Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta

“Con trai của ta Absalom! Giá mà cha có thể chết thay con!” Đây là tiếng kêu khóc đớn đau của David, khi than khóc trước tin về cái chết của con trai ông. Sách Samuel Quyển Thứ II nói cho chúng ta về việc kết thúc một cuộc chiến lâu dài mà Absalom đã tạo ra chống lại chính cha ruột của mình, Vua David, để thay thế ông trên ngai. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mô tả cách mà David đã chảy ra khỏi Jerusalem, “chân trần, đầu trần, bị người ta phỉ báng, trong khi những người khác thì ném đá vào ông, vì tất cả mọi người đều về hùa với người con trai này là người đã lừa phỉnh dân, đã cám dỗ trái tim của người dân với những lời hứa”.

Nỗi buồn khổ của David cho chúng ta thấy trái tim của Thiên Chúa

Bài đọc của ngày Thứ Ba cho thấy David đợi chờ tin tức từ trận tuyến, và sau cùng nói về sự trở về của một người đưa tin, người đã thông báo cho ông biết là Absalom đã chết trong trận mạc. David đã bị sốc trước tin tức này, run rùng và than khóc, đã kêu lên, “Absalom, con trai ta! Absalom, con trai ta! Giá mà cha có thể chết thay con!” Những người ở cạnh ông đã kinh ngạc trước phản ứng này, Đức Giáo Hoàng nói:

“Nhưng tại sao Ngài lại khóc? [họ hỏi] Người này chống lại Ngài, hắn đã chối bỏ Ngài, hắn đã chối bỏ tình cha của Ngài, hắn đã thoá mạ Ngài, hắn đã bách hại Ngài. Nhưng hãy vui mừng, ăn mừng là Ngài đã chiến thắng”. Nhưng David chỉ nói, “Con trai ta, con trai ta”, và than khóc. Việc than khóc này của David là một sự thật lịch sử, nhưng cũng là một sự tiên báo. Việc này giúp chúng ta thấy được trái tim của Thiên Chúa, Thiên Chúa làm gì khi chúng ta ngoảnh mặt khỏi Ngài, Thiên Chúa sẽ làm gì khi chúng ta tự phá huỷ mình bằng tội lỗi, khi chúng ta lạc hướng, lạc lối. Thiên Chúa là một Người Cha, và Ngài không bao giờ chối bỏ tình cha này, mà luôn nói “con ta, con ta”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục bằng việc nhấn mạnh rằng chúng ta gặp gỡ việc than khóc này của Thiên Chúa khi chúng ta xưng thú tội lỗi của mình. Xưng tội, Đức Giáo Hoàng nói, thì không giống như “đi đến các tiệm giặt ủi” để lấy đi một vết nhơ; mà thay vào đó, “đó là đi đến với Chúa Cha là Đấng đang than khóc vì tôi, cách rõ ràng là vì Ngài là một Người Cha”.

Thiên Chúa không bao giờ chối bỏ Tình Cha của Ngài

Những lời của David – “Giá mà ta có thể chết thay con, Absalom con trai ta” – là mang tính tiên tri, Đức Giáo Hoàng nói. Những lời đó cho thấy điều mà Thiên Chúa thực sự làm. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu của một Người Cha, đến mức mà chính Thiên Chúa, Ngôi Thứ Hai trong Ba Ngôi, đã chết vì chúng ta:

Ngài đã trở thành người và đã chết vì chúng ta. Khi chúng ta nhìn vào thập giá, chúng ta nghĩ về điều này: “Ngài đã chết thay vì bạn”. Và chúng ta nghe tiếng nói của Chúa Cha là Đấng ở nơi Chúa Con đang nói với chúng ta, “Con của Ta, con của Ta”. Thiên Chúa không chối bỏ con cái của Ngài, Ngài không chối bỏ tình cha này.

Ở nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa chết vì chúng ta

Tình yêu của Thiên Chúa quá lớn lao đến mức Con Thiên Chúa, chính là Thiên Chúa, đã được Chúa Cha sai đến để hy sinh mạng sống vì chúng ta. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói:

Sẽ thật tốt để trong những phút giây khó khăn đời mình – và tất cả chúng ta đều có những khó khăn – trong những thời khắc của tội lỗi, trong những thời khắc khi chúng ta cảm thấy lìa xa Thiên Chúa, để nghe tiếng nói này trong tâm hồn chúng ta: Con trai Ta, con gái Ta, con đang làm gì? Đừng tự giết hại mình. Ta đã chết vì con”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại một câu trong Tin Mừng đoạn mà Chúa Giêsu khóc thương Jerusalem. Chúa Giêsu khóc than vì chúng ta, Đức Giáo Hoàng nói, “vì chúng ta không để cho Ngài yêu thương chúng ta”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài giảng của Ngài bằng một lời mời gọi: “Trong thời khắ bị cám dỗ, trong thời khắc tội lỗi, trong thời khắc khi chúng ta lìa xa Thiên Chúa, chúng ta hãy nỗ lực nghe tiếng nói này: “Con trai Ta, con gái Ta, tại sao?”

Joseph C. Pham (Vatican News)