Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Là Kitô Hữu nghĩa là chấp nhận Đức Kitô, thậm chí phải chết

Trong Thánh Lễ hằng ngày của Ngài tại Casa Santa Marta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về hai câu hỏi từ bài đọc Tin Mừng hằng ngày: “Người ta bảo con người là ai?” và “Còn anh em bảo Thầy là ai?”

Ba bước để biết Chúa Giêsu

Đức Giáo Hoàng nói rằng Tin Mừng dạy cho chúng ta ba bước để giúp chúng ta biết Chúa Giêsu thật sự là ai. Đó là biết, làm chứng và chấp nhận con đường mà Thiên Chúa đã chọn cho Ngài.

Bước thứ nhất: biết Chúa Giêsu

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng biết Chúa Giêsu là điều mà tất cả chúng ta đều làm “khi chúng ta đọc Tin Mừng, khi chúng ta đưa con trẻ đến lớp giáo lý…đến Thánh Lễ”. Tuy nhiên, Ngài nói, “đây chỉ là bước đầu tiên”.

Bước thứ hai: làm chứng cho Chúa Giêsu

Bước thứ hai là công khai nhìn nhận Chúa Giêsu. Để làm như thế, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, chúng ta cần sức mạnh của Thiên Chúa, sức mạnh của Thần Khí. Người ta không thể làm như vậy một mình và “do đó Cộng Đồng Kitô Hữu phải luôn tìm kiếm sức mạnh của Thần Khí để làm chứng cho Chúa Giêsu, để nói rằng Ngài là Thiên Chúa, rằng Ngài là Con Thiên Chúa”.

Bước thứ ba: chấp nhận cái chết của Chúa Giêsu

Nhưng mục đích cuộc đời của Chúa Giêsu là gì? Tại sao Ngài lại đến? Đức Giáo Hoàng đặt câu hỏi. Khi trả lời câu hỏi này, Ngài nói, có nghĩa là thực hiện bước thứ ba trên hành trình biết Ngài. Và Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng Chúa Giêsu bắt đầu dạy cho các tông đồ rằng Ngài phải chịu đau khổ, bị giết và rồi sẽ sống lại.

Làm chứng cho Chúa Giêsu là làm chứng cho cái chết của Ngài, sự phục sinh của Ngài; đó không phải là việc loan báo: “Ngài là Thiên Chúa” rồi dừng lại đó. Không: “Ngài đến vì chúng con và Ngài đã chết vì con. Ngài đã sống lại. Ngài ban cho chúng con sự sống. Ngài hứa ban Chúa Thánh Thần để dẫn dắt chúng con”. Làm chứng cho Chúa Giêsu có nghĩa là chấp nhận con đường mà Chúa Cha đã chọn cho Ngài: khiêm hạ. Thánh Phaolô, khi viết cho Tín Hữu Phi-líp-phê, nói rằng Thiên Chúa sai Con Ngài, Đấng “đã tự huỷ mình ra không, mặc lấy thân nô lệ…Ngài  tự hạ mình, cho đến chết, và chết trên thập giá”. Nếu chúng ta chấp nhận con đường của Chúa Giêsu, con đường của sự tự hạ mà Ngài đã chọn cho công trình cứu chuộc, thì không chỉ chúng ta là Kitô Hữu: chúng ta còn xứng với điều mà Chúa Giêsu nói với ông Phêrô: “Lui ra sau ta, Satan”.

Chứng nhân thật

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng Satan biết rõ rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu lại từ chối “lời chứng” của nó theo cùng một cách mà Ngài đã tách ra khỏi Phêrô khi ông từ chối con đường mà Chúa Giêsu đã chọn. “Làm chứng cho Chúa Giêsu có nghĩa là chấp nhận con đường khiêm nhường và tự hạ”, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh. “Giáo Hội phạm một sai lầm khi Giáo Hội không đi theo con đường này, Giáo Hội sẽ trở nên thế tục”, Ngài nói.

Đức Giáo Hoàng kết thúc bài giảng của Ngài với lời mời gọii xin ân sủng để nhất quán trong tư cách là các Kitô Hữu, ân sủng để đi theo Chúa Giêsu trên con đường Thập Giá của Ngài, cho đến mức bị hạ nhục.

Joseph C. Pham (Vatican News)