Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Lời cầu nguyện đơn sơ đánh động Thiên Chúa

Bài Tin Mừng trong ngày nói cho chúng ta về cách một người bị phong cùi đến với Chúa Giêsu, khi nói “Lạy Thầy, nếu Ngài muốn, thì xin cho con được sạch”. Trong bài giảng của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói lời yêu cầu của người cùi là một lời cầu nguyện đơn sơ, “một hành động của niềm tin” – nhưng đồng thời, “là một thách đố thật”. Đó là một lời thỉnh nguyện xuất phát từ thẳm sâu cõi lòng anh ta, một điều tỏ lộ điều gì đó về Chúa Giêsu và lòng thương cảm của Ngài dành cho chúng ta. Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói, chịu khổ “cùng với và vì chúng ta”, Ngài mang lấy nỗi khổ của người khác trên chính Ngài, ủi an họ và chữa lành họ nhân danh tình yêu của Chúa Cha.

Một thách đố thật

Khi suy tư về câu chuyện “đơn sơ” về việc chữa lành người phong cùi, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng cụm từ “nếu Ngài muốn…” là một lời cầu nguyện “thu hút sự chú ý của Thiên Chúa”. “Đó là một thách đố”, Ngài nói, “nhưng cũng là một hành động của sự tin tưởng: Tôi biết rằng Ngài sẽ làm được điều đó, và vì thế tôi tín thác bản thân tôi cho Ngài”.

Người phong cùi có thể thực hiện lời cầu nguyện này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “vì ông thấy cách Chúa Giêsu hành động. Người này đã thấy lòng thương cảm của Chúa Giêsu”. Lòng thương cảm, chứ không phải sự tội nghiệp, là “một điệp khúc trong Tin Mừng” – một chủ đề chung được thấy trong câu chuyện bà goá thành Nain, và trong các dụ ngôn Người Samari Nhân Hậu và Người Con Hoang Đàng:

Lòng thương cảm sẽ dự phần vào, nó xuất phát từ trái tim và dự phần, và nó dẫn bạn đến việc thực thi một điều gì đó. Lòng thương cảm là “khổ với”, khi mang lấy nỗi khổ của người khác trên chính bản thân bạn để giải quyết nó, chữa lành nó. Và đây là sứ mạng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không đến để rao giảng về lề luật và rồi bỏ đi. Ngài đến trong lòng thương cảm, nghĩa là, khổ với và vì chúng ta và mang lại cho chúng ta chính sự sống. Tình yêu của Chúa Giêsu thật quá lớn lao đến mực lòng thương cảm đã dẫn Ngài cách cụ thể đến Thập Giá, để hy sinh mạng sống của Ngài.

Chúa Giêsu không rửa tay Ngài, nhưng đứng cạnh chúng ta

Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta hãy lặp lại “lời cầu nguyện đơn sơ này” thường xuyên. Vì Chúa Giêsu có lòng thương cảm, Đức Giáo Hoàng giải thích, “Ngài có khả năng dự phần bản thân Ngài vào những nỗi buồn khổ của chúng ta, vào các vấn đề của người khác”. Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói, không đến chỉ để mang lại một vài bài giảng và rồi trở về trời; không rửa tay Ngài. Ngài đến để gần gũi với chúng ta, và Ngài vẫn luôn ở cạnh chúng ta.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích sự thể hiện này có thể biến thành một lời cầu nguyện mà chúng ta có thể dùng hằng ngày:

“Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, thì xin chữa lành con; nếu Chúa muốn, xin tha thứ cho con; nếu Chúa muốn, xin giúp con. Hoặc nếu Chúa muốn [bạn có thể cầu nguyện] dài hơn một chút” Lạy Chúa, con là một tội nhân, xin thương xót con, xin thương cảm con”. Nhiều lần một ngày, trong nội tại, từ tâm hồn, mà không nói lớn tiếng: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, thì Ngài có thể; nếu Chúa muốn, Ngài có thể. Xin thương cảm con”. Hãy lặp lại điều này.

Một lời chuyện phép lạ

Người cùi, với lời cầu nguyện đơn sơ và “phép lạ” của Ngài, có thể đạt được sự chữa lành nhờ lòng thương cảm của Chúa Giêsu, Đấng yêu thương chúng ta bất chấp tình trạng tội lỗi của chúng ta.

Ngài không xấu hổ vì chúng ta. “Ôi, thưa Cha, con là một tội nhân, làm sao con có thể nói điều này?...” [Thế này] thì tốt hơn! Vì Ngài đến rõ ràng là vì chúng ta là các tội nhân, bạn càng là tội nhân lớn lao bao nhiêu, thì Chúa ở gần bạn bấy nhiêu, vì Ngài đến vì bạn, đại tội nhân; vì tôi, đại tội nhân; vì tất cả chúng ta. Chúng ta hãy tạo thói quen lặp lại lời cầu nguyện này, luôn luôn: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, thì Ngài có thể thực hiện việc này. Nếu Ngài muốn, thì Ngài có thể”, với niềm tin là Chúa ở gần chúng ta; và với lòng thương cảm, Ngài sẽ mang lấy nơi chính Ngài các vấn đề của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, những bệnh nội tâm của chúng ta, mọi sự.

Joseph C. Pham (Vatican News)