẽ, là có một chút tưởng tượng”….Tôi không biết; các ông có những hoài nghi của mình. Tuy nhiên, cuối cùng các ông đã chắc chắn, các ông theo đuổi con đường này cho đến nay: Chúa Giêsu đã sống lại; Ngài đang sống ở giữa chúng ta (x. Mt 28:9-10).

Và rồi, có một chọn lựa khác: thật tốt hơn để không sống, với ngôi mộ trống. Ngôi mộ trống này sẽ mang lại cho chúng ta nhiều vấn đề. Và quyết định theo sau là che đậy sự thật. Nó luôn cùng một cách thế: khi chúng ta không phục vụ Thiên Chúa, Đức Chúa, thì chúng ta thờ thần khác, đồng tiền. Chúng ta nhớ lại điều Chúa Giêsu đã nói: có hai vị chủ, Đức Chúa là Thiên Chúa, và thần tài. Chúng ta không thể làm tôi cả hai. Và để đi ra khỏi chứng cứ này, thực tại này, các thượng tế, các Luật Sĩ chọn cách khác, cách cho các lính canh tiền và họ trả: họ trả cho sự thinh lặng (x. Mt 28:12-13) – sự thinh lặng của những chứng nhân. Chúa Giêsu sau khi đã chết, một trong những người lính đã tuyên xưng: “Quả thật người này là Con Thiên Chúa!” (Mc 15:39).

Những người tội nghiệp này không hiểu, họ sợ vì sự sống của họ…và họ đi đến với những vị thượng tế, đến các Luật Sĩ. Và họ trả tiền: họ trả cho sự thinh lặng của những người lính này và điều này, anh chị em thân mến, không phải là một mưu đồ: đây là sự hư hỏng thuần tuý, sự hư hòng trong tình trạng thuần khiết. Nếu bạn không tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Chúa, thì hãy nghĩ vì sao: nơi có niêm phong nấm mồ; nơi có sự hư hỏng. Đúng thật là nhiều người không tuyên nhận Chúa Giêsu vì họ không biết Ngài, vì chúng ta đã không thường xuyên loan báo Ngài, và đây là lỗi của chúng ta. Tuy nhiên, khi cách thế này được nhận trong khi đối diện với chứng cứ, thì đó là cách của ma quỷ, cách của sự hư hỏng. Bạn trả tiền và im lặng. Ngày nay cũng vậy, khi đối diện với điều đang đến – chúng ta hy vọng sẽ sớm thôi – đến sự chấm dứt nạn dịch này, có cùng một chọn lựa: hoặc là đánh cược vì sự sống, vì sự phục sinh của các dân tộc, hoặc đó sẽ là thần tài: trở về với nấm mồ của đói, nô lệ, chiến tranh, các nhà máy vũ khí, các trẻ em không được đến trường…nấm mồ ở đó.

Xin Chúa luôn giúp chúng ta – dù đó là trong đời sống cá nhân hay trong đời sống xã hội – biết chọn việc loan báo: việc loan báo vốn là một chân trời, vốn luôn mở, luôn luôn; việc ấy dẫn chúng ta đến chỗ chọn thiện ích của người dân, và không bao giờ rơi vào nấm mồ của thần tài.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)